green parel

 


مقالات


صدف نسیمی در ۲۹ دلو سال ۱۳۷۳ دریک خانواده روشن فکر ومتمدن  در ولایت کابل چشم به جهان گشوده م و درشهر کابل به زندگی و تحصیلات ادامه داده م پدر م محمد نسیم انجنیر درسروی معدن و مادرم هم معلم است

 حالت من معدنی مجرد از والسوال بنی حصار کابل هستم.

مکتب را درلیسه نسوان ده دانا به پایان رساندم  بعداز سپری نمودن امتحان کانکور تحصیلاتم به سویه لسانس درپوهنحی ژورنالیزم پوهنتون مشعل درسال ۱۳۹۴ به پایان رساندم البته دراین جریان همکاری با ماه نامه مشعل و هفته نامه فرحت داشتم که ازطرف مدیرمسوول هفته نامه فرحت مدیریت این هفته نامه  برایم پیشنهاد شد امابه اساس یک سلسله  مشکلات نتوانستم این پیشنهاد را قبول کنم.مشوق تحصیلاتم فامیلم به خصوص برادرم( صمیم) خوش داشت که من تحصیلات عالی را به پایان برسانم ویک ژورنالیست موفق شوم برادرم همیشه مرا کمک کرده نگذاشته که من تا حالا  احساس کمبودی چیزی را کنم

 جا دارد که ازبرادرم سپاسگذاری کنم من اگر امروز در زندگی موفق هستم ازخاطر توجه نیک فامیلم و برادرم است .

 بعدازختم تحصیلاتم  درسال ۱۳۹۵  در کمیته مصونیت خبرنگاران به کار آغازنمودم و درهمین سال با موسسه صنایع ناب نیز دربخش ایدت تصویر همکاری داشتم در این مدت در سمینارهای زیاد اشتراک نمودم تصدیق و تقدیر های زیاد به دست آوردم.

درسال ۱۳۹۶ کار با تلویزیون پیشگام به حیث گزارشگر آغازنمودم، ازاینکه با سایت مرواید سبز نیز هم کاری دارم احساس خوشبختی میکنم.

اما چیزیکه همیشه مرا رنج میدهد اینست که به دخترخانم ها در هرجای بخصوص در دفاتر به دید جنسیتی نگاه میکنند به فکر سوی استفاده هستند اما خوشبختانه من توانستم که این موضوعات که موردی آزار و اذیت دختر خانم ها در یک دفترمیشد  به شکل درست مدیریت کنم.

تا فعلا سفر در داخل کشور و خارج از کشور نداشتیم.

یگانه آرزوی شخصی من اینست که ماسترم را در بخش روابط بین الملل به پایان برسانم و همین قسم دکترا خود را بیگیرم.

تمنا دارم که روزی برسد همه خانم ها و دختر خانم ها از سواد کامل بهره مند شوند  به خود و جامعه خدمت تا از لحاظ اقتصاد دختر خانم ها و خانم ها مستقل شوند و خشونت علیه زنان ازجامعه افغانستان از بین رود


 

زن کیست؟ 

زن آن گل خوشبو است که هرخانه باوجود این موجود زبیا خوشبو میشود، زن آن موجود مهربان است که درمقابل نفرت محبت و دربرابر خیانت صداقت و در بدل خشونت صمیمیت میبخشد، زن مادر بشریت است زن گوهر انسانیت است.

به این ترتیب زن نقش های مختلف را درخانه و جامعه بازی میکند 

یک زن درعین زمان ( خواهر ، مادر، دختر، همسر) است زن درخانه کدبانو و دراجتماع ( معلم،داکتر، ژورنالیست، سیاستمدار، تجارت پیشه) است به این معنی که زن به تنهایی خود هم زن و هم مرد درخانواده و جامعه میباشد.ما در طول تاریخ زنان قدرتمند ی داشتیم و داریم که با تکیه بر توانایی های خود از تمام قید و بندهای غیر منطقی و سنتی جامعه ی خود عبور کرده اند و توانستند تغیرات مهمی در زندگی زنان در تاریخ بوجود بیاورند. امروز که ما میتوانیم بدون قید و شرط تحصیل کنیم و بیرون ازخانه وظیفه داشته باشیم تمام این آزادی ها نتیجه مبارزه آن زنان هست که درطول تاریخ از حق و حقوق خود و دیگر زنان دفاع کرده اند و در های بسته را باز نموده اند .

پس زن نباید آنقدر ضعیف باشد که در مقابل هر باد بلرزد.

من زنم که دیگر بیدار گشته ام

راه خود را یافته ام و هرگز برنمی گردم

من دیگر آن زنجیرها را ازپا گسسته ام

من درهای بسته بی خبری ها را گشودم

من زنم که دیگر بیدار گشته ام

بلی زن ها امروز میتوانند در مقابا هر مصیبت استادگی کنند و از حق وحقوق خود دفاع کنند چون حالا زن ها آگاه شدند و میدانند که چگونه بهتر زندگی کنند تا بازو  و قوت به پدر، برادر، و همسر شود و میتوانند دوشادوش مردها برای آبادی جامعه و کشور کار کنند پس بدون زنان هیچ انقلابی پیروز نمی شود شاید زنان از نظر جسمی ضعیفتر ازمردان باشند اما از لحاظ روحی نیرویی صد، برابر مردان را دارند.

بنا یکی از زیبا ترین چیزها در دنیا قلب یک زن است

شکستنی و درعین حال محکم، ظریف و درعین حال انحطاف پذیر 

پس مراقبش باش قدرش را بدانید و پرورشش دهید آن زن همه دنیا را به شما خواهد داد.

نویسنده : صدف نسیم


 

برای مردن باید پول داشت!

درحالیکه شخص فاتحه دار در سوز عزیز اش میسوزد بعداز این که شخص فوت شده(  شخص وقتی مرد نامش مرده مانده میشود دیگر به نام اصلی اش یاد نمیشود) را دفن کرد به فکر آشپزی ، آشپز مصارف آن میشود

باوجودیکه فاتحه دار از وضع اقتصادی خوب برخوردار نیست  

اما باید  ختم کلان بیگیری همه مردم را  غذای فوق العاد بدهید. 

وقتی پرسان شود چرا اینقدر مصارف را میکنید مجبوری نیستید که این همه مردم را غذا بدهید شخص فاتحه دار میگوید: این رسم و رواج است مجبورهستم ختم بیگیرم همه خیش وقوم را در ختم خبر کنم اگر پول ندارم قرض میکنم نه باید مردم ازخانه گشنه بیرون شوند پیش قوم آدم کم میاید مردم هزار گپ میزنند بد میگویند.

این چه قسم دین است که مردم درحالیکه مسلمان هستن اما از دین و قرآن چیزی نمیدانند مطابق قرآن و سنت رسول الله رفتار نمیکنند، چرادین اسلام را در زندگی خود عملی نمیکنند ؟

این چه قسم دین است که مردم به تکلیف هستند؟

آیا مشکل در دین است یا در وجود ما درباورما؟

چرا ما باید برای مردم زندگی کنیم؟

چرا لباس مطابق ذوق مردم بپوشیم ؟

چرا باید بخاطری مردم خوش باشیم؟ درحالیکه قلب آدم از درد میسوزد .

چرا ما همیشه قربانی رسم و رواج ها میشوم؟

ما یک بار زندگی میکنیم پس باید برای خود زندگی کنیم 

خود را دوست داشته باشیم تا دنیا مارا دوست داشته باشد

و از زندگی لذت ببریم زندگی زیباست.

جنگ نرم

درجنگ نرم وجود فزیکی شخص یا اشخاص مورد حمله قرارنمیگیرد بلکه حالت روانی اشخاص هدف قرار میگیرد. بدون اینکه شخص بداند آهسته آهسته ذهن و مفکوره شان نسبت به دین مذهب و جامعه تغییر میکند درجنگ نرم از وسایل نظامی جنگی ( توپ تفنگ، طیاره های جنگی راکت بم وسلاح) استفاده نمی شود بلکه مغز شستوشو میشود و، وجدان شخص هدف قرار داده میشود شما شاید اشخاص را دیده باشید که میخورند ، مینوشند و راه میروند اما وجدان  شان مرده، این جنگی است که ما هنوزشناخت دقیق نداریم ولی شعله های آن خانه های ما را به آتش کشیده و میکشد.

تفاوت میان جنگ نرم و جنگ فزیکی اینست که:

۱ جنگ فزیکی آشکار ولی جنگ نرم پنهان عملی‌میشود.

۲ جنگ نظامی هدف تنها عسکر یا سرباز میباشد اما درجنگ نرم طرف مردم عام واقع میگردد.

۳ جنگ نظامی تنها زمین یا کشور اشغال میشود اما در جنگ نرم عقل‌، فکر وفرهنگ مردم را اشغال میکند، زمین یاکشور دوباره ازقید آزاد میشود اما فکر و عقیده شخص به آسانی تغییر نمی کند.

۴ جنگ نظامی وسایل،ساختمان ها را از بین می برد ولی جنگ نرم  ایمان عقیده، عزم و اراده را ازبین می برد.

۵ اعمار تخیریب نظامی وقت کم را دربر می گیرد اما اعمار جنگ نرم به قرن ها ضرورت دارد.

نخستن شخصی که از روند جنگ نرم  استفاده کرد لوئس نهم پادشاه فرانسه بود که برای ملت ومردم خود گفت اگر خواهان شکست و هزیمت مسلمانان هستند تنها با سلاح با ایشان نجنگید زیرا درمیدان جنگ مسلحانه دربرابر ایشان شکست خورده اید لذا با ایشان درساحه عقیده که قوی ترین پناگاه شان است بجنگید.

به این ترتیب رسانه ها معلم، کتاب، مکاتب، پوهنتون ها، کتابخانه ها، اخبار خدمات صحی اماکن مقدس، انترنت شبکه های جتماعی مهمترین ابزار جنگ نرم است.امروز ماشاید هستیم که درافغانستان هم جنگ نرم و هم جنگ فزیکی جریان دارد. باوجودیکه همه ساله از استقلال افغانستان جشن گرفته میشود اما به نظرمن افغانستان تاهنوز یک کشور مستقل و آزاد نیست بنٱیگانه راه بیرون رفت از جنگ نرم ونظامی، تعلیم وتربیه ، مطالعه وتحقیق است.

به امید آنروز که درافغانستان صلح سرتاسری حاکم شود ومردم افغانستان درفضای صلح و همدیگر پذیری زندگی کنند.