green parel

 
   

  شناسنامه

 

 

صالحه واهب واصل استاد ادب دری

 

 

 

سوانح مختصر میرمن صالحه واهب واصل استاد ادب دری

 

بانو صالحه وهاب واصل بنت الحاج محمد غوث واصل که در 1960 م مطابق به 1339 هـ ، ش در شهر کابل چشم بدنیاگشود. بعد از گذشتاندن دوره ابتدائیه دوره تعلیمات عالی را در لیسۀ زرغونه به اتمام رسانیده 

 بقیه تحصیلاتش را با درجۀ مافوق لیسانس در رشتۀ تجارت و مارکیتنگ بدستآورده است. خانم واهب واصل از سال 1989 از کشورش مجبور به مهاجرت شد که مدت 24 سال اخیر را در کشور هالند بافامیل کوچکش به سرمی برد، وی در کشور هالند نیز به کسب تحصیلات پرداخت و در رشته های مختلف مانند: نرسنگی تا درجه کدرنرس، حساب داری کمپیوتری وعملی،شناخت کمپیوتر و دفترداری کوشید و افتخار داشتن دیپلوم و شهادتنامه های آنهارا بدست آورد. مدت 18 سال به حیث کدرنرس در شفاخانه های مختلفه هالند ایفاءِ وظیفهکرد. خانم واهب واصل علاوه بر وظیفۀ اصلی اش همیشه در صدد خدمت به کشور و هموطنانش بوده و به شکل افتخاری با انجمن های مختلف زنان، مهاجرین افغان در اروپا و نهادهایفرهنگی بیرون مرزی همکار بوده و خدمات مزیدی را انجام داده است        

وی در سال2007 با فصلنامه بانو همکاری قلمی را آغاز کرد و در 2009 به حیث مدیر مسؤول و صفحه آراءفصلنامه بانو انتخاب شد و الی سال 2013 درین سمت فعالیت کرد. درسال 2010 به حیث مدیر مالی کمسیونزنان اتحادیۀ سرتاسری افغانهای مهاجر درهالند قبول شد و در سال 2012 سمت ریاست این کمیسیون را از آن خود کرد. وی از  سال 2010 به اینطرف عضو هیأت مدیرۀ وبسایت مردمی و ملی افغان جرمن آنلاین میباشد. خانم واهب واصل در سال 2014 به کنفراس (L2L Learn to Learn)که یک کنفرانس ششماهۀ اروپائی بود، اشتراک کرد و چند سرتیفکیت آنرا بدست آورد. ممالک مشترک درین کنفرانس عبارت بودند از: ایتالیا، هالند، بلجیم، جرمنی، هسپانیه، لیتوانیا، ایستوانیا ایرلند و فرانسه. وی همچنان در 20-08-2015 با یک گروپ از افغانهای مقیم هالند به صفت یکی از نمایندگان کلتوری افغانستان در (Expo) بین المللی که در شهر میلان ایتالیا برگزار شده بود اشتراک ورزید که در همین مدت با وزیر تجارت ایتالیا هم ملاقاتی کوتاهی داشت.

خانم واهب واصل توانست درسال 2015 با یکی از همکارانش جناب قیس کبیر متصدی وبسایت افغان جرمن آنلاینانسکلوپیدیای را برای افغانستان ایجاد کند که به زودی به طور آنلاین مورد استفادۀ افغانها در تمام جهان قرار خواهد گرفت. وی در سال 2016 توانست با با درایت و توانائی ادبی اش عضویت نهاد تازه ایجاد جمهوری سخن را نیز بدست آرد. خانم واهب واصل در جون سال 2017 توانست عضویت رسمی انجمن پوهنتون های افغانستان و جرمنی را در مقر آن شهر بن جرمنی است هم حاصل کند.

خانم وهاب واصل علاوه بر خدمات اجتماعی و فرهنگی اش نویسندۀ خوب و نقاش با استعدادیست که یکی از نقاشیهای وی در سال 1357ش مطابق به 1978م در مسابقات نقاشی بین چندین کشورآسیایی مقام اول را کسب کرد. خانم وهاب واصل تا حال چند بار نقاشی هایش را در شهر های مختلف از ممالک نیدرلند، جرمنی و بلژیک به نمایشقرار داده که مورد علاقۀ علاقمندان هنرش قرار گرفته است.همچنان خانم واصل آثار زیبای از دیزاین های دیجیتالشدارد که نمونه های آنرا در صفحۀ یوتوبش به نام waheb60 ویا در گوگل و  پیکاسا میتوانید مشاهده نمائید.

خانم وهاب واصل دارای 27 اثر ادبی میباشد که 15 اثرش حاوی کتب رنگین با میناتوری و هنر کالیگرافی زیبایشرقی که به همکاری کالیگراف معروف و با استعداد محترم تواب وهاب دیزاین و خطاطی گردیده است، به نام های:


-خوشۀ عقیق
-شاخ نبات
-نگین
-جوهر
-گهر
-یار تنهائی
-زیور
-دُرِ ناب
-نازخیال
-فیروزه
-انجم
-زمرد
-نوای دل
-غزلیات عاشقانه
-روح تبسم  میباشد
.

پنج اثر دیگرش کتب پنجگانۀ غزلیاتش می باشند زیر نام های:

 


-مروارید گمشده
-صفای دل
-گوهر ناب
-عالم یقین
- و بیکران عشق است که همه از چاپ برآمده و به دسترس علاقمندان قلمش قرار گرفته است و سه دیگر آن به نام های:
- فنای عشق
-آئینه بندان
- و گداز درون آمادۀ چاپ میباشند.

چهار اثر ادبی دیگرش یک کتاب داستان های کوتاه به نام آتش سوزندۀ خاموش 
-یک مجموعۀ اشعار سپید یا نیمائی
-یک مجموعۀ مخمسات
-و یک مجموعۀ مقالات وی  میباشد.

خانم وهاب واصل استعداد شعری را از پدر به میراث برده است و اشعارش زیاد تر متأثر از اشعار بیدل بزرگ و مولانای بلخ میباشد. که زیاد تر در اشعارش سبکهای هندی و خراسانی و سبک کلاسیک را مشاهده میتوانیم. وی اشعار سپید و نیمایی هم دارد که با مطالعۀ مجموعه های شعرشبه سبکها و گرایش آن به سادگی پی خواهیم برد. از جمله ای داستانهای این قلم داستان صغرا،گلچهره،شاداب، شعر من در گور با من می رود و قصاص زن گمنام که یک قصۀ حقیقی و چشم دیدخودش میباشد در فصلنامۀ بانو و سایت های مختلف انتر نتی به نشر رسیده است. 

خانم واهب واصل با قلم رسا و توانایش که بیانگر واقعیتهای جامعۀ فرهنگی، سیاسی و اجتماعیست، مقالات بسیار دلچسپ و پُر محتوای می نگارد که زیاد تر آنها را در وبسایتهای افغان جرمن آن لاین، 24 ساعت، جام غور، گفتمان، نور، روزنه و و صفحات فیسبوکی خودش به نام واهِب و واصل وهاب مشاهده و مطالعه میتوانید. خانم واصل در کنار اینکه با اشتراکش در نخستين برنامۀ شام آشنايی با آفريده های قلمبدستان برون مرز و رسانه های داخلی افغانستان عزیز که به ابتکار اتحاديۀ انجمنهای افغانها در هالند و انجمن آيندۀ مردم به اشتراک بيشتر از دوصد تن از شاعران، نويسندگان، تحليلگران و منتقدان ادبی افغان از کشور های هالند، امريکا، آلمان، بلجیم، سويدن و انگلستان به هدف ايجادِ زمينۀ شناسايیآثاری چون، رُمان، تاريخنگاری، مجموعۀ شعر، داستان، مجموعۀ مقالات و تحققات ادبی و هنری و سبکهای ادبی و فرهنگیِ از جانب آفرینندگان آنها در شهرِ "دُوردِرِخت" هالند تدوير يافته بود، جایزۀ مطبوعاتی (اوارد) را در جمع 50 برنده ای جایزه، یکی را از آن خود کرد.

خانم صالحه واهب واصل به تاریخ 12 سپتمبر 2015 توانست جایزۀ لقب استاد ادب دری را که توسط پوهاند سیدخلیل الله هاشمیان زبان شناس اکادمیک و استاد پوهنتون پیشنهاد و از جانب 16 دانشمند، ادیب، ملک الشعراء، و استادان زبان و ادب کشور در غربت منظور گردیده بود در قالب تروفی کرستال همچنان از آن خود کند.

وی تقدیر نامه های مختلفی را از ارگانهای معتبر خدمتگارفرهنگ و ادب فعال افغان در اروپا به دست آورده که یک تقدیرنامۀ مطبوعاتی با اعتبار از جانب محترم عنایت الله نبیل سفیر کبیر افغانستان در کشور هالند را در سال 2013 و یک تقدیر نامه جهت ارجگزاری کارکردهای ادبی،فعالیت های هنری و آثار و آفريده های فرهنگی اش درینعرصۀ از طرف دکتور پوهاند عبید الله عبید سفیرکبیر ارشد افغانستان در هالند در سپتمبر سال 2015 حاصل کرده است.

خانم واصل همچنان به تاریخ 22 اپریل 2017 اوارد مطبوعاتی را به پاس خدماتش در فصلنامه بانوناشر اندیشه های زن در اروپا از آن خود کرد.

همچنان خانم واصل در تشریک مساعی با محترم تواب وهاب خطاط و کالیگراف زبدۀ کشور در ایجاد تنظیم و چاپ دوازدهجلد کتب تک بیت ها، دو جلد چارپاره ها و یک جلد غزلیاتعاشقانۀ رنگین از طرف تلویزیون نور سابقه در امریکا با سه مدال مطبوعاتی طلایی نواخته شده است.

وی کتاب دیگری زیر عنوان زن و استفادهء سوء از زن در شرق و غرب هم روی دست دارد که مطالعۀ آن برای علاقه مندان قلمش خالی از لذت نخواهید بود.

علاوه بر آن خانم واصل در بیشتر از سی کنفرانس و سیمینار های علمی، ادبی و فرهنگی حضور به هم رسانیدهو تا فعلاً افتخار بیشتز از 48 تقدیر نامه، سرتیفیکیتو دیپلوم های مختلف را از تعلیمات، کارکرد ها و فعالیتهای خویش کسب نموده است. وی تا فعلاً 15 مصاحبه در عرصه های مختلف با نهاد ها و رادیو و تلویزیون های مختلف داشته که در یوتوب و گوگل در اکثر وبسایت ها قابل دسترسی میباشد.