green parel

 
 


زرغونه ولی نامزد پارلمان افغانستان

حامیان زرغونه ولی کاندیدای مستقل از ولایت  کابل درپارلمان افغانستان

 

حامیان زرغونه ولی کاندیدای مستقل ازولایت کابل در شورای نماینده گان افغانستان

نامزاد احتمالى پارلمان درولایت كابل

https://www.facebook.com/100004798419774/posts/916727325163873/

https://www.facebook.com/100004798419774/posts/904621796374426/

https://www.facebook.com/975101525839633/posts/2095752060441235/

 

 تجلیل از هشتم مارچ

پيام سايت مرواريد سبز بمناسبت هشتم مارچ در محفل شوراى سراسرى زنان المان

به گرامیداشت از سالروز همکار عزیزمسوول تارنمای مروارید سبز بانو زرعونه ولی

&&&&&&&


شناسنامه

زرغونه ولى شخصيت فرهنگى ،اجتماعى و سياسى در اروپا نامزاد احتمالى پارلمان در ولايت كابل كه گام هاى ابتدايى را موفقانه به همرايى و حمايت مردم به پايان رسانيده است 

زرغونه ولى در سال ١٣٤٦ هجرى شمسى در فاميل روشنفكر به شهر ميمنه ولايت  فارياب متولد گرديده   و از بازارك پنجشير مى باشد  

تحصيلات ابتدايى  وثانوى را در شهركابل كه درسال١٣٦٢ از ليسه عالى سوريا  و ادامه را با تحصيلات عالى در رشته ادبيات درى  از دانشگاه پيداگوژى كابل به پايان رسانيده است بخاطر ادامه اسپرانتوىرى  طرز كاربرد ها با اطفال و جوانان  مدتى را در خارج از كشور در انستوت جوانان مسكو ادامه  تحصيل نموده  كه با موفقيت و أخذ ديپلوم به پايان رسانيده  است از جوانى به فعاليت هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى اغاز كرده كه بنابر مشكلات فرا روى جوانان زنان در اغاز كار با جوانان ، زنان را پيگيرى نموده است و به ورزش علاقمندى داشته كه از جمله  بهترين ورزشكاران  تيم واليبال دختران در سطح مكاتب بوده و منتخب تيم ملى  دختران كشوربوده است 

در جوانى علاقمند مطالعه و نويسنده گى و هنر نقاشى بوده و مطالب و مضامين اش از طريق جريده  هاى مصور مكاتب بنشر مى رسيده كه مورد استقبال قرار مى گرفت

و نقاشى را بشكل مسلكى يكسال تعقيب نموده ولى بنابر مصروفيت ها كنار رفته است 

بعد از ختم تحصيلات بنابر احساس كه در مقابل اطفال يتيم و بى بضاعت وطن داشته است علاقمند كار با اطفال بى سرپرست گرديده كه مدتى را منحيث معلمه در پرورشگاه وطن شروع بكار نموده است بنابر ضرورت كدر هاى مسلكى در سال 1363 منحيث جوانانترين مسؤول اسنادو ارتياط شوراى ولايتى اتحاديه هاى صنفى افغانستان توظيف  گرديده با ادامه ده ها كورس هاى كوتاه مدت تهيه وتنظيم اسناد و كار با اعضاى اتحاديه هاى صنفى و كار اجتماعى را با موفقيت در ان رياست انجام  وظيفه كرده و ادامه وظايف اجتماعى را كار در شوراى ولايتى سازمان دموكراتيك زنان ولايت كابل انجام وظيفه نموده است 

و مدت منحيث كارمندجوانان  در محصلان و متعلمان 

كميته مركزى سازمان دموكراتيك جوانان افغانستان توظيف  شد ه كه سال هاى دراز را 

جسورانه در كار  اموزشى و پرورشى با جوانان محصل و متعلم انجام وظيفه كرده است كه برجسته ترين كاركرد هايش در جمع تیم کاری  اعزام  تعدادى کثیری از جوانان شهر كابل در بورس هاى تحصيلى كشور هاى خارجى از طريق اين شعبه بود که بیشتر کدر های مسلکی  با تحصیلات خارج مرزی مصدر خدمت به هموطنان گردیداند و تنظیم بریگارد کار و ساختمان با استفاده از میعاد تفریحی محصلان خارج از کشور در تنظيم  پروسه مسابقات دوستانه جهت بلند بردن سطح اقتصاد کشور داشته است 

 و درسال ١٣٦٩ بنابر ضرورت زمان به مسلك  اصلى اش كه خدمت صادقانه به اطفال وطن بود منحيث اموزگار دوباره  منحيث معلمه و كدر فعال در مكاتب مختلف شهر كابل جهت تعليم و تربيه ، خدمت به اطفال و جوانان شتافته است و تا  استقرار حكومت  طالبان منحيث معلمه در مكاتب مكرويان إيفا وظيفه نموده است  

وى  بنابر فعاليت هاى برجسته اجتماعى و خدمت صادقانه به مردم أعم از زنان و مردان مستحق مدال هاى دولتى ، تقديرنامه ، و نشان هاى ان دوره گرديده است بانو ميرمن حوا  مادرش  كه شخصيت مدبر معارف كشور مى باشد بيشتر جسارت و مبارزه را از وى اموخته است 

بانو زرغونه ولى عضويت حزب. دموكراتيك خلق افغانستان را در جوانى كسب كرده است و در راستاي  كار حزبى منحيث يك كدر برجسته و فعال  سر سپرده فعاليت هاى چشمگير داشته است كه از يارى وهمكار با زنان و جوانان گرفته تا پايينترين طبقه جامعه با خدمت صادقانه و  رسالتمندانه ميهن پرستانه خود قرار گرفته است درسال 27. سپتمبر . 1996 از حاكميت حكومت طالبى مجبور به ترك وطن شده و در مهاجرت با فعاليت هاى چشمگير را در كشور هاى ايران،أوزبكستان ،أوكرايين و مسكو انجام داده ام بخصوص ايجاد مكاتب زبان فارسى "درى" براى اطفال و كار روشنگرى با مهاجران افغانستان  انجام داده است وى از سال 1999 با فاميل اش در المان  اقامت دارد 

در مهاجرت جسارت و ابتكارات را از دست نداده است  باز به خدمت صادقانه براى هموطنان در خارج از كشور كمر همت بسته و جهت أعاده حقوق مهاجران افغانستان به تظاهرات خيابانى  پرداخت است مدتى نگذشت كه با نهاد هاى فعال مدنى المانى  و افغانى مشتركا بخاطر أخذ ويزه اقامت و اندگراسيون و ايجاد مكتب افغانى براى اطفال به زبان فارسى درى فعاليت هاى چشمگير در هامبورگ جرمنى انجام خدمت كرده است كه در نشرات هامبورگ التونا به نشر رسيد و مستحق تقدير نامه سرخ هنزه هشتاد هامبورگ شده است و منحيث مدافع حقوق زنان در نهاد اجتماعى زنان افغان تنظيم شد و يكجا با تيم كارى شوراى سراسرى زنان افغان مقيم المان به ايجاد برنامه تلويزيونى نداى زن  در هامبورگ پرداخته است كه صداى و اعتراضات مردم ما را جهت تامين صلح و ثبات و محو حكومت افراطى طالبانى در كشور از اين تربيون منحيث اولين گوينده اين برنامه بلند كرد است 

وى بعد از مهاجرت و اقامت اش  به المان در اروپا منحيث بانوى رسانه اى و فعال اجتماعى افغانستان در اروپا شناخته شده است 

مدتى را منحيث عضو هيت رهبرى و مسوول  اروپايى زنان و مسوول كمسيون امور اجتماعى در حزب متحد ملى افغانستان پيوست با ايجاد كميته هاى زنان كشورى  در اروپا پرداخت و مستحق تقدير نامه دالاانشاه حزب متحد ملى گرديد است بنا بر مصروفيت هاى فرهنگى  و اجتماعى زنان بنا بر فعاليت هاى فردى از كار رسمى حزبى  مدتى به دور مانده 

و مصروف تحصيلات مسلكى به زبان المانى گرديده است كه ده ها كورس هاى مختلف اموزش انترنت ،اندگراسيون و تطابقت به محيط ،  كمك نرس ،زبان المانى ،راننده گی  ، كورس هاى صحى در موارد مختلف صحت و انسان ، خودكفايى ،مالياتى ، فروشنده گى ، سوسيال ، كار با صليب سرخ و كار با كافى XL همكارى با مهاجران وغيره را تعقيب  نموده  تا بالاخره  به ادامه تحصيلات مسلكى  صحى تا سويه  معاون داکتر ( Krankenschwester ادامه  داده كه به موفقيت به پايان رسانيد كه مدت هاست در بيمارستان ها و اقامتنگاه هاى و امبولانت  ها در اين مسلك ايفاى وظيفه مى نمايد بخاطر تامين زندگى مستقل و دور از كمك سوسيال و دولت منحيث مَسؤول رستورانت نمستى جى  سال ها فعاليت كرد تا سال 2016  بشكل مسلكى به رشته تجارت و بزنس  فعال بوده است 

وى مؤلف كتاب "موج الهام "كه مجموعه  از اشعارش مى باشد و "نواى زن " كه مجموعه  از مقالات در مورد چگونگى وضعيت زنان افغانستان و حديث دل كه مجوعه غزليات  است در قلب افغانستان كابل  اقبال چاپ يافته است كه مورد استقبال هموطنان داخل و خارج كشور قرار گرفت است 

كاركرد هاى فرهنگى و اجتماعىٌ اش توسط تقدير نامه هاى  و اوارد هاى نهاد هاى فرهنگى و اجتماعىٌ اروپا مورد تقدير قرار گرفت است 

بانو زرغونه يكى از مسوولين  و گرداننده گان برنامه تلويزيونى اروپايى دريچه بهار كه از هامبورگ و بريمن نشر مى شود كه هدف ايجاد 

اين برنامه تلويزيونئ معرفئ ادبيات و فرهنگ ما بوده و بيانئ است از سياست هائ گذشته و موجود افغانستان و جهان و با ديد باز و عينئ بدون تعصب، عقده و أمراض سياسئ موجود به قضايا ميپردازد.

و سيماي از زنان جوانان و مردم ما مى باشد 

با نشر بخش هاى متنوع

گفتمان سياسى ، سيمايى مهاجر ،نواى زن ، دنيايى جوانان ،لحظه با هنرمند و بخش ادبيات و فرهنگ در ايالت هامبورگ و بريمن نشر مى شود

وى  متصدى بخش تحليل ها و گزارشات زنان در مجله وزين بانو و مسوول  شوراى مهاجران و انجمن زنان بريمن است  

وى مدير مسوول ويبسايت وزين مرواريد سبز بانوان است هدف ايجاد اين ويبسايت تربيون ديگرى بخاطر بلند كردن صداى دردمند مردم ما از چالش هاى جنگ و تامين صلح در كشور و همبستگى مردم ما است 

وى در سال ٢٠١٧ در جمع وحدت خواهان نيرو هاى مترقى پيوست و در جمع حزب ملى ترقى مردم افغانستان با وحدت حزبى كار مشترك را ادامه داد و يكىى از نماينده گان منتخب گنگره ان حزب مى باشد 

وى به فعاليت هاى وطنپرستانه و رهايى مردم ما از فقر و بيچاره گى  ، جنگ و تامين صلح وثبات  در كشور ادامه مى دهيد 

وى ده ها نوشته ها  و مقالات  ارزنده دارد كه از طريق رسانه هاى انترنتى داخل و خارج كشور به نشر رسيده است  و متصدی بخش تحلیل ها و گزارشات زنان در مجله وزین بانو است 

و ايجاد كننده صفحات اجتماعى زنان در گستره زندگى ، نداى زن افغان ،انجمن همبستكى زنان و نداى صلح  در صفحات اجتماعى مى باشد 

وهمچنان عضو هيت دبيران صفحه اجتماعىٌ در گستره زنده گى بوده است 

بنابر فعاليت هاى چشمگير در سال 2017 مستحق اوارد و تقدير نامه هاى هيت رهبرى مجله بانو و انجمن فرهنگى گلخوشه هاى هنر و تقدير نامه زن برجسته شوراى زنان ايالت هانوفر اتحاديه هاى سينماگران افغان در اروپا و تقدیر نامه حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان در کابل و لقب چهره برجسته بانوی ۲۰۱۸ افغانستان  را  توسط تقدیر نامه حزب حرکت ملی افغانستان کسب کرد 

معلومات بيشتر را در ويبسايت مرواريد سبز مرور كنيد 


 

خطوط کاری زرغونه ولی كانداى مستقل ولايت كابل به پارلمان افغانستان 

بِسْم الله الرحمان الرحيم 

سلام هموطن؛


 


 

با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند ( ج ) واعتقاد به دين مقدس اسلام با درک بى عدالتى  ھا و نابساماني ھاى گذشته و مصايب بى شمارى که بر کشورما وارد آمده است ، باتقدير از فداکارى ھا، مبارزات تاريخى   مردم قهرمان و دردمند ما و ارج گذارى به مقام وا لاى شھداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به ھمه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق داشتته باشد و با رعايت از قانون اساسى كشور و بخصوص فصل دوم بند ٥٦ پيروى ازاطاعت قوانين و رعايت نظم و امن عامه و ماده هفتم فصل اول 

و با قوانين منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جھاني حقوق بشر، 

به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال حاکميت ملى و تماميت ارضى  کشور، 

به منظور تاسيس نظام متکى بر اراده مردم و دمکراسى ، 

به منظور ايجاد جامعه مدنى عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتنى بر قانونمندى ، عدالت اجتماعى، حفظ کرامت و حقوق انسانى و تامين آزادى ھا و حقوق اساسى مردم ، 

به منظور تقويت بنيادھاى سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و دفاعى کشور، به منظور تامين زندگى مرفه و محيط زيست سالم براى ھمه ساکنان اين سرزمين ، و سرانجام ، 

به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللى 

اماده خدمتگزارى مى باشم 

از ان جايكه اعمار جامعه عادلانه كه ديگر رعايت 

تحولات جهانى و دگر گونى عظيم در ساختار بويژه ظهور " فناورى اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دانش، به مباحثات مربوط به کيفيت در نظام علمى جهان اهميت خاصى بخشيده است. اين در حالى است که ساز و کار جامعى براي ارزيابى کيفيت در نظام موجود كشور ما  استقرار نيافته است و زمان هاى دير را در بر خواهد گرفت 

وطن ما از دیریست درآتش جنگ و ناامنی می سوزد؛ فساد و فقر استخوان مردم را خورد کرده است، قانون داریم اما قوت برای اجرایی کردن آن ناتوانی میکند.  جوانان و نو جوانان  ما از امروز گریزان و به فردا بد گمان شده اند. زنان بار بزرگ مصبیت را بر شانه های زخمی و دولا خویش میکشند و کسی نیست که فریاد شانرا بشنود.

وضعیت اسفبار کشور و مردم کشورم بویژه جوانان ،اطفال و زنان مرا واداشت تا برای بلند تر کردن صدا و تقویت تلاش شان برای دست یابی به ابتدایی ترین حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشور ما درج است؛ به امید و آرزوی حمایت شما عزیزان وارد کارزار انتخابات پارلمان شوم.

تا برآورده شدن خواست ها و حقوق مسلم شما؛ مبارزه ، کار و تلاش پیگیر میکنم برای:

 آشتی ملی، تداوم حیات ملی

 تطبیق قانون در تمام سطوح از بالا به پائین

 تامین مشارکت و نظارت مردم بر پروسه جنگ و صلح

 تحقق عدالت اجتماعی،  توسعه  متوازن  محلات

 دفاع و حمایت از حکومت قانونمدار

 بهبود حقوق شهروندي

 ریشه کن کردن فساد

 توزيع متوازن امکانات در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دولتداری، امور صحی و آموزش و پرورش....

 دسترسی همه اطفال، نوجوانان ، جوانان و بویژه دختران و زنان به آموزش، پرورش و تحصلات عالی رایگان

 دفاع از حقوق زنان مندرج اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

*       دفاع از حقوق  متقاعدين و دوره سالخورده گى و 

*       مبارزه عليه تروريزم و كشت وزرع مواد مخدر 


 

هدف اصلي ام براي کانديداى شدنم دفاع از حقوق جوانان و بانوان است؛ 

-

توانمندسازي بانوان و ارتقاي سطح حضور آنان در همه صحنه ها به صورت قاطع و پررنگ، ثابت کردن قدرت بانوان در تمام عرصه ها 

مبارزه عليه  انواع خشونت با زنان و مبارزه عليه برترى  جنسيت  و بد دادن دختران را منحيث جنسيت دوم در جامعه محكوم كرده و چنين اعمال را مغايرت به قانون اساسى و مدنى كشور دانسته عليه ان مبارزه خواهيم كرد 

توجه به 

خانواده كه رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد

و دوره هاى بار دارى زنان، طلاق و اولاد یکی از مشکلات زنان ما است

 توسعه مشاغل خانگي برای دختران و زنان و مواظبت  و حمایت از اطفال.

*       احترام به مقام والى زنان منحيث مادر و اساس گزاران جامعه با تامين حقوق برابر 

 ساخت فضاهاي ورزشي و هنری در محله ها

 حل معضله بیجا شده ها و مهاجرین


 

مطابق ماده ٤٥،٤٦ قانون اساسى حمايت از جوانان اين نسل فراموش شده ما در عرصه هاى مختلف اموزش و پرورش و  رشد استعداد هاى  انان ، تحصيلات عالى و دسترسى شان به تكنالوژى مدرن 

داشتن استادان مسلكى ، راه يافتن به امتحان كانكور ، امنيت شهروندى بيسوادى ، بيكارى ، فقر ، ازادى هاى اجتماعى ،سياسى ، جامعه پذيرى و فرهنگ پذيرى ، اعتياد به مواد مخدر ، ازدواج هاى اجباري و گرفتن طويانه ، حق انتخاب ، فقر ، فساد ادارى ، كه از جمله چالش هاى فرا روى جوانان مى باشد كه باعث فرار  روز افزون جوانان از كشور مى شود

تعديل و تغيير قوانين بهتر مطابق قانون اساسى كشور براى زنان ،جوانان و اطفال در حدود صلاحيت هايم  در سر خط سرخ کار من قرار دارد و 

از جمله اولويت هايم است. 

اينجانب منحيث يكى از وكلاى منتخب دوره ١٧ پارلمان كشور تعهد مى نمايم  

كه منافع ملى و مردمى را نسبت به منافع شخصى خويش مقدم شمرده و مطابق به قانون اساسى و رعايت ان در فعاليت ها و كار كرد هاى اينده ام 

در حدود  صلاحيت هاى پارلمان كشور منحيث يك شخص  صادق ،وفادار به دفاع از آرمانهاى بر حق مردم دردمند خدمتگار و مرحم به زخم هاى شان گردم 

 

با حترام 


 


 

گام نخست ام با موفقيت ! 

 دوستان و سروارنم 

من براى مدتى كوتاه  دوباره در جمع شما عزيزان استم شما عزيزان كه هر كدام من را در كار مردمى و كانديداى من در ولسى جرگه افغانستان با كمنت ها و لايك هاى تان مشوق شده ايد 

شما عزيزان كه در داخل كشور از امكانات تان استفاده كرده و من را يارى رسانيد ايد 

شما عزيزان كه بر گفتار و و عده هاى تان مور  حقيقت گذاشته من را در داخل كشور حمايت كرده ايد 

و بالاخره دوستانى را قدر مى نمايم كه همكارى و محبت مان از دنياى مجازى به حقيقت مبدل شده و از نزديك معرفىً گرديده ام و من را همرايى نموده ايد و در همكارى مشترك قرار داريم 

مى بالم به تك تك شما 

مى بالم به نهاد هاى زنانى و بانوان با جسارت و توانمندى ما كه از من حمايت كرده اند 

مى ستايم جوانان كشور را اين نيروى سازنده و بالنده اگاه و توانمند كه از من حمايت كرده اند 

متشكرم از تمام هموطنان عزيز كه در گام نخست من را همراه  بوده اند 

أعم از احزاب سياسى ، اشخاص دولتى صلح جو و مترقى ، قومندان ها و شخصيت هاى پر نفوس و ملى كشور بخصوص از ولايت كابل و ولايت پنجشير و وكلايى منتخب ولايت كابل در مجموع هموطنان عزيزم 

متشكرم از خبرنگاران ،ژورناليستان ،همكاران عزيز تلويزيون هاى افغانستان  كه به معرفىً چهره  من  و دستاورد هايم از ارو پا و فرهنگ كشور پرداخته و همراه بوده اند 

متشكرم از تيم كارى ما كه هر كدام با من با مشكلات همراه بوده اند و از ترور ،تهديد ، توهين ، دشمنان صلح وازادى نهراسيدم قهرمانانه و دور از ترس و هراس با من بوده اند  و موفقيت را يكجا از ان خود ساختيم 

اميد وارم منحيث وكيل منتخب اينده شما در پارلمان كشور صدا و سيمايى شما باشم و از نظريات ،پيشنهادات و همرايى شما برخوردار بوده  تا نمونه و الگوى حقيقت ،ازادى ،تامين عدالت اجتماعى، تامين صلح و ثبات در كشور ، كار روشنگرى ، ترقى عدالت و دموكراسى در جمع ترقيخواهان و روشنفكران در پارلمان اينده باشم 

همرايى شما را بيشتر از بيش نياز دارم 

حمايت هموطنان عزيز بخصوص شما دوستان برايم توانايى مى بخشد 

مهر و درود نثار تان باد 


 

دوستان و سرورانم 

گزارش از كابل قلب افغانستان 

بعد حمايت ها و پيام هاى مكرر شما به نتيجه گيرى سوال بزرگى كانديداى ام در پروسه انتخابات پارلمانى افغانستان تصميم گرفتم عازم كابل جان در شهر انتحار و جنگ در پهلوى مردم دردمندم باشم در حاليكه  روزهاى زيبا را بعد از سپرى كردن سال هاى دراز مهاجرت در كابل جان در پهلوى مردم دردمندم  مى باشم 

از كوچه هاى كه سرك ها و جاده هايش پر از ازدهام و شهر افتابى با دوكان هاى لب سرك دلچسپ با ميوه ها و دست فروش ها و پر از گدا هاى كه بيشترين اش اطفال و زنان استند ، سرك  هايكه مملو از داغ هاى خون و نماينگر انتحار جنگ و نا امنيى و كشتار است ولى مردم بشكل عادى به زنده گى  ايشان ادامه مى دهند در حاليكه هر لحظه زنده گى ايشان در خطر مرگ است ولى  تو گوياى در شهر پر غلغلغه اصلا شهر رويا ها و أمن است و همه  بيخبر از مرگ توسط انتحاريان مى باشند 

و نصيب و تقدير براى هر شهروند كه صبحانه روانه كار استند سر زبان هاست 

شهر كابل كه كوچه هايش تغيرات بخصوص كرده فقط با خرابه ها و شهر خاك الود كمترين نشانى از دوره هاى جوانى و مكروريان سرسبز به مراتب بهتر از امروز با نا شناسى هايم از كوچه ها و اعمار خانه و رستورانت هاى گدود در هر گوشه كابل گاهى تعمير هاى زيبا و گاهى هم در لب سرك ها كلبه هاى بسيار غريبانه به چشم مى خورد كه از يك سو برايم رومانتيك و شهر زيباست از جانبى هم شهرى بيروبار است كه سال هاست از ديدن چنين شهر كه عبور مرور ترافيك اش در يك جاده صورت مى گيرد دور بوده وَيَا هم با اين سيستم اشنا نيستم و چراغ سبز و سرخ در جاده و جود ندارد همه خود چراغ هاى زنده گى شان استند 

با درك همه مشكلات خورسندم كه در كابل زيبا استم و فعاليت هاى را در مورد جلب حمايت و ديد و بازديد و با احزاب سياسى  شخصيت هاى بلند و نخبه گان أعم زنان و مردان و جوانان كشور در رابط به وضع موجود و پروسه انتخابات دنبال مى نمايم كه خوشبختانه با حمايت مردم و احزاب سياسى در يكى از گوشه هاى شهر در جمع  احزاب مترقى دفترى به دسترس ام قرار  گرفت كه روزانه با  تعدادى از مردم در ملاقات ها بحث ها و صحبت هايم اشتراك دارند كه همه از انتخاب ام در پروسه من را حمايت مى كنند و خورسند استم كه در داخل كشور تعدادى با من اشنا استند و از كاركرد هايم استقبال مى نمايد و ادامه 

پروسه پر چالش انتخابات پارلمان را با من همرايى مى نمايند و مشوق ام مى شوند ولى صادقانه بايد برايتان اعتراف كرد كه انتخاب پارلمانى در شفافيت قرار ندارد 

و بيشتر در معامله قرار دارد ولى بيشتر چشم انتظار مردم از  نيرو هاى مترقى و خدمت گاران صادق است  و مى خواهند يا در پروسه راى دهى اشتراك نكنند و يا اينكه با شناخت كانديد ها از صداقت ،اهليت شان راى بدهند بخصوص جوانان كه به نا اميدى ها و ياس ها اين پروسه را دنبال مى كنند 

ولى هنوز تلاش و جستجوى راه هاى براى دست يابى نيرو هاى مترقى در انتخابات پارلمانى برايم ختم نيست 

تا چند روز بعد نتايج و تصميم را اعلان خواهد كرد 

باز هم از تك تك شما عزيزان جهت حمايت ام متشكرم 

مهر و درود