green parel

 
Home مقالات فرهنگ و هنر دریچه بهار
 

 

زن را، مادر را ستایش کنیم

   

زرغونه ولی

مدیر مسئولِ دریچه مرواید سبز

زندگینامه

چرا  مرواريد سبز..؟

دکلمه ها

بهار، سروده و دکلمه از زرغونه ولی

 کاخ بلند پارسی

دو گروه افغانستان را در گرو گرفته‌اند

صمد کارمند

عضو هیات تحریر

دعوت نجیب الله از ببرک کارمل به کابل

عصمت سادات

د نني بحران ريشي د کومه وخته شروع شوي

 شخصیت  مـــلی، ادبـــی و فرهنگی

سلام سنگی

در امتداد فاجعه

میرامان اله سادات

دستگیر نایل فرهنگی والا مقام

در کنگینه زبان

دکتر حمیدالله مفید

جاده فروپاشی برای افغانستان را هموار ساخته اند

عارف عرفان

دردم مي ايد

گوشۀ از جهل و تعصب و بربرمنشی

برنامه های دریچه  بهار

گفت و شنود ها

برنامهِ تلویزیونی دریچه بهار

مقالات زرغونه ولی

گر چه انسان ها چه  زن چه مرد صورت کل در آفرینشگری خود كدام تفاوتى از هم ندارند اما درجه آگاهى و خرد، برخورد و رفتار اجتماعى. سلوك رفتار و کردار فردی و داشته های شخصيتی و  درونى فرد، او را از دیگران متفاوت می سازد. اين موضوع در بين مردان بشكل پيشرفته تر وجود دارد اما طرف بحث ما بانوان  است و صرف در اينمورد تحليل كوتاهی دارم كه توجه عزيزان را جلب مى نمايم .

اناهیتا الهه بود؛ ستاره شد

  آناهیتا  الهه آب و فرشته، نگهبان چشمه ها و باران بود. او نماد عشق، باور مندی و دوستی بود. آناهیتا عصیانگر و سنت شکنی از تبار خونی شقایق های سرخ که از جهان بی تفاوتی فکر ها و صدا ها و فریاد ها آمده بود تا برای عدالت و رهایی و آگاهی زن برزمد.  

زنده ‏گی نامه مختصر اناهيتا (ناهيد) راتب زاد

زن و جامعه

سیاست

سلامتی

رابعه بلخى زن تابو شكن زبان فارسى عليه سنت عرب

تاريخچه هشتم مارچ

 

معرفى بانوى نخست كشور بانو محبوبه كارمل

 جايگاه زنان در نظام سياسى آينده كشور و پروسه مذاكرات صلح ميان افغانى دوحه "قطر"

به پیشواز ۲۰مین سالروز مجله وزین بانو

زرغونه ولی با گام های بلند بسوی روشنگری
 

پروسه جنگ و صلح افغانستان

صنم عنبرین بهاری  وسط  پاییز

زبان مادرى و فرهنگ دو گانه

راه يافتن در پارلمان

متن سخنرانى زرغونه ولى فعال مدنى در تظاهرات هالند

نقش زنان در پروسه صلح مذاكرات ميان افغانى دوحه قطر 

 

الگوی متانت و وقار

نجیبه آتش آزاد

به کجا برم شکایت وطنی که سر ندارد

راحله یار

صالحه واهب واصل استاد ادب دری

رسانه ها

 

از فريد سياوش مردى الگو، فعال  سياسى وفرهنگى كشور همكار قلمى ما و گردانندهِ سايت وزين زندگى که در ترتيب  تنظيم و ديزاين سايت مرواريد سبز  بانوان ما را يارى رسانيده و مى رساند  سپاسگزاريم .  مامطمين استيم  كه تعدادى كثيرى از عزيزان با كار كرد هاى  سياوش آشناى دارند .نشرات سايت وزين زندگى با قلم پُر بار وفكردرخشنده نمايانگر  چهره پّر بار سياوش است .         او كه شخصيت شكسته نفس ولى مهربان و روشنگر است؛ موجوديت شان در پهلوى ما برايمان  در انجام وظايف در قبال كار هاى فرهنگى توانایی مى بخشد.براى اين فرهيخته مرد والا انديش فرهنگى وشخصيت سياسى كشور موفقيت و سرفرازى بیشتر تمنا داريم . (هيت تحرير مرواريد سبز  )

 

e -mail:s.wali7@icloud.com 

Home | مقالات | فرهنگ و هنر | دریچه بهار

This site was last updated 03/04/21