green parel

 
 

 

 

سیاست

 

زنان افغان و روشنگری

زرغونه ولی

 

اندیشه ورزى، تفكر و تولید اندیشه یكى از مبرم‌ترین راه زنان و مردان است، به‌ویژه زنان افغانستان كه مورد خطاب ماست كمتر به این روند نائل آمده‌اند. تا زمانى كه زنان به این مأمول بزرگ و اساسى نه اندیشند و (اندیشیدن براى اندیشه) را تمرین نه كنند، رهایی‌شان از قیدوبند مناسبات فرتوت قرون وسطى نه تنها دشوار بل ناممکن است.

 باآنکه افغانستان در برهه‌های مختلف تاریخى شاهد جنگ‌های و دشواری‌های بزرگى بوده و این وضع ساختارهای اجتماعى و سیاسى را به‌شدت لطمه زده است. ولى خرد و خرد ورزى در مقطع‌های از تاریخ توانسته است راه‌های حلى براى عبور از این وضعیت را پیشكش دارد.

 زنان كه در افغانستان بیشتر از نصف جامعه ما را تشكیل می‌دهد باوجود اقلیت تحصیلات عالى و متوسط متأسفانه در قسمت فرا گیرى علم روشنگرى عقب مانده‌تر از مردان هستند این هم به علل مسؤولیت‌های خانوادگى و نارسایی‌های جامعه ماست. نه تنها زنان از این پروسه دور مانده‌اند بلكه بیشتر از ۸۰ درصد بخصوص در روستاها بی‌سواد و یا سواد كافی ندارند، و نظر به احصاییه های دیگر کشورها سؤال برانگیز و قابل تشویش است.

 هر گاه در وسایل اطلاعات جمعی نظر اندازیم تا نقش زنان در اجتماع را در یابیم، با دریغ كه حتى با کارهای دولتى یا پارلمانى كشور، صرف از زنان من‌حیث سمبول استفاده شده و تصمیم گیرنده مردان می‌باشند.

 ما از این هم گه بگذریم در میان ۲۰ درصد زنانى باسواد جامعه ما می‌توان از تعداد زنان آگاه كه اعم از زنان نویسنده، زنان شاعره، زنان فعال در سازمان‌های اجتماعى وزنان فعال در نشرات رادیوی، تلویزیونی، فیسبوك، و نشر مجلات و بعضی از نشرات دیگر كه هم كار و فعالیت می‌نمایند یادآور شد، كه انجام وظایف شان بسیار ناچیز و یا به حمایت از مردان صورت می‌گیرد. اگر دیده شود اشتراك زنان در مسایل سیاسى و اجتماعى و مسایل مهم روز و جر بحث‌ها از طریق بعضى از سیاست مداران و یا از فرهنگیان كه را اندازی می‌گردد خیلى ضعیف است و معمولاً مردان افغان پررنگ‌تر از زنان هستند. خوب به هر ترتیب ما گفته آمدیم از مشكلات و كم رسایی‌های زنان ولى هدف در اینجاست كه چگونه می‌توانیم روشنگرى را بیشتر در بین زنان توسعه بخشیم و چگونه می‌توانیم با زنان روشن روابط نزدیك را در داخل و خارج كشور تأمین نمود و خواستار توضیح و تشریع ایده‌های روشنفکری‌شان در بین روشنفكران متوسط و دیگران نمود. گرچه كار ساده نیست ولى با ایجاد کورس‌های سواد آموزی ایجاد اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، و سازمان‌دهی كار وسیع تبلیغاتی در بین زنان و دختران جوان، تدویر سمینارها و غیره كه آن هم با در نظر داشت وضع امنیتى و اقتصادى در كشور باید عمل كرد. ولى متأسفانه وقتى در چنین مسایل از مشكلات وطن یاد آور می‌شویم آرزوی ما به یاس و ناامیدی می‌انجامد كه همه ما و شما این درد را با گوشت و پوست خود احساس می‌نمایم.

 ولى امكانات نسبى هم وجود دارد بخصوص زنانى كه در خارج از كشور زندگى می‌کنند می‌توانند از صفحه‌های إنترنیت و نشرات مجله‌ها، جراید و غیره استفاده نمایند زیرا خوشبختانه امروز مواد كافى در دسترس قرار دارد كه با استفاده از آن می‌توانند در بلند بردن سطح آگاهی زنان كار كرد كه این وظیفه خطیر را می‌توان از كارمندان و مسؤولین انجمن‌های زنان، شور ا هاى زنان، انجمن‌های فرهنگى، و کانون‌ها انتظار داشت و آنان می‌توانند با قدم‌های مؤثر با امكانات دست داشته در خارج از كشور در این عرصه استفاده كرد و حتی كار روشنگرى را با زنان فعال در داخل كشور به راه اندازند بخصوص با زنان و دختران جوان.

  به آرزوی اینكه در آینده با كار روشنگرى توسط این انجمن‌ها و شوراها بتوانیم کتله‌یی وسیع از زنان افغان را در بخش روشنگرى به‌مثابه زنان فعال بیشتر داشته باشیم.

 همانطوری که هدف روشنگرى آراسته ساختن جهان با زیور خرد و آگاهی و از میان بردن جهل و خرافات است، پس همین گام‌هایی كه زنان كشور در آراستن صفحه‌های مجله‌ها و روزنامه‌ها و یا در هر یك از رسانه‌ها و نشرات روشنگرانه مى بر دارند خود جزء پروسه روشنگرى ایست، به‌یقین می‌توانیم اذعان داریم كه روشنگرى بدون اندیشه و خردگرایى بی‌مفهوم و نا تكمیل است.

 روشن اندیشى در واقع واكنشى در برابر تحجز، بنیاد گرایى و افراطیت است.

 روشنگرى در حقیقت خروج آدمی از نابالغی به توانایى و به كار بردن فهم و دانش است.

 كار روشنگرانه ما را به‌سوی اندیشه ورزى، خرد گرایى و هدفمندى می‌کشاند

 

٢٥.نوامبرروز مبارزه عليه خشونت زنان

پشنهادات ام به كمسيون تداركات

 

افغانستان تخته خيز جنگ عليه روسيه ...!

 

زرغونه ولی

استراتیژی ترمپ ، در جغرافیای محصور

 

سنجر غفاری

با تمامیت خواهی به جایی نمی رسید!

از دفترچهء خاطرات یک زندانی

عبدالمجید اسكندرى

 

برنامه ی امريکا در وجود زمامداران بدنام ارگ و سپيدار به پيروزی نايل نخواهد شد

ًحکمتیار دریک قدمی محاکمه ودست بوسی گرم چپ نماهای ديروزی ازاين بدنامترين چهره

حکمتیار" شکاف‌ های قومی افغانستان را عمیق ‌تر می‌کند    

هدایت حبیب

جهان در آستانهٔ سومین وآخرین جنگ جهانی 

افغانستان در کام اژدهای خون آشام

نقاب ریایی صلح برچهرهٔ جنگ افغانستان

بازتاب غرش جنگنده های B52درآسمان افغانستان

پشت پردهٔ تنشهای سیاسی آمریکا-پاکستان ؛

انگیزه هاومهارسازی نبرد خونین در افغانستان

نقش عربستان سعودی برای تبدیل

بیت المقدس به پایتخت اسرائیل

                ببـرک کـارمـل در آزمـونگـاه تـاریـخ 

 

             نگاه جهان به غارت معادن افغانستان؛؛

  اگفته های از برنامه حمله امریکا بر کوریای شمالی

نگاهی به جولانگاه اسلام ستیزانهٔ سران کاخ سفید ؛؛

عارف عرفان

آمادگی برای بنای دیواربرلین در افغانستان ؛

خطرناکترین مردان جهان؛؛

 جنرال دوستم یا شاهین ترازوی اقتدار سیاسی ؛؛

از عزای ملی تا قیام ملی؛

كابل در ترور و اتش ميسوزد..

دو چهره يئ يك سكه!

نامه سر گشاده به ریس جمهور غنی

با زمان بايد جنبيد و بن بست را شكست!

تجربه ناكام ..

افغانستان به كجا خواهد رفت

 

زمان كنار امدن ها رسيده نه كنار زدن ها

گرداب يا نجات 

 

تابوت سكوت و نظاره گر بودن را بايد شكست 

 

از " جهاد؟"تسليمئ..

 

 صمد كارمند

شش جدئ١٣٥٨ تاريخ را ورق زد.

افغانستان در چنگال اخطاپوت طالبان و داعش

افغانستان بکجا میرود?

رحیم حبیبی

 

جوانان و چالش هاي انان

 صمد كارمندا

صمد کارمند

 به پا خیزیم!

خط دیورند به مادر جانش

بازتاب از فعاليت هاى جوانان ولايت تخار