green parel

 شناسنامه

 

 Home شناسنامه مقالات فرهنگ و هنر

 

 

 

مروارید سبز  به منظور صیانت از حقوق زنان، رشد شخصیت و جایگاه زنان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی راه اندازی شده است.

در زمانه‌اي كه در جهان و بویژه در افغانستان حقوق بشر و بشکل گسترده حقوق زنان پیش چشمان ما لگدمال میشود و جان و شرف انسان‌ها براي عده‌اي هيچ ارزشي ندارد و زنان به راحتي مورد بد رفتاری ،خشونت،تعرض و تجاوز قرارمي‌گيرند، از مهمترين اهداف مروارید سبز، مبارزه با خشونت علیه زنان و تلاش براي ارتقاي حقوق و ارج نهادن به مقام والاي زنان است. اين دریچه با اين محوريت كار خود را آغاز كرده است و در اين راستا، در پی ارتقاي فرهنگ حقوق بشر و آشنايي با انديشه‌هاي زنان مبارز است.   

ما به این اصل انسانی باورمندیم که هر انساني در هر جاي اين كره خاكي بايد آزاد باشد، آزاد فكر كند و آزاد عمل كند. مروارید سبز برای بیان درد و آلام زن افغان و نشر صدای های خفته در گلو پا به میدان گذاشته است. در این کار و پیکار به همصدایی، همگامی و همکاری زنان و مردان هموطن ضرورت داریم.

سایت حق گزینش و ویرایش مقالات را بر بنیاد هدف و پالیسی نشراتی برای خود محفوظ میدارد.

با عرض ادب

هیات تحریر

 

Home | شناسنامه | مقالات | فرهنگ و هنر