green parel

 
 

فروغ سحر

 

هموطنان گرامى اعم از فرهنگيان ،شاعران ، خبره گان اهل خرد و قلم ، علاقمندان كتاب ! 
 
خورسند استم كه چاپ چهارمين كتاب ام زير عنوان "فروغ سحر " به چهار بخش اعم از مجموعه غزليات ، اشعار حماسى ، اشعار سپيد و رباعيات با زحمات شبانه روزى ام در غربت در ٢٥٠ صفحه تنظيم گرديده است  با تقريظ  هاى دو تن از شخصيت هاى فرهنگى داخل و خارج كشور   محترم شير محمد استوار شخصيت مدبر فرهنگى شاعر توانا و استاد زبان فارسى "درى " و محترم نثار عليمى شخصيت مدبر فرهنگى ، شاعر رسا كلام  و رسا قلم زبان پارسى  "درى" و نظر پردازى شاعر توانا ، هنرمند محبوب كشور استاد نور آغا سرمدى با ويرايش ، قطع و صحافت عالى توسط شخصيت مدبر فرهنگى كشور كتال نژند و همكارى محترم فايق يونسى در انتشارات خيام با تجارب بیشتر از بیست سال امروز در قلب افغانستان كابل در وضعيت رقت بار قرنطين كرونا از چاپ بر امد كه دلتنگى هايم جايش را به سرور و شادى داد ويژه گى اين كتاب فروغ سحر که اسم زیباست و مورد علاقمندی من قرار داشت با توافق شاعر توانا زبان پارسى درى بانو عريزه عنايت  نامگذارى شده است 
که مجموع اشعار ايشان هم بنام فروغ سحر در سال ۲۰۰۳چاپ ایران بود كه از محبت و بزرگ شان سپاسگزارم .
هموطنان عزيز بخصوص فرهنگيان،اهل قلم و شعر چاپ اين اثر فرهنگى را از صميم قلب تبريك مى گويم ارزو دارم چهارمين اثرم كه با زحمات  و توجه تيم كار ما برايتان تهيه گرديده است همچنان مورد استقبال شما علاقمندان و سرورانم  قرار گيرد تا توانسته باشم يك گام ارزنده بسوى روشنگرى و ترويج زبان پارسى "درى " نهاده براى چشم انتظاران  نسل هاى بعدى اين گنجينه فرهنگى را به ميراث گذاشته و هديه نمايم  سپاسگزارم از تمام اعضاى تيم كار ما كه شبانه روز زحمت كشيدند و همه با هم در چاپ اين كتاب نقش ارزنده داشته اند قبلا سپاسگزارم از حضور تك تك شما .
مهر و درود

*********

از قلم محترم كتال نژند مؤسس فرهنگستان شخصيت مدبر فرهنگى افغانستلن 

امروز پنجشنبه ۷ حمل سال ۱۳۹۹، بعد از سپری نمودن انتخابات دوره ای، نخستین نشست هفته وار فرهنگستان دایر گردید.
طی این نشست پیرامون برنامه های کاری نهاد، اصول وظایف داخلی و تعین اعضا در راس کمیته ها بحث صورت گرفته و جناب کتال صاحب مسئولیت ارتباتاط را عهده دار شدند.
بعد از بحث ها جناب نژند صاحب اثر سروده های بانوی فرهیخته کشور مان بانو(زرغونه ولی) را که توسط انتشارات خیام تازه به اقبال چاپ رسیده است، با اجازه شاعر فرهیخته بانو رزغونه به فرهنگستان پنجشیر اهدا نمودند.
زرغونه ولی از بانوان فعال و توانای وطن مان است که در دیار غربت بسر میبرد، وی شاعر و نویسنده خوبی است که چندین اثر به جامعه تقدیم کرده است.
بانو زرغونه ولی مسئول شبکه مروارید سبز و همچنان گردانندگان برنامه تلویزیون اروپایی دریچه بهار میباشد، وی در ضمن اهدای چندین جلد کتاب شعری اش را به فرهنگستان، وعده پخش و نشر فعالیت های این نهادی فرهنگی را از آدرس شبکه های تلویزیونی مربوط به خود شانرا نیز نموده است.
در پهلوی انعکاس دادن صدای مان میکوشد کمک های فرهنگی را برای فرهنگستان زمینه سازی کند تا ازین طریق بیشتر به فعالیت های این نهاد بیفزاییم.
از همه کمک کننده گان و بخصوص از بانوی گرامی زرغونه ولی جهان سپاس و امتنان میکنیم بابت همکاری های خیر اندیشانه شان، روزگار خوش داشته باشند.


 

از قلم مسوول فرهنگستان پنجشير محترم شكور الدين شكران 

نشست هفته وار فرهنگستان تدویر شد
پنجشنبه ۷ حمل سال ۱۳۹۹
نخستین نشست هفته وار فرهنگستان پنجشیر بعد از برگزاری انتخاب مسوولان جدید دایر گردید.
طی این نشست پیرامون برنامه های کاری، اصول وظایف داخلی و تعین اعضا در راس کمیته ها بحث صورت گرفت.
بعد از مشوره جناب کتال نژند اثر سروده های بانوی فرهیخته کشور مان(زرغونه ولی) را که توسط انتشارات خیام تازه اقبال چاپ یافته, به اجازه شاعر فرهیخته بانو زرغونه به فرهنگستان پنجشیر اهدا نمودند.
زرغونه ولی از بانوان فعال و توانای وطن مان است که در دیار غربت بسر میبرد، وی شاعر و نویسنده توانا و فعال است که چندین اثر به جامعه تقدیم کرده است.
زرغونه ولی مسئول شبکه مروارید سبز و همچنان گرداننده برنامه تلویزیون اروپایی دریچه بهار میباشد، وی ضمن اهدای چندین جلد کتاب شعری به فرهنگستان، وعده پخش و نشر فعالیت های این نهادی فرهنگی را از آدرس شبکه های تلویزیونی مربوط به خود شان را نیز نموده است.
فرهنگستان از همکاری ایشان و تمام وطن داران که در راستای رشد و غنی سازی فرهنگ کار میکند اظهار سپاس و قدر دانی میکند.