green parel

 
 

 

 

 

مشكلات زنان  مهاجر در خارج از كشور !

بهار، سروده و دکلمه از زرغونه ولی

بهار  و یاد پدر

 

زنان افغانستان كه ديگر زنان قرون روستايي نيستند، حقوق نسبى حق تحصيل، مشاركت اجتماعى، دادخواهى، وحقوق برابر با مردان را در قانون اساسى جامعه كه در فصل دوم ماده بیست و دوم‌ قانون چنين امده است، تمام اتباع كشور اعم از مرد و زن نزد قانون حقوق برابر دارند این قوانین را با تلاش و قربانی های متحدد از ان خود ساخته اند.

 به خاطر تطبيق اين قانون در جامعه مردسالارى به تلاش و مبارزه با همبستگى و اتحاد زنان افغانستان نياز است كه خوشبختانه امروز زنان ما در جامعه از امكانات نسبى حقوق شان بر خوردار استند.

 كه اين افتخارات یکی از دستاورد های زنان ماست در راستا تلاش هاى نهاد هاى مدنى، حاميان حقوق بشر، پرداخت مبالغ بزرگ در رابطه به ايجاد گرى با گسترش استعداد ها و حضور زنان در مشاركت هاى اجتماعى از جانب كشور هاى حامى حقوق بشر دست بلند داشته اند كه نبايد چشم پوشى كرد

 كشور كه از چهار دهه به اينسو با جنگ نيابتى خانمانسوز روبرو است مردم هم خسته از جنگ و همه خواستار تامين صلح پايدار در كشور استند جهانيان امروز شايد پروسه صلح و جنگ افغانستان از جانب ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان با ميزبانى كشور هاى خارجى دوحه قطر، مركز عربستان سعودى، مسكو و ديگر كشور هاى ذينفع بوده اند و تمام جوانب مخالف دولت به اين نتيجه رسيده اند كه صلح يگانه راى خوشبختى انسان سر زمين ما و جهانيان است و بدون تامین ن صلح در كشور راه ديگر وجود ندارد.

 ولی متاسفانه نظریات بنیادگرانه طالبان در مورد عدم حضور هیت رسمی افغانستان و عدم حضور زنان این پروسه را با چالش ها مواجع ساخت که تا امروز پروسه جنگ و صلح افغانستان سر خط اخبار روز است.

 زنان که نمی خواهند حقوق به دست آورده شان را با معامله های پشت پرده دو باره هر دست بدهند در داخل و خارج کشور دست به داد خواهی زدند از جمله انجمن خیریه نوای زن، مجله بانو، شبکه زنان افغانستان، همایش اروپایی زنان افغانستان برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار وغیره

 که ما شاید دد خواهی از جانب همایش اروپایی زنان افغانستان در شهر ارنیم کشور شاهی هالند بودیم سخنرانان اروپا اعم از احزاب سیاسی، چهره های فرهنگی، مسوولین نهاد ها، شورا های زنان شرکت داشتند که هر کدام شان خواهان حضور پر رنگ زنان در مذاکرات صلح افغانستان شده اند.

 که متن داد خواهی اینجانب مورد استقبال بیشترین ها قرار گرفت و بالای خواسته‌ای بر حق زنان تاکید شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت تا ما و شما هم با این خواست های بر حق تان به کار مشترک بر چالش های زنان در مذاکرات صلح موفق بدرخشیم

 بنام خدا

 دوستان و هموطنان عزيز مقيم اروپا از انجايكه مى دانيد امروز پروسه صلح و جنگ افغانستان به بحران منطقه و جهان مبدل شده است. امروز نتنها مردم افغانستان كه چهار دهه جنگ خانمانسىوز را پشت سر گذشتانه اند و تمام هست و بود شان را اين جنگ به نابوى كشانده و كشور را به كوهله اتش بار مبدل نموده است. كشور ما را ويران و مردم ما را تبديل به غمپاره ساخته است. كه در چنين اوضاع پرشتاب ودر چنين قافله دردناك و سنگپاره اى از درد ها كه مردم را خسته ساخته و نا توان شده اند.

 خوشبختانه امروز مردم و تمام جوانب جنگ متعقد به واژه صلح استند و به معنايي واقعى ان صلح يعنى ارامى و اسايش مردم ما در كشور به يك حقيقت مبدل شده است در حاليكه ديروز اين واژه پر بها به تجارت روز استفاده مى شد و امروز مردم ما خواهان تامين صلح و ثبات واقعى در كشور استند. بخصوص زنان و مادران ماكه اضافه تر از نيم پيكر جامعه را تشكيل مى دهند و همه درد ها و زخم هاى جنگ را با قربانى دادن فرزندان شان اين زهر تلخ را چشيده و با گوشت و پوست خود احساس كرده اند كه بيشتر از هر قشر ديگر صلح را راه نجات و قطره اب حيات به مردم و كشور خود افغانستان مى دانند و از مذاكرات صلح امريكا با طالبان با ميزبانى كشور هاى خارجى استقبال نموده و مى خواهند با اين كاروان تاريخ همسفر شوند و با عمل انديشه قلم و قدم را با عقربه ساعت و دقايق زود رس صلح همراه و همگام باشند ولى زنان افغانستان كه سالهاى دراز با درد هاى جنگ يكجاچالش هاى فرا روى شان را اعم از خشونت عليه زنان از خيابان گرفته تا خانه و كاشانه كه در ان زندانى استند، بيكارى، بيسوادى، اعتياد مواد مخدر، فقر و نبود امكانات شرايط زندگى اجتماعى و صحى متقبِّل شده اند و با مبارزات دشوار چندين ساله و مصارفات گزاف كشور هاى متمدن و حامى حقوق بشر دستاورد هاى نسبى را كسب كرده اند كه به هيچوجه نمى خواهند زير واژه صلح و ثبات به معامله كشانده شده و زنان بار ديگر از مشاركت هاى اجتماعى به دور و سياه پوش و زندانى شوند و با زنجير سنت و مذهب در دست و پاي شان به حاشيه راننده شوند

 بنا براين ما زنان حق خود مى دانيم تا در اين مذاكرات نقش و حضور پر رنگ داشته باشيم زيرا اين صلح با سر نوشت نيم پيكر جامعه گره خورده است. ما زنان حق خود مى دانيم منحيث چهره هاى مستقل مطرح سياسى در سياست افغانستان و منطقه عملا نقش داشته باشيم

 ما زنان حق خود مى دانيم كه هر نوعه معامله را با سر نوشت مادران و خواهران و فرزندان مان كه در پشت پرده ها و در هاى بسته صورت مى گيرد تقبع نمايم و بر عليه ان مبارزه كنيم.

 ما خواهان صلح در كشور با حفظ قوانين منشور ملل متحد و حقوق بشر استيم

 سنگسار، معلوليت، توهين و تحقير، كتك زدن، اسارت را نمى خواهيم برعليه چنين پديده هاى مضحك و منفور مبارزه كرده سكوت را با مبارزات و داد خواهى امروز و اينده ها را مى شكنيم و درفش ازاديخواهانه، شعار برابرى و ملى را در سر لوح مبارزات خود قرار داده و يخزده گى جمود فكرى، عزلت نشينى بى تفاوتى طرف هاى مذاكرات در اين گردون نه بلكه صلح با كاروان بزرگ و يك ساختار گسترده كه تمام مردم افغانستان دور از تبعيض و تعصب برابر و برادر در بستر مناسب صلح در با همى كه تمام حقوق و ازادى هاى انسانى هر كدام مطابق قانون تصويب و تطبيق شود

 ما خواهان چنين فضا با حفظ كرامت انسانى در جامعه استيم اين راه ما است و در خط سرخ كار ما قرار دارد و نقش پيش قرول را إيفا مى نمايم با رستاخيز و خود جوشى زنان و مثمم در اين راه مبارزه مى نمايم و هيچ معامله را بنام صلح با حقوق به دست داشته مان نمى پذيريم.

 كار روشنگرى و مبارزات تاريخى و داد خواهانه زنان خارج مرز را بخصوص همايشاروپايي زنان افغانستان را در قدم اول اينجانب منحيث چهره مستقل مدنى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى حمايت كرده و ثانيا چنين داد خواهى ها در داخل و خارج مرز را در سر خط نشرات برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار جهت اگاهى جهانيان قرار خواهد داد ه مى مى دهيم و همچنان ما مسوولين اين روزنه روشنگرى از نام اين برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار از داد خواهى زنان و مبارزات شان در داخل و خارج كشور حمايت مى نمايم.

 زنان افغانستان متحد شويد با همديگر پذيرى در كنار هم براى حق و حقوق شهروندى ما مبارزه نمايم

 وحدت ما ضامن موفقيت ماست

 زرغونه ولی جرمنی 2019

 زنده باد افغانستان

 

&&&&&&&&

 

زن در اینه مذاکرات صلح با طالبان 

در پروسه صلح با زنان چه می‌گذرد؟


 
زنان افغانستان كه ديگر زنان قرون روستايي نيستند 
حقوق نسبى حق تحصيل ، مشاركت اجتماعى، دادخواهى ،وحقوق برابر با مردان را در قانون اساسى جامعه كه در فصل دوم  ماده  بیست و دوم‌
قانون چنين امده است ، تمام اتباع كشور اعم از مرد و زن نزد قانون حقوق برابر دارند این قوانین را با تلاش و قربانی های متحدد  از ان خود ساخته اند 
به خاطر تطبيق اين قانون در جامعه مردسالارى به تلاش و مبارزه با همبستگى و اتحاد زنان افغانستان نياز است كه خوشبختانه امروز زنان ما در جامعه از امكانات نسبى حقوق شان بر خوردار استند 
كه اين افتخارات یکی از دستاورد های زنان ماست 
در راستا تلاش هاى نهاد هاى مدنى ،حاميان حقوق بشر،پرداخت مبالغ بزرگ در رابطه به ايجاد گرى با گسترش استعداد ها و حضور زنان در مشاركت هاى اجتماعى از جانب كشور هاى حامى حقوق بشر دست بلند داشته اند كه نبايد چشم پوشى كرد 
كشور كه از چهار دهه به اينسو با جنگ نيابتى خانمانسوز روبرو است  مردم هم خسته از جنگ و همه خواستار تامين صلح پايدار در كشور استند جهانيان امروز شايد پروسه صلح و جنگ افغانستان از جانب ایالات متحده امریکا  و تحرك طالبان  با ميزبانى كشور هاى خارجى دوحه قطر ،مركز عربستان سعودى ، مسكو و ديگر كشور  هاى ذينفع بوده اند و تمام جوانب مخالف دولت به اين نتيجه رسيده اند كه صلح يگانه راى خوشبختى انسان سر زمين ما و جهانيان است و بدون تامین ن صلح در كشور راه ديگر وجود ندارد 
ولی متاسفانه نظریات بنیادگرانه طالبان در مورد عدم حضور هیت رسمی افغانستان و عدم حضور زنان این پروسه را با چالش ها مواجع ساخت که تا امروز پروسه جنگ و صلح افغانستان سر خط اخبار روز است 
زنان که نمی خواهند حقوق به دست آورده شان را با معامله های پشت پرده دو باره هر دست بدهند در داخل و خارج کشور دست به داد خواهی زدند از جمله انجمن خیریه نوای زن ، مجله بانو ،شبکه زنان افغانستان ، همایش اروپایی زنان افغانستان برنامه تلویزیونی اروپایی دریچه بهار وغیره 
که ما  شاید دد خواهی از جانب  همایش اروپایی زنان افغانستان در شهر ارنیم کشور شاهی هالند بودیم سخنرانان اروپا اعم از احزاب سیاسی، چهره های فرهنگی ،مسوولین نهاد ها ، شورا های زنان شرکت داشتند که هر کدام شان خواهان حضور پر رنگ زنان در مذاکرات صلح افغانستان شده اند 
که متن داد خواهی اینجانب مورد استقبال بیشترین ها قرار گرفت و بالای خواسته‌ای بر حق زنان تاکید شد که مورد  استقبال حاضرین قرار گرفت تا ما و شما هم با این خواست های بر حق تان به کار مشترک بر چالش های زنان در مذاکرات صلح موفق بدرخشیم 
بنام خدا 
دوستان و هموطنان عزيز مقيم اروپا 
از انجايكه مى دانيد امروز پروسه صلح و جنگ افغانستان به بحران منطقه و جهان مبدل شده است 
امروز نتنها مردم افغانستان كه چهار دهه جنگ خانمانسىوز را پشت سر گذشتانه اند و تمام هست و بود شان را اين جنگ به نابوى كشانده و كشور را به كوهله  اتش بار مبدل نموده است
كشور ما را ويران و مردم ما را تبديل به غمپاره ساخته  است
 كه در چنين اوضاع پرشتاب ودر چنين قافله دردناك و سنگپاره اى از درد ها كه مردم را خسته ساخته و نا توان شده اند  
خوشبختانه امروز مردم و تمام جوانب جنگ متعقد به واژه صلح  استند و به معنايي واقعى ان صلح يعنى ارامى و اسايش مردم ما در كشور به يك حقيقت مبدل شده است در حاليكه ديروز اين واژه پر بها به تجارت روز استفاده مى شد 
و امروز مردم ما خواهان تامين صلح و ثبات واقعى در كشور  استند
 بخصوص زنان و مادران ماكه اضافه تر از نيم پيكر جامعه را تشكيل مى دهند و همه درد ها و زخم هاى جنگ را با قربانى دادن  فرزندان شان اين زهر تلخ را چشيده و با گوشت و پوست خود احساس كرده اند كه بيشتر از هر قشر ديگر صلح را راه نجات و قطره اب حيات به مردم و كشور خود افغانستان مى دانند و از مذاكرات صلح امريكا با طالبان  با ميزبانى كشور هاى خارجى استقبال نموده و مى خواهند با اين كاروان تاريخ همسفر شوند و با عمل انديشه قلم و قدم را با عقربه ساعت و دقايق زود رس صلح همراه و همگام باشند  ولى زنان افغانستان كه سالهاى دراز با درد هاى جنگ يكجاچالش هاى فرا روى شان را اعم از خشونت عليه زنان از خيابان گرفته تا خانه و كاشانه كه در ان زندانى استند ، بيكارى ، بيسوادى ، اعتياد مواد مخدر ، فقر و نبود امكانات شرايط زندگى اجتماعى و صحى متقبِّل شده اند و با مبارزات دشوار چندين ساله و مصارفات گزاف كشور هاى متمدن و حامى حقوق بشر دستاورد هاى نسبى را كسب كرده اند كه به هيچوجه نمى خواهند زير واژه  صلح و ثبات به معامله كشانده شده و زنان بار ديگر از مشاركت هاى اجتماعى به دور و سياه پوش  و زندانى شوند و با زنجير سنت و مذهب در دست و پاي شان به حاشيه راننده شوند 
بنا براين ما زنان حق خود مى دانيم تا در اين مذاكرات نقش و حضور پر رنگ داشته باشيم زيرا اين صلح با سر نوشت نيم پيكر جامعه گره خورده است 
ما زنان حق خود مى دانيم منحيث چهره هاى مستقل  مطرح سياسى در سياست افغانستان و منطقه عملا نقش داشته باشيم 
ما زنان حق خود مى دانيم كه هر نوعه معامله را با سر نوشت مادران و خواهران و فرزندان مان كه در پشت پرده ها و در هاى بسته صورت مى گيرد تقبع نمايم و بر عليه ان مبارزه كنيم 
ما خواهان صلح در كشور با حفظ قوانين منشور ملل متحد و حقوق بشر استيم 
سنگسار ،معلوليت ، توهين و تحقير ،كتك زدن ، اسارت را نمى خواهيم برعليه چنين پديده هاى مضحك و منفور مبارزه كرده سكوت را با مبارزات و داد خواهى امروز و اينده ها را مى شكنيم و درفش ازاديخواهانه ،شعار برابرى و ملى را در سر لوح مبارزات خود  قرار داده و يخزده گى ' جمود فكرى ، عزلت نشينى بى تفاوتى طرف هاى مذاكرات در اين گردون نه بلكه صلح با كاروان بزرگ و يك ساختار گسترده كه تمام مردم افغانستان دور از تبعيض و تعصب برابر و برادر در بستر مناسب صلح در با همى كه تمام حقوق و ازادى هاى انسانى هر كدام مطابق قانون تصويب و تطبيق شود  
ما خواهان چنين فضا  با حفظ كرامت انسانى در جامعه استيم اين راه ما است و در خط سرخ كار ما قرار دارد و نقش پيش قرول را إيفا مى نمايم با رستاخيز و خود جوشى زنان و مثمم در اين راه مبارزه مى نمايم  و هيچ معامله را بنام صلح با حقوق به دست داشته مان نمى پذيريم . 
كار روشنگرى و مبارزات تاريخى و داد خواهانه زنان خارج مرز را  بخصوص همايشاروپايي زنان افغانستان را در  قدم اول اينجانب منحيث چهره مستقل مدنى ،فرهنگى ،سياسى و اجتماعى حمايت كرده و ثانيا چنين  داد خواهى ها در داخل و خارج مرز  را در سر خط نشرات برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار جهت اگاهى جهانيان قرار خواهد داد ه مى مى دهيم 
و همچنان ما مسوولين اين روزنه روشنگرى از نام اين برنامه تلويزيونى اروپايي دريچه بهار از داد خواهى زنان و مبارزات شان در داخل و خارج 
كشور حمايت مى نمايم 
زنان افغانستان متحد شويد با همديگر پذيرى در كنار هم براى حق و حقوق شهروندى ما مبارزه نمايم 
وحدت ما ضامن موفقيت ماست 

 
زنده باد افغانستان 

 
09.05.2019زرغونه ولی جرمنی   

**********

اعتراضيه ما زنان علیه پروسه مذاکرات صلح با تحریک طالبان  ! 


 
تجليل از هشتم مارچ روز همبستگى بين المللى زنان جهان و پروسه مذاكرات  صلح با تحريك طالبان در افغانستان ! 

 
زنان افغانستان سالهاى دراز است روز هشتم مارچ روز جهانى همبستگی  زنان را تجليل مى نمايند  
بانوان ما با آمدن حكومتى طالبانی  در سال 1996 در كشور از تمام حقوق اعم از حضور شان در مشاركت هاى اجتماعى ، حق تحصيل  ،حق كار مرحوم شده اند و از تجليل شايسته روز زن به دور ماندند  ولى بعد از سقوط  دوره سياه طالبى باز هم در گوشه وكنار زنان  در جمع نهاد ها و شورا ها داخل و‌خارج كشور دوباره تجليل اينروز پر افتخار را بشكل رسمى
از سر گرفتند با وجودیکه  تاريخ زنان افغا نستان از فراز  و فرود هاى بيشتر بر خوردار است گاهى زنان به حقوق نسبى كه دارند اتكا كرده اند و گاهى هم جهت به دست اوردن بيشترين حقوق شان در جامعه مرد سالارى افغانستان با شجاعت مبارزه قد الم کرده اند و در مشاركت هاى اجتماعى حضور به هم رسانيده و مى رسانند 
دوره اى سياه حكومت طالبى يكى از پر خشونتترين دوره عليه زنان افغانستان و روشنفكران بود كه طالبان از هيچنوعه بغاوت در مقابل زنان و روشنفكران دريغ نورزیده  اند 
دروازه هاى مكاتب به روى زنان بسته شد 
از خانه برامدن بدون محرم شرعى براى زنان ممنوع اعلان شد 
زنان با بقره و يا چادرى ملبس شدند 
برنامه هاى نشراتى راديو و تلويزيون ممنوع  اعلان شد و مخالف شرعيت اسلامى دانسته شد 
ريش براى همه مردان فرض پنداشته شد و مردان كه اين قوانين را مراعات نمى كردند بنام كافر شلاق خوردن و جزاى سنگين را متحمل شدند 
روابط با كشور هاى خارجى قطع شد 
بريدن بينى و گوش زنان و شلاق زدن انان مطابق شرعيت  اسلامى مجاز شد كه مخالف با تمام نورم هاى 
بين المللى وحقوق بشر بود 
داكتر نجيب الله ريس جمهور سابق افغانستان بنام ملحد به دار كشيده شد 
رهبر هزاره ها عبدالعلى مزارى به دار اويخته و جسد هاى شان در چهاراهى اريانا روز ها به نمايش گذشته شد 
سنگسار زنان مجاز شد 
اكثريت روشنفكران از كشور يا تعبيد شدند و يا هم فرار داده شد در عِوض مكاتب اسلامى و تربيه جوانان با انتحار ،قتل و كشتار بيشترتوسعه داده شد 
كشت و زرع مواد مخدر و فروش ان رشد داده شد 
تمدن از كشور رخت بست 
و ده ها جنايت و قوانين غير انسانى مخالف به تمام نورم هاى بين الملى بالاى مردم دردمند ما تطبيق شد و 

 
به رسوم ،مذهب و عنعنات اسلامى تا امروز مبدل شد كه نتايج ان خونريزى و جنگ كشتار است در سر زمين ويران ما 
و بالاخره اين حكومت بنام دوره سياه طالبى مسمأ شد و درج تاريخ درد ناك افغانستان گرديد 
در روز هاى اخير مذاكرات صلح تحريك طالبان كه توسط نماينده اى خاص امريكا آقای زلمی خليلزاد در قطر ،ابوظبى ، پايتخت عربستان سعودى بدون حضور زنان 
و دومين دور ه مذاكرات شان در مسكو داير شد كه زنان افغانستان را اين مذاكرات و بن وبست ها نا اميد نموده است و ترس بزرگ براى زنان از برگشت دوباره طالبان به قدرت پيدا شده است ،  زيرا در مصاحبه هاى مكرر نماينده هاى تحريك طالبان در مورد نقش زنان در اينده كشور از قوانين و شرعيت اسلامى توسط مسوؤلين تحريك طالبان  نامبرده شده است و زنان به هراس اند كه دستاورد هاى نسبى بعد از سقوط دولت طالبانى را دو باره از دست بدهند و سياه پوشان و دور از فرهنگ مدرن جهانى مانند گذشت در قيد 
قوانين نى المنکر طالبانى بمانند 
متاسفانه درد آور  تر از ان اين است كه كشور هاى مترقى و حاميان صلح و مدافعين حقوق بشر بخاطر به دست اوردن منافع شان و ختم جنگ افغانستان حقوق زنان و حقوق شهروندى افغان ها  را با حمايت و مستقر كردن حكومت طالبانى در افغانستان فراموش كرده اند و با سرعت اين پروسه را دنبال دارند كه از آمدن حكومت موقت طالبانى و كرسى هاى بلند دولتى به آنان نتنها زنان افغانستان بلكه زنان جهان را به هراس انداخته است   و همه منتظر اعلان اخرين نتايج استند 
جسته وگريخته تعدادى از نهاد هاى فعال داخل كشور مانند شبكه زنان ، همایش زنان در خارج مرز ، انجمن خیریه نوای زن و تعدادی دیگر از این نهاده  اعتراضيه هاى شان را در مورد ايجاد حكومت موقت با معامله کردن حقوق زنان ابراز داشته اند ولى با وجود ان هم مذاكرات صلح ادامه دارد و  بيشتر توسط مردان حتی دور از هیت رسمی افغانستان  پيشبرده مى شود و حضور زنان فعالين حقوق زن و فعالين مدنى كمرنگ است جلسات صلح تقريبا مردانه است 
ما زنان افغانستان كه در آستانه تجليل هشتم مارچ قرار داريم هر نوعه معامله اى كشور هاى كليدى جنگ افغانستان را بخاطر به دستاوردن  منافع  کشور شان از پروسه صلح و جنگ  افغانستان  با تحريك طالبان و  ميكانيزم و برنامه حكومت موقت كه به دور از حضور زنان و حفظ دستاورد هاى زنان باشد تقبيع مى نمايم
بدون شك كه ما زنان افغانستان از جنگ درد هاى بيشمار را متحمل شده ایم  اعم از شهادت فرزندان مان  در جبهات جنگ ،كرسنگى ،بيكارى ،فقر، و ده ها درد ديگر و نعره صلخواهانه مان تا كهكشان ها مى رسیده و در جستجوی بهتر و زندگی  مرفه برای مردم خود استیم  ولی  با قربانى بزرگ دستاورد هاى نسبى حقوق ما اماده پيوند و تفاهم با حكومتى طالبانى نيستیم  زيرا زنان ما از اين هم بدبختىر و ناتوانتر مى شوند
بانوان كشور با همديگر پذيرى و حمايت از اعتراضيه هاى زنان سراسر كشور بخاطر اعاده حقوق زنان مطابق نورم و مقررات مللل متحد   عمل كرده  تا با فشار أوردن شان توسط اعتراضيه ها در تصاميم پروسه صلح در حضور يابى زنان  در جلسات و‌مذاکرات صلح با در نظر گرفتن خواست هاى  ارزنده شان به تفاهم و تامین صلح  
ثبات  دايمى توافق صورت گيرد   و هر نوعه معامله پشت پرده را که‌ به حق زنان افغانستان جفا است محکوم‌ می نمایم 
به پیش بسوی جامعه مرفه و فارغ از تبعیض جنسیت 
جاودان باد صلح در افغانستان و تمام جهان 

 
از قلم زرغونه ولی جرمنی مورخ 06.02.2019

********

به مناسبت تحلیل شایسته از پنحمین  سال یاد بود از داکتر اناهیتا راتبزاد

زرغونه ولی

پنجمين سالروز وفات بانوی نستو زنده ياد اناهيتا راتبزاد اولين زن سياستمدار مترقی، پزشک و فعال اجتماعى زنان افغانستان در دهه 1965-1992

 اناهیتا راتبزاد که در اکتبر سال ۱۹۳۱ ترسايى در گلدره ولايت كابل چشم به جهان گشود و در٧سپتمبر ٢٠١٤ در المان درگذشت و به شهداى صالحين در كابل دفن شد.

 در دهه ١٩٦٥-١٩٩٢

 وى يكى از سياستمداران چپى و ماركسييتى بود كه در جمع مبارزين ازاديخوا مترقى حزب دموكراتيك خلق افغانستان مبارزه كرد. بانو اناهیتا راتبزاد که یکی از جمله تهداب گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود در پست هاى اساس رهبرى حزب و دولت تا پست معاون ريس جمهور افغانستان، نماينده مردم در دوره دوازدهم پارلمان افغانستان، وزير تعلیم و تربیه و اموزش افغانستان، سفير افغانستان در يوكوسلاويا، وزير امور اجتماعى افغانستان، عضو شوراى رهبرى حزب دموكراتيك خلق افغانستان و عضو بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بنياد گذار سازمان دموكراتيك زنان افغانستان و ريس انجمن صلح و همبستگى افغانستان ايفاى وظيفه كرد.

 براى من اين بانو نستو در سن نو جوانى و جوانى يكى از الگو هاى كار و مبارزه ام بوده است كه خوشبختانه افتخار همكارى را در سازمان دموكراتيك زنان افغانستان در سالهاى 1363-1368 با ايشان داشتم و خاطرات شيرين و مادرانه اش را فراموش نمى كنم هميشه برايم جاودان است. وقتى از اناهيتا راتبزاد سخن بر زبان مى اوريم بايد به تاریخ پنجاه سال قبل از امروز مراجعه كرد.

 داكتر اناهيتا راتبزاد ضمن اینکه در رشته پزشكى از تحصيلات يكساله در داخل كشور بهره مند بود ادامه تحصيلات را در همين رشته با دوسال در كشور شيكا گو فرا گرفت وى بعد از برگشت دوباره در وطن با كار و فعاليت هاى پزشكى اش دانشگاه پزشكى كابل را فراگرفت و در خدمت مردم شتافت سياست و ادامه سياست را هم يكى از بخش هاى فعاليت هاى ارزنده اش دانسته و به مبارزه عليه نا برابرى هاى جامعه و عدالتخواهى برای مردم سرسختانه تلاش كرد.

 وقتى از اناهيتا راتبزاد سخن در ميان است جنبش مترقى زنان و ايجاد سازمان دموكراتيك زنان افغانستان را در سال 1344 ترسايي به چشم مجسم ساخته كه صد ها هزار زن عضويت اين سازمان فعال مدنى را داشت و ى حمایت و تربيه كدر ها را در سرخط كارش قرار داده بود که تا بحال كار و فعاليت اين جنبش با كدر هاى با تجربه بر ضد سلطه مردسالارى و زنستيزى ادامه دارد و مبارزه كرده اند و مى نمايند كه تعداد اين كدر هاى فعال و تربيه شده در مكتب عدالتخواهى، مبارزين راه ازادى و مبارزه عليه تبعيض جنسيت در داخل و خارج كشور كم نيست كه تا امروز تعدادى از همين چهره ها در داخل و خارج كشور دست از مبارزه نبرداشته بلكه به ادامه راه پر ثمر اين بانوى شجاع با ايجاد نهاد ها، شورا ها، اتحاديه ها و انجمن ها مشغول مبارزه عليه نا برابرى انسان و خشونت علیه زنان گام گذاشته و مى گزارند تا بيرق سرخ تامين حقوق مساوى و مشاركت مساوى در تمام امورات سياسى اجتماعى و فرهنگى در كشور را به اهتزاز نگه دارند. گر چه از چهار دهه به اين سو اين جنبش مترقى زنان از فراز و فرود هاى بيشمار تاريخى به دور نمانده و در نطفه خنثى شد كه ضربه شديد در پيكر اين جنبش صد ها هزار نفرى وارد گرديده است اعضاى اين سازمان اجتماعی پراگنده و منفرد شده است ولى هر كدام از كهنه كاران با تجربه و كدر هاى مسلكى زنان تربيه شده در مكتب ازادى و عدالتخواهى زير رهبرى زنده ياد اناهيتا راتبزاد بودند كه تا امروز تلاش دارند كه دستاورد هاى تاريخى زنان را که به قیمت خون و جان سپردن صد ها شهید در سنگر داغ مبارزه بود حفظ نمايند و گامهاى استوار تر به خاطراعاده حقوق زنان افغانستان به پيروى از اهداف نيك اين بانوى نستو بر دارند.

 بانوى نستو اناهيتا راتب زاد در همبستگى و انسجام زنان افغانستان كوشيد و لحظه ارام ننشست و فعاليت هاى گسترده داشت همه ساله در تجليل روز همبستگی جهانى زن هشتم مارچ تلاش مى كرد واين روز همبستگى زنان را به فرهنگ و تاريخ مبارزات زنان ما رقم زد كه تا امروز همه ساله در بين زنان ازايخواه و ديگر زنان تجليل شايسته بعمل مى اید. وى دراين روز دفاع از زنان كشور و جهان را سرخطپيام هايش قرار مى داد و ده ها پيام به دفاع از زنان مظلوم افغانستان و سراسر جهان به دفتر ملل متحد و از تربيون هاى جهانى دست نشر مى سپرد.

 كه مى توان از پيامى دفاع از جوانا - نخستين مبارز كيوبا را با جملات ستايش كننده از مبارزات خلق كيوبا بر عليه انحصار بيرحمانه ايالات متحده امريكا مى نويسيد كه وى را بنام مرواريدانتيلها ياد مى كند و يا در كنار دختران عرب غزه با قوت و شجاعت مى ايستد و توسط پیامی از اعمال وحشيانه إسرائيل تند انتقاد مى كند و عنوانى ريس فدراسيون كل زنان عرب ا ز جانب سازمان دموكراتيك زنان افغانستان مى نويسد و ارسال مى دارد.

 اناهيتا راتبزاد وکیل دور دوازدهم پارلمان افغانستان بخاطر بلند كردن صداى آزادی و تامین عدالت اجتماعی برای مردم از تربيون پارلمان افغانستان مورد لت و كوب دولتمران مستبد ان دوره قرار مى گيرد ولى هيچگاه صدايش خاموش نمى شود و رساتر به دفاع از حقوق حقه مردم فقير و بى دفاع كشور مى پردازد. وى كه زن شجاع و مادر مهربان بود از درد ها و كمبود هاى پزشکی زنان ولايات و شهر هاسخن مى زد و از كوچكترين امكانات براى تامين مسايل بهداشتى به دور ترین روستا های ولايات كشور استفاده مى كرد.

 بانو اناهيتا راتبزاد نتنها به حمايه طفل و مادر توجه داشت بلكه كودكان را نو نهالان و اينده سازان جامعه خطاب كرده و می دانست از تمام امكانات جهت ايجاد كودكستان ها، شيرخوارگاه ها محل زیست و محل کار در شهر و ولايت كشور با امكانات پزشگى كار وسيع و همه جانبه را انجام دا ه است. وى كه يكى از چپى هاى ماركسيستى بود تند در مقابل امپرياليزم جهانخوار مبارزه مى كرد در نوشته و مقالات اش در مورد صلح و جنگ و مرگ و زندگى درشت مى نوشت و از سيستم سرمايه دارى نقد مى كرد و مبارزات مردم را بر عليه ظلم و ستم و استثمار فرد از فرد حمايت مى كرد ولى جبر زمان و مداخله بيش از حد امپرياليزم و منطقه در امور داخلى افغانستان بعد از سقوط حاكميت حزب دموكراتيك خلق افغانستان و جنگ هاى نيابتى و فرسايشی که کشور را به کوله اتشبار مبدل کرده است او را مجبور به ادامه زندگى در كشور امپریالیستى نمود يعنى در دامان دشمن طبقاتى اش با تاسف در المان وفات کرد مطابق وصیتنامه اش در مرکز افغانستان شهر کابل به جایگاه اجدادش شهدا صالحین دفن شد.

 واى! كه چه سخت و دلگير است این مجبوريت و ظلم زمان، چنين چهره هاى مبارز سرسپرده كه عمر عزيز شان را در مبارزه عليه يوغ استثماري امپرياليزم جهانخوار امريكا صرف نموده اند خلاف میل شان به زنده گی اقامت بار سپرى كردند در دامان دشمنان شان با قبول ده ها مشكلات زندگى را ادامه بدهند و مرگ را قبول بکنند من مطمین استم که تعدادی بیشتر از وطنپرستان نیرو های چپی که در خارج کشور در دامان امپریالیزم که مجبور به ادامه زندگی شده اند این درد جانکا را با گوشت و پوست شان احساس می کنند.

 با وجود که اين نيرو ها تلاش بسوی یک چتر همگانی را پیگیری می نمایند و آرزوی اتحاد و همبستگی را برای چپی های این حزب مترقی و خدمتگزاران واقعی مردم خواهان استند بنا بر تار و مار کردن این حزب مترقی تا بلاك سوسياليستى توسط دستگاه های جاسوسی سی ای هی تا به حال نتوانسته اند به پا شوند و بار دیگر حضور زنده در میدان نبرد روی یا روی را با دشمنان که سال‌های دراز را در تجربه ناامنی و کشتار مردم بخاطر حفظ منافع شان در منطقه داشته اند در ختم این جنگ فرسایشی نقش ارزنده را ایفا نمایند. اگر ما به وضعيت سياسى، اجتماعى و فرهنگى امروز زنان افغانستان مكث نمايم متاسفانه در طول سپرى شدن بيشتر از چهار دهه هنوز هم زنان افغانستان در مبارزه عليه خشونت با زنان، مشاركت اجتماعى و مبارزه عليه تبعيض جنسيت در پله هاى نخستين قرار دارند با وجود دستاورد هاى سترك تاريخى زنان در دهه ۷۰ ادامه مبارزات زنان بنابر حاكميت دولت هاى فوندميتالستى به عقب رانده شد و پايمال گردید حقوق زن يكى از سياست هاى روز دولت شمرده شد ولی مبارزه به خاطر حقوق زن به تیم مافیایی قدرت مبدل شد در حالیکه ملیون ها دالر از سوی کشور های همسو در زمینه مبارزه بر علیه خشونت زنان، مشارکت فعال زنان در اجتماع، بلند بردن سطح ظرفیت های شغلی و مسلکی زنان اختصاصی داده شد ولی تا به حال کدام نتایج چشمگیر را به دست نیاورده اند بلکه زنان را بیشتر نا توان و ذولانه سنت را در دست و پای شان سخت بست و گاه از جانب طالب گاه هم از جانب افراطیون مسلمان نما ناقص العمل خطاب می شود و روز تا روز ارزش های انسانی برایشان نا دیده گرفته و به حاشیه رانده می شوند.

 بنا بر این با درک و ضعیت زنان ما در کشور امروز از درس ها وتجارب سازمان دموکراتیک زنان افغانستان استفاده کرده و می آموزیم و کار کرد های زنده یاد اناهیتا راتبزاد را در تغییر حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان افغانستان را سر خط کار خود قرار می دهیم با تجدید پیمان و همدیگر پذیری اتحاد و همبستگی این راه و رسم مبارزه صادقانه ایشان را تا پیروزی و موفقیت ادامه می دهیم و برای تامین عدالت اجتماعی، قانونیت، خود ارادیت، محو تبعیض جنسیت، محو خشونت علیه زنان و آزادی و دموکراسی مبارزه می نمایم و میراث بجا گذشته مبارزات را بانوی نستو اناهیتا راتب زاد و پیروان این مکتب خرد و تفکر با امانت داری حفظ و ادامه را به نسل های آینده ترویج می نمایم.

 

متن ادبی به گرامیداشت از خدمات بانوی شجاع نستوه افغانستان داکتر اناهیتا راتبزاد به مناسبت تجلیل شایسته از ‌پنجمین سالروز وفات اش را بشما پیشکش می نمایم

 "اناهيتا إلهه بود ستاره شد "

 اناهيتا الهه آب و فرشته، نگهبان چشمه ها و باران بود. او نماد عشق، باور مندی و دوستی بود. آناهیتا عصیانگر و سنت شکنی از تبار خونی شقایق های سرخ که از جهان بی تفاوتی فکر ها و صدا ها و فریاد ها آمده بود تا برای عدالت و رهایی و آگاهی زن برزمد. او در پی بدست آوردن حق یا حقوق گرفته شده، گُم شده و یا پنهان شده بود و با همت و عواطف شفاف وارد میدان رزم و پیکار گردید و راه رهایی و آزادی را برگزید.

 او یک سنت شکن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود که در برابر سنت هزار و چند صد ساله مردسالاری عصیان و مبارزه کرد. مبارزه او به معنی مبارزه یک بُعدی با فرهنگ مرد سالار و زن ستیز نیست؛ آناهیتا برای بیداری می تپید و برای آگاهی دادن می رزمید.

 او که به فردیت رسیده بود، از فردیت رسیدگی به جمع دموکراتیک پیوست و شانه به شانه همرزمان خود از جایگاه فعال جمعی مبارزه را جولان بخشید و اسطوره آفرید و خود ستاره شد. او با شناختی که از زمانه و محیط پیرامونی اش بدست آورده بود به مبارزه چند بُعدی پرداخت. او قصد آفریدن آگاهی کاذب نه، بلکه حد نهایی آگاهی ممکن برای آزادی، رهایی و برابری را به زنان و جوانان شامل دختران و پسران انتقال میداد.

 عصیانگری و نبرد زنانه او در برابر بی عدالتی و نابرابری اجتماعی پایدار ذاتی، واقعی و انسانی خود غایت و رهایبخش و آزادیخواهانه بود. آناهیتا الهه بود ستاره شد.

 روح این بانوی شجاع بی هراس و سر سپرده افغانستان شاد باد

 کار نامه های شان گرامی باد

 جرمنى 03.09.2019

********

زنان افغانستان و خشونت سياه سفيد

********