green parel

 
 

شهید با شهامت

دوستان عزیز ! با نوشتن این متن می گیریم دستم می لرزد بار بار قلمم بی رنگ می شود یادی از قهرمان  زن چپن سپید ما ! 

جانبازی چپن سپید بانوی شهید مریم و مریم ها را تاریخ با قلم زرین در قلب خود جا می دهد   
مریم ی که هنگام حمله تروریستان در بیمارستان نسایی و ولادی زایشگاه دشت برچی مصروف انجام وظیفه و نجات مادری از مرگ بود همکارانش صدا می  زند که انتحاریان امده خود را نجات بده ! ولی او به نجات مریض اش که در  حال ولادت است توجه دارد با دستان مهربانش در کنار مریض خود می ماند ایستادن در کنار  مریض اش را که با مرگ و زنده گی دست و پنجه نرم می کند و مادر می شد انتخاب می کند تا قلب مهربان اش تسلی شود و با رها کردن مریض اش عذاب وجدان نکشد
ای وای ! که چه آرزوی نیک بشر دوستانه و با سربلندی ، شهامت و قهرمانانه انجام وظيفه مى نمايد كه ناگهان طعمه وحشیان و تروریستان انتحاری نسل تبو و جنایتکارهاى پنجابی قرار می گیرد و  چه شجاعانه مرگ  را قبول کرده و با دستان اغوشته به خون انتحاریان جان می دهد و شهید می شود
و نماد از شجاعت و متانت را برای نسل های آينده جاودان مى سازد 
اففففف😭 که چه درد آور است طفل خورد سال اش در خانه منتظر مریم می ماند بیخبر از اینکه مادرش برای مادری جان داد است و نام جاودان خود را ثبت تاریخ  زنان شجاع و سر سپرده افغانستان نموده است از جهان فانی درد فقر كرونا درجه شهادت را کسب نموده است و ارامش دايمى را از اين غلغله سراى وحشت فقر ،كرونا،كماهى نموده است ديگر به خاطر نان پيدا كردن فرزندانش درد  نمى كشد و وظيفه نمى رود تا نان بخور نمير خانواده را با انجام وظايف صادقانه به دست بياورد 
شهامت جسارت زنان افغانستان قابل ارجگذاری است وبرای زنان جهان نماد ازپاکی ،صداقت  خواهد بود ولى روز به روز نفرت مردم بخصوص زنان کشور ‌و جهانیان در مقابل این  وحشیان تربیه شده پاکستان و عرب ها بيشتر شده است زيرا تاریخ زنستیزی عرب ها را  دوباره زنده  کردند اينبار نه تنها تازه تولد شده گان دختر را زنده به گور كردند بلكه  پسران تازه تولدشده  را هم زنده به گور  كردند
بار دیگر نفرت زنان به مقابل زنستیزان قرن اوجگير ميشود و نفرين مى فرستند .
روح  مریم و مریم ها شاد باد