green parel

 
 

اعلاميه مجمع دانشمندان متخصصان افغانستان مادريدASEA ! 

اکامی جامعه جهانی در تامین صلح و امنیت ، مبارزه با مواد مخدر و تروریزم ، جمع آوری سلاح های غیرقانونی ، آموزش و تجهیز اردوی ملی و پولیس ملی و بلاخره نهادینه کردن دموکراسی ، ناتوانی دولت و حکومت در اداره امور ، نجات کشور از بحران ، رفاه مردم و بلاخره مصیبتی که دشمنان افغانستان بر مردم آن وارد کرده اند . ملت و کشور را فلج ساخته است.

متاسفانه دشمنان ما از اختلافات بین دو تیم سوء استفاده کرده زیرا این سیاست همیشگی شان است که با شعله ورساختن دشمنی ها، بحران افغانستان را رهبری نمایند. بدبختانه از یکطرف اختلافات و جنگ زرگری بین رهبران و از طرف دیگر ادامه بحران ، ملت را سرگردان و امیدی به آینده خود نمی بینند.

دراین زمان وظیفه خود میدانیم تا با بهره مندی از توان اشخاص دلسوز و متخصصان توانای داخل و خارج در مورد رفع این بحران سرطانی چاره ای اندیشیده و کشور عزیز را از این وضع ناگوار نجات

دهیم..

بیش از این نمیشود به اجانب امید داشت و اگر هرچه زودتر دست بکار نشویم وسکوت اختیار نمائیم. این وضعیت غیر قابل تحمل و ناگوار ادامه پیدا می کند، جهانگیر میشود . امنیت و آرامی کشور، منطقه و جهان بهم می خورد. آنوقت است که خدای نخواسته به وضعیت دهه هفتاد دچار خواهیم شد. در آنصورت بحران غیر قابل کنترول خواهد بود. آنوقت است که امکان تجزیه کشور هم میرود.


 

وضعیتی که در افغانستان بوجود آمده ، باید توسط صاحب نظران وطن دوست ، با احساس و دلسوز ، دانشمند و متخصص حل گردد . و هیچگاه توسط کسانیکه منفعت شخصی را نسبت به منافع ملی ترجیح میدهند و بفکر قدرت و زر اندوزی هستند حل نخواهدشد.

بنابرین خواست دانشمندان و علاقه مندان نجات کشور از بحران وارده اینست که؛ رهبران نباید خواست های شخصی را نسبت به منافع ملی ترجیح دهند .نظام و حکومت را ضعیف سازند و مردم قربانی اختلافات شان گشته و بخون وخاک کشانده شوند . از طرفی هم وطن ویران و خودشان ملامت تاریخ باشند . باید این را بدانند اختلافات شأن بنفع مردم و کشور نیست.


 

توقع مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان از رهبران کشور اینست که از نام اسلام و وطن نباید سوء استفاده نمایند .و بنفع خود آنان است که دست از خود محوری و قومیت پرستی بردارند و حکومت داری بر مبنای آن چیزی که قانون و شرعیت میگوید رعایت گردد و حرمت گذاشته شود.

در مقابل نیز وظیفه ملت و مردم اینست که نگذارند مغرضین داخلی و خارجی ، کشور را به بحران بکشانند و به تاراج ببرند و ملت بازیچه فریب کاری ها و سیاستمداری های یک عده سودجو و همراه بااجانب قرار گیرند.

مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان از تمام کشورها و سازمانهای بین المللی می خواهد تا در پلان آینده ، با ایفای نقشی دوستانه از دخالت در مسایل داخلی افغانستان پرهیز نمایند و روابط دوجانبه خود را با کشورمان برمبنای برادری و مساوات قراردهند. ملت افغانستان از تمامی دول صلح جو بخصوص همسایگان حرمت آمیز توقع دارد که بر تصمیم ملت افغان احترام بگزارند. زیرا دوران فریب و زورگوئی بسر رسیده و شهروندان افغانستان این را حق خود می دانند تا انتخابات آزاد و بدون دخالت اجانب داشته و مسائل داخلی کشور را خودشان حل نمایند و هشیارانه در روابط کشورشان با دیگر کشورها تصمیم گیرنده باشند، زیرا ملت و علاقمندان به وطن تنها راه نجات خود و کشورشان را فقط در این مسیر میدانند.

مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان بعنوان یک مجمع بیطرف و بدون وابستگی سیاسی و یا حزبی، در نظر دارد ، برای رفع بحران کنونی ( نجات کشور و آرامی منطقه ) پروسه صلح را در دستورکار خود قراردهد ، و برای تامین صلح از تماما امکاناتی که در دست دارد صادقانه استفاده نماید و بعنوان میانجی در بین جریانهای سیاسی و احزاب که با یکدیگر اختلاف سیاسی دارند اعلام آمادگی می نماید و به همین منظور بدینوسیله از تمامی جناح های سیاسی ، حکومتی ، بین المللی و همچنین احزاب داخلی دعوت می نماید درصورت تمایل برای شرکت در سومین کنفرانس این مجمع با عنوان

« کنفرانس صلح» اعلام آمادگی نمایند. « کنفرانس صلح » در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ در دانشکده علوم سیاسی و جامعه شناسی یونیورستی مادرید برگذار خواهد شد.

تصریح می نماید؛ مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان یک نهاد آکادمیک ، تخصصی و فرهنگی میباشد که هدفش رساندن صدای ملت مظلوم افغانستان، در رابطه با تامین صلح ، دموکراسی و باز سازی مجدد کشور، به گوش جامعه جهانی میباشد. ودراین هدف مشتاقانه از تمامی عزیزان فرهیخته ، دلسوز و متخصص دعوت به همکاری می نماید.

از نظر مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان صلح واقعی در صورتی امکان پذیر است . که بحران حقوقی ، سیاسی و اقتصادی فروکش کند، و تماما ارزش های انسانی اقوام ، عدالت اجتماعی ، آزادی بیان ، حق و حقوق زنان در نظرگرفته شود. که برای رسیدن به این هدف بهترین راه حل، مذاکره، تفاهم و مصالحه است. به این صورت میتوان افغانستان را از بحران نجات داد. ومن الله توفیق و علیه التکلان

مادرید – اسپانیا


March 23, 2020

ASEA’s Statement on the Intra-Afghan Peace Talks

 

Afghanistan is in a very complicated position, both politically and legally, for the intra-Afghan peace talks. The disagreements between the two teams, the opposition’s controversial stance, the pressure from the Taliban, the interference from foreign adversaries, poverty and the overall hopelessness of the Afghan people regarding peace, are some of the fundamental issues that, if not properly dealt with, could easily take Afghanistan towards another crisis.
The international community has failed to provide peace and security, counter terrorism and narcotics, collect/buyback illegal firearms, to properly train and equip the Afghan National Army and the Afghan National Police, and has been unable to institutionalize democracy. Also, the government has failed to govern and rescue the country from crisis to bring prosperity to the people. Finally, the trauma and pain that the enemies of Afghanistan have inflicted up the people, along with the prior and later have paralyzed the nation and the country.
Unfortunately, our enemies have exploited the differences between the two teams, as it is their usual policy to exploit differences and to lead the crisis in Afghanistan. Sadly, on the one hand, disputes and bitter war between the leaders and, on the other, the continuation of the crisis left the nation perplexed and without any hope for the future.
At this time, we must take advantage of the power of compassionate individuals and professionals in and out of the country to address this cancerous crisis and to save our beloved country and nation from this unfortunate situation.
There is no more hope for external and foreign actors, and if we, Afghans, do not act sooner, this unbearable and unfortunate situation would continue to grow that would threaten the security and unity of the country, the immediate region and could spread globally. Similar to the experience of the 70s, then the management of the conflict would be an impossible task to achieve and could lead to the division of the country.
The current situation in Afghanistan needs to be resolved and managed by patriots, sympathetic scientists, and experts. As it will never be solved by those who prefer personal gains over national interests and think in terms of power and gold.
Therefore, we—scientists and those interested in rescuing the country from the crisis—demand from the political leaders that they should not prefer personal gains over national interests. And they should not let their differences undermine and weaken the government and the administration that could cause further violence and bloodshed in the country.
The leaders of the Afghan Association of Scientists and Experts expect the leaders of the country not to abuse the name of Islam and the homeland. As it is in their interest to renounce self-centeredness and ethnocentrism and to abide by the rule of law and the Shariah.
Also, we believe that it is the solemn the duty of the nation and the Afghan people not to allow internal and external aggressors and actors to take the country into crisis and, and not allow that nation to be a mean for the deceitful political actions of a few profiteers.
The Assembly of Scientist and Experts of Afghanistan calls on all countries and international organizations to play a friendly role and avoid interfering in the internal affairs of Afghanistan in the future and to establish bilateral relations with our country based on brotherhood and equality. The Afghan people expect all peaceful governments, especially our dignified neighbors, to respect the Afghan people's decision and sovereignty. The era of deceit and bullying is over as the Afghan people recognize their rights to have free and fair elections without interference from foreign adversaries and to resolve their internal affairs and to make conscious decisions in their country's relations with other countries. The Afghan people know and understand that the only way to save themselves and their country is only through this path.
The Assembly of Afghan Scientists and Experts, as an impartial assembly, independent from any political or party-affiliated entities, intends to put the peace process on its agenda to resolve the current crisis (rescue the country and the region peacefully) and to secure peace with all the means at its disposal. The Assembly is ready to play the role of the mediator between all the political parties and actors who have political differences and disagreements. Thereby the Assembly invites all political, governmental, international, as well as domestic parties and actors, to participate in the third conference of the Assembly titled as the “Peace Conference”. The "Peace Conference" will be held in September 2020 at the Madrid University of Political Science and Sociology.
The Assembly of Afghan Scientists and Experts is an academic, specialized, and cultural body whose mission is to bring the voice of the oppressed Afghan nation to the international community's attention in securing peace, democracy, and reconstruction. And to this end, we eagerly invite all the educated, compassionate and expert loved ones to cooperate.
The Assembly of Scientists and Experts of Afghanistan believes that real peace is possible only if the legal, political, and economic crises are alleviated, and all human values and rights of ethnicities; be it social justice, freedom of expression, women's rights and rights are taken into account. We believe that this is the best solution and can be reached through negotiations, understanding, and compromise through which we can overcome the crisis in Afghanistan.
 
Sincerely,
ASEA’s Leadership
Madrid - Spain