green parel

 
   

نقش زنان در پروسه صلح مذاكرات ميان افغانى دوحه قطر  

زرغونه ولى

 

نقش زنان فعال و اگاه از داخل و خارج كشور در پروسه صلح ومشاركت شان در نظام سياسى آينده كشور ! 

كشور ما چهار دهه است در آتش جنگ مى سوزد تمام هست و بود كشور از بين رفته و منهدم شده است 

هزاران تن از جوانان ، زنان و مردم ما كشته و شهيد شدند كشور به مخروبه مبدل شده است و هر روز ماشين جنگ سازى در كشور بيشتر از بيش بنام هاى مختلف به حركت مى ايد 

بى اتفاقى ، تعصبات قومى ، بيمارى و بيكارى ،اعتياد مواد مخدر ، افزايش فرار مردم از كشور ،خشونت عليه زنان ،خشونت عليه اطفال و ده ها مصايب ديگر وارد شده در كشور روز به روز اوجگير  است . 

سياسيون به اين باور اند كه اين جنگ نيابتى سالها قبل از حضور شوروى و حمايت كشور هاى سوسياليستى در امريكا بخاطر تحقق و حفظ  منافع امريكا در منطقه و ايجاد پايگاه نظامى اش در افغانستان طرح ريزى شده بود كه به مرور زمان توسط استخبارات پاكستان تحقق يافت  كه حضور نيرو هاى امريكايى و نظام وابسته به ان در افغانستان استقرار يافت در حقيقت نظام موجود و گروه طالبان متولد يك مادر هستند به خاطر پرده پوشى امريكا از ديد و نگاه جهانيان يكى را بر عليه ديگر در موقع ضرورت افزار قرار مى دهد كه مانور يا پاليسى 

رسيدن به اهداف اش عمانا استفاده از معادن ليتيم و يورنيم افغانستان و تخته خيز عليه ابر قدرت هاى جهان روسيه ، چين و ايران بوده تا از افغانستان استفاده به کشور و سیاست جهانی خود نماید سالهاى دراز را با مصارفات چند ترليون دالرى ادامه داد كه ديگر توان اين مصارفات را که سالانه برابر به مصارفات تمام امریکا است ندارد ترفند هاى ديگرى استراتيژى را روى دست دارد و این ترفند ها از بین بردن حاکمیت غنی و سر قدرت کردن گروه طالبان است 

ولى 

امروز مردم و طرف هاى در گير جنگ ازجنگ خسته شده اند و همه تامين صلح پايدار را در افغانستان 

مى خواهند بازى ميان امريكا و پاكستان است كه طالب را هم با حمايت اش نيرو مند ساخت و دولت كه حالا بى بكار شده است ضعيف و خواستار نابودى اش است حالا كه بازى به دست طالب قرار گرفته صلح را هم از انان بيشتر انتظار داريم به اين منظور توافقات اخير امريكا و تحريك طالبان كه چشم انتظار همه مردم كشور است هنوز به باورمندى و حقيقت مبدل نشده است كه زمانگيرخواهد بود زيرا هنوز كه هنوز است هيچ يك از طرف هاى جنگ حرف ها را به عمل مبدل نساخته اند و همه در سدد به دست اوردن قدرت سياسى و امتياز گيرى از همديگر  هستند كه طالبان با تشديد جنگ در ٢٩ ولايت كشور با ١٠٠٠ بار حملات جنگى با كشته شدن هزاران تن افراد نظامى و ملكى راه اندازى كرده اند اين جنگ ها  در شرايط  انجام مى پذيرد كه گروه طالبان با ٢٢ تن از نماينده گان انتخابى دولت افغانستان بخاطر تامين صلح و ثبات در دوحه مركز قطر به مذاكرات ميان افغانى به چانه زنى مى پردازند در وضعيت  اسفناك كشور بيشترين قربانى ها را مردم بى گناه و غير نظامى داده و مى دهند همه روزه جوانان شهيد مى شوند و مادران گليم غم را به اغوش مى كشند زنان از همه بيشتر با از دست دادن فرزندان و جگرگوشه هاى شان آسيب پذير ترين قشرجامعه هستند كه نياز به تامين صلح سرا سرى دارند كه در جمع حکومت افغانستان هیئت ۲۱ نفری را به شمول ۵ زن برای گفتگو با طالبان گماشته است. حبیبه سرابی، شهلا فرید، فوزیه کوفی، شریفه زرمتی و فاطمه گیلانی زنانی اند که به نمایندگی از تمامی زنان افغانستان در میز گفتگو های صلح با طالبان حضور دارند و چشم انتظار زنان افغانستان هستند با وجودكه تعداد شان اندك است اما وظيفه بزرگ در مقابل شان قرار دارد همانا اعاده حقوق بنيادى زنان در جامعه كه انتظار مى رود كه با همبستگى شان در گفتگو با طالبان، تلاش بر حفظ دست آوردها بخصوص   بخش دوم قانون اساسی که به هیچ قیمتی قابل تعدیل و معامله نیست، حفظ آزادی بیان و پشتیبانی از کنوانسیون های جهانی حقوق بشر از خواست های مهم زنان افغانستان است

 و ازجانب ديگر مى دانيم كه مرد سالارى در كشور از سالهاى دور حكمفرما است در شرايط موجودو استقرار يك نظام  جمهوريت درحمايت كشور هاى همسو اندكى ديد زنستيزى مردانه را كه در فرهنگ ما عجين است به نرمش ها و حرمت متقابل براى زنان مبدل ساخته بود تا زنان اميد وار باشند  ولى ديده مى شود كه زنستيزى طالبان در تيم مذاكره كننده و گفتگو صلح زنان را در گروپ سه نفرى تجديد كرده اند و از جانب ديگر عدم هماهنگى خود زنان است كه مورد اعتراض نماينده گان مذاكرات دوحه قرار گرفته و بانو شهلا فريد نا رضايتى خويش را ابراز داشته است او مى گويد من نماينده جامعه مدنى هستم و نقش خود را در تيم زنان نمى يابم من را از مذاكرات مستقيم حذف كرده اند با وجود تماس هاى مكررم با دولت افغانستان و قطر پاسخ به دست نياورده ام  پس  بر سوال بر مى خوريم كه بايد تيم هيت مذاكره كننده زنان قبلا در داخل كشور در يك هماهنگى و تعهد در مقابل انجام وظايف براى به دست اوردن حقوق و ازادى زنان انتخاب مى شدند و اين وحدت را تا ختم برنامه حفظ مى نمودند كه متاسفانه چنين نيست در تيم مذاكره كننده طالبان زنان اصلن وجود ندارد كه خود بر ملا كننده نقض حقوق زنان در برنامه هاى بزرگ سر نوشت ساز افغانستان است كه متاسفانه انتظار زنان از مذاكرات دوحه در تعين سر نوشت شان هنوز تصميم روشن وجود ندارد گر چه مذاكرات ميان افغانى در تمام عرصه ها به بن و بست مواجعه شده است تا به حال كه بيشتر از چهل روز مى گذرد در هيچكدام از عرصه ها پيشرفت صورت نگرفته است و ميانجگران كشور هاى همسو اماده حل مشكلات شده اند كه گفته مى شود يكى از مشكلات به بن و بست رفتن مذاكرات اعاده حقوق زنان و نقش شان در نظام سياسى اينده كشور است 

در اين صورت زنان با هيچ معامله كه زنان را مجبور به از دست دادن حقوق و ازادى هاى انسانى شان نمايد تن در نخواهد داد و همه با هم در يك همبستگى كامل بر عليه ان مبارزه خواهد كرد .

ما زنان منحيث انسان هاى مبتكر جامعه حق خود مى دانيم كه در نظام سياسى اينده كشور در رده هاى اجراييوى حقوق ما تصويب شود 

طالبان و طرف هاى در گير جنگ بايد بدانند كه دور از حضور معنى دار و پر رنگ زنان تامين صلح و ثبات در كشور  ممكن نيست 

ما زنان خشونت را نمى پذيريم و قاطعانه بر عليه ان مبارزه مى نمايم 

ما از طرف هاى درگير بخصوص گرو طالبان تقاضا داريم كه جنگ فرزندان ما را بيشتر به كام مرگ فرو مى برد ، جنگ كشور را منهدم ساخته به ارزو هاى ديرينه دشمنان جغرافياى افغانستان نويد تجزيه مى دهد ، جنگ اقتصاد كشور را از بين برده بر فقير ها ،گدا ها بيكار ها و معتادين افزود گرديده است و بالآخر جنگ كشور را به كوله اتشبار مبدل ساخته است لطفن از جنگ دست بكشيد در قدم اول اتش بس را در جريان مذاكرات ميان افغانى تامين نمايد زيرا از يكطرف از كشته شدن افراد ملكى و بى گناه جلو گيرى مى شود از جانب ديگر مذاكرات در فضاى حسن نيت و ارام به نتايج قناعت بخش دستياب خواهد شد و پيامد نيك را براى استقرار يك نظام سياسى اينده كشور كه دور از تعصبات قومى ،زبانى و مذهبى را با خود داشته و بستر مناسب براى تمام اقوام و أقشار جامعه خواهد بود . 

 جرمنى 29.10.2020