green parel

 

 

- مصاحبه ام با انجمن فرهنگی گلخوشحه های هنر  

 

- مصاحبه با انجمن فرهنگی گلخوشحه های هنرتوسط بانو فوزيه ميترا  

صدای همیشه اشنا


فشرده مصاحبه که در برگه وزین این انجمن دست نشر سپرده شده است

 .

از قلم  بانو فوزيه "  ميترا " 
 

خواستم موج ها را به تعريف بيگيرم

صداي غرش و تكاپو را

صداي اب هاي به سنگ خورده را

صداي وزش تند باد ها را كه قايق هاي شكسته را اين  بر و ان بر ميكشاند

بحر بيكران و نيلگون كه ديگر خاموش نيست

درد دارد و از درد فغان و ناله ميكشد

اين ناله هارا به بلندي  موج ها به بلنداي اسمان ميبرد

اين موج هاي سرگردان كه شبهه أشك هاي مادران و شكم  گرسنه ي يتيمان كشورم بود

مرا به دنياي تخيل والا ي انسانيت برد

اينست انچه نويسنده  ( موج الهام  ) در مورد مجموعه اش ميگويد

                   🌹🌹🌹

دوستان عزيز برنامه كتاب در  انجمن فرهنگي گلخوشه هاي هنر درود بر هر يك شما

اخيراً   (موج الهام ) مجموعه شعري بانو زرغونه ولي شاعر توانا إقبال چاپ يافت  ضمن اينكه اين موفقيت را برايشان تبريك ميگويم خواستم بدانيم بانو ولي عزيز كيست و موج الهام شامل چيست 

          بانو زرغونه ولي در موج الهام

بانو زرغونه ولي در شهر كابل بدنيا امده تحصيلاتشانرا در ليسه مريم اغاز درليسه ي سوريا ي كابل به پايان  رسانيده است  و از  پيداگوژي كابل ديپلوم ادبيات دري را أخذ و براي يكسال ادامه تحصيل را در خارج از كشور دارند

بعدا در مراجع مختلف كشور شامل كار شده و اخرين وظيفه اش استاد در ليسه ابوالقاسم فردوسي بوده است

ايشان يك بانوي فعالي كه بيشتر در بدست اوردن حقوق زنان كشورش كار كرده است

بانو ولي اخير مجموعه شعري را به نقل از خود شان در قلب  كشور به چاپ رسانيده است 

اين مجموعه ي زيبا كه با  تيراژ يك هزار جلد با قطع و صحافت زيبا بچاپ رسيده در مدت كم شهرت خوبي يافته است 

برايم دلچسپ  بود تا بدانم چرا  بانو ولي نام كتاب شانرا موج الهام گذاشته اند

كفتند خواستم موج ها را به تعريف بيگيرم

كه همين يك جمله زيبا برأيم  كافي بود تا بدانم موج الهام چيست ؟

موج الهام در 66 صفحه چهل و چهار سروده را در خود دارد كه شامل اشعار  كلاسيك و نو حماسي عاطفي و عاشقانه ها و اشعار مناسبتي ميباشد مراسم رو گشايي ان نيز در كابل به كوشش شاعران فرهيخته كشور صورت گرفت 

ديباچه موج الهام  با تقريظ محترم شير محمد استوار شاعر بلند پايه زبان فارسى درى"  اقبال چاپ يافت 

كه قسمت دوم ان كه بيشترين أشعار را خواهد داشت روى دست است 

بانو ولي در جواب سوالي گفتند كه بيشتر سبك خراساني را در سرودن دوست دارند

ايشان ضمن اينكه فعاليت هاي فرهنگي فراواني دارند  مجري موفق  يكي از برنامه هاي زيباي فرهنگي دريچه بهار است كه با موفقيت و زيباي انرا پيش ميبرد 

او در مورد اينكه خوانش شعر با دكلمه چه تفاوت دارد گفتند 

دكلمه حالا ديگر يك بخشي از هنر موسيقي است كه با بيان شيوا و زيبا ادا ميشود

بسياري از شاعران اند كه انتظار دكلماتوران را ميكشند و انانيكه دكلمه را بلد نيستند شايد خود شان فكر كنند دكلمه كردند ولي شعر را از بر ميخوانند

پرسيدم نظر تان در مود انجمن گلخوشه هاي هنر منحيث يك انجمن. فعال فرهنگي چيست ؟ 

  گفتند سؤال بسيار عالى وارزند  

من تقربيا از چند سال به اينطرف عضو ابن انجمن إستم 

ولى خوشبختانه با مديريت محترم ميلاد شريف گرامي ءشما و تيم كارى انجمن گلخوشه هاي هنر با تلاش هاى شبانه روزى با إيجاد بخش هاى مشخص  انجمن گلخوشه هاي هنر جان گرفت و بسوى همگانى شدن گام گذاشته است كه اين موفقعيت را به شما و همكاران تان تبريك مى گويم 

 در اخير اجازه دهيد من منحيث يكى از بأنوان فعال فرهنگى ،سياسى ،و اجتماعى در خارج از كشور تا از كار كرد هاى شما و تيم كارى تان حمايت و قدردانى نمايم . 

گام هاى متين و استوار با موفقيت هاى مزيدبرايتان ارزو دارم 

با تشكر از بانو زرغونه ولي عزيزچاپ مجموعه زيباي شانرا تبريك گفته و موفقيت بيشتر برايشان ارزو دارم

با درود ها     

        فوزيه ميترا

 

مصاحبه تهیه شده

سوال  اگر لطف نموده خود را به معرفی بگیریدـ

 

مختصر معرفى ام 

من زرغونه ولى متولد كابل از ولايت پنجشير و زاده اى خانواده روشنفكر مى باشم تحصيلات  متوسطه را در ليسه مريم و ثانوى را 

از ليسه عالى سوريا فارغ التحصيل شدم و تحصيلات عالى را از دانشگاه پيداگوژى كابل در رشته أدبيات درى به سويه ليسانس با تحصيلات بلندترى يكساله در خارج از كشور به پايان رسانيده ام

مدت ها منحيث فعال مدنى زنان و كارمند مسلكى كار با زنان در شهر و ولايت كابل إنجام  وطيفه نموده ام ومدتى بيشتر را هم كار با جوانان محصلان  و متعلمان شهر كابل و كار با اتحاديه هاى صنفى إنجام وظيفه كردم ودر سال هاى اخير الى به قدرت رسيدن طالبان منحيث اموزگار در مكتب ليسه ابوالقاسم فردوسى 

اجراى وظيفه كردم 

كه بعد از بقدرت رسيدن طالبان مانند هزاران تن از روشنفكر ان كشور محبور به ترك وطن شدم كه بعد از سفر مشكل از سال1999 

مقيم المان شدم 

از اغاز امدنم به فعاليت و تظاهرات خيابانى جهت بدست اوردن حقوق مهاجران و حق أقامت پرداخته ام ودر نهاد هاى افغانستانى با همكارى مستقيم إدارات المانى از جمله در شوراى سراسرى زنان المان 

معاون دوم و مسوول بخش اقتصاد را به عهده داشتم كه مشترك با همكاران ما به  إيجاد برنامه تلويزيرنى نداى زن  پرداخته و اولين گرداننده  اين برنامه در هامبورگ بودم كه بعدا بنا به تقاضاى نهاد ها مسوول  منحيث مسوول اروپاى زنان گرديدم و مدتى منحيث اموزگار زبان درى براى جوانان وأطفال خارج از كشور در هامبورگ إنجام وظيفه كردم    

و تقريبا 5 سال هم منحيث مسوول رستورانت نمستى جى فعاليت داشتم  

با تعقيب ده ها كورس هاى زبان و در رشته هاى مختلف  

بالاخره رشته نرسنگ را با تحصيلات مسلكى به پايان رساندم وفعلا منحيث نرس در يكى از بيمارستان هاى بريمن ايفاى وظيفه مى نمايم 

در ضمن مسوول شوراى مهاجران بريمن ،

و فعال مدنى زنان و فعال فرهنگى و اجتماعى در بريمن و هامبورگ  ، مسوول بخش تحليل ها و گزارشات در مجله وزين بانو و در يكى از إيجاد كنتده گان صفحات اجتماعى نداى زن افغان و زنان در گستره زندگى إستم و مسوول سايت انترنتى مرواويد سبز و يكى از مسؤولين برنامه تلويزيونى اروپاى دريچه بهار مى باشم . كه در مدت إنجام وظائف حائز مدال  ها و تقدير نامه  ها گرديدم كه از جمله تقديرنامه بااعتبار سوسيال هنزه هشتاد هامبورگ مستحق شدم 

بانوشتن ده ها مقاله ها در مورد زنان و اعتراض هاى عليه خشونت زنان در داخل و خارج كشور 

وسردوه ها با فعاليت هاو حمايت نهاد هاى زنان و جوانان در داخل يكى از فعالين زنان و جوانان در اروپا مى باشم. مؤلف كتاب موج الهام إستم 

كه در اين اوخر اقبال چاپ يافت 

- سؤال 

كتاب تان در كجا چاپ شد

سروده هايم در قلب افغانستان كابل جان پايتخت كشور زيباى ام به پيشنهاد تعدادى از شعراى والا قلم زبان فارسى (درى) محترم شعر محمد استوار تعدادى از شاعران بلند پايه و مردم دردمندم اقبال چاپ يافت 

كه مورد استقبال هموطنان وفرهنگيان كشور 

قرار گرفت ومحافلى هم به اين مناسبت از طرف 

انجمن فرهنگى چهاردهى كابل به اشتراك شخصيت هاى بلند پايه ادب وشعر كشور 

مانند شير محمد استوار ،غلام محمد راسخ ،

ادييبيار زرينگر ، 

-سؤال چرا نام كتاب تانر ا موج الهام انتخاب كرديد؟ 

"موج الهام" 

خواستم موج ها را به تعريف بگيرم 

صداى غرش و تكا پو را 

صداى اب هاى به سنگ خورده را 

صداى وزش تند باد ها را 

كه قايق هاى شكسته را اين بر و ان بر مى كشاند 

بحر بيكران و نيلگون كه ديگر خاموش نيست 

درد دارد و از درد فغان  و ناله مى كشد

اين ناله ها را با بلندى موج ها به بلنداى اسمان مى برد 

اين موج هاى سرگردان كه شبهه اشك هاى مادران 

وشكم گرسنه اى يتمان كشورم بود 

مرا به دنياى تخيل والاى انسانيت  و احترام به انسان بدون مرز  الهام بخش شد  اگاهانه يا ناخوداگاه ، عامدانه به انگيزه هاى شيرين وتلخ درونى جامعه ما   سرودم تا توانستم 

 كتاب را كه از درد هاى زنان طفلكان يتيم

و مردم  رنجديده ما واز دلواره هاى غربت در 

بين گل هاى قشنگ مثنوى ومحيط خشك دلگير 

تنهايي مهاجرت به اميد برگشت زود به ميهن به نوشتارگرفتم و ديباچه اى را با ميوه هاى شيرين  كلامى تزهيين نمودم كه هرگز اين كلام هاى بى موزون عشق نبوده است و اسمش  را گذاشتم.  موج الهام 

- سؤال در  كجا چاپ شد

سروده هايم در قلب افغانستان كابل جان پايتخت كشور زيباى ام به پيشنهاد تعدادى از شعراى والا قلم زبان فارسى (درى) و قلم به دستان محترم شعر محمد استوار و محترم صمد كارمند و تعدادى از شاعران بلند پايه و مردم دردمندم به كميت 1000تيراژ اقبال چاپ يافت 

كه مورد استقبال هموطنان وفرهنگيان كشور 

قرار گرفت به اين منظور جهت ارتقاء فرهنگ  كتاب خوانى ميان جوانان و مردم بيشتر از 100جلد كتاب به كتابخانه ها ،نهاد هاى فرهنگى و مردم بشكل رايگان هديه شد و همچنان محفلى فرهنگى بمناسبت رونماى اين كتاب از طرف انجمن فرهنگى چهاردهى كابل توسط مسوول ان الحاج عبدالفتاح به همكارى شاعر وإلا سخن شير محمد استوار به اشتراك شخصيت هاى بلند پايه ادب وشعر در داخل كشور مانند شير محمد استوار ،غلام محمد راسخ ،ادييبيار زرينگر ، صبرالدين صبر بأنوان فرهنگى معارف و شخصيت هاى بلند پايه تدوير شد كه ساعت ها به مشاعره و قرائت اشعار ارزنده شان دوام كرد كه جا دارد از محبت و استقبال مردم دردمندم أعم از شخصيت هاى فرهنگى ،اجتماعى و سياسى كشور بار ديگر إبراز امتنان نمايم  

- چند مجموعه ي سعري داريد وسروده ها همه يك سلك است ؟ يا متفاوت

موج الهام بيشتر از 46 سروده است كه شامل اشعار سفيد و كلاسيك حماسى ،عاطفى و عشقى و مى باشد

فعلا يك مجموعه دارم و مجموعه دوم و ديگر نوشته ها روى دست است كه شما خود مى دانيد كه چاپ كتاب ساده نيست مشكلات  بيشتر را با خود دارد كه بعد از نشر حتما به اطلاع عزيزان رسانده خواهد شد .  

- مشوق تان در سرودن 

من در خانواده اموزگاران علم ومعرفت بزرگ شدم كه اكثريت اعضاى خانواده ام اعم از مردان و زنان منحيث اموزگاران تا سطح مديران مكاتب در شهركابل و ولايات كشور بوده و استند كه از مادر بزرگوارم بيشتر اموختم و مشوق من بود

و علاقمندى خودم كه از خورد سالى با نوشته هاى ادبى وسروده هايم در ويترين هاى شاگردان ممتاز به نشر مى رسيد ولى دوره جنگ و دشوارى هاى مهاجرت مدتى از نوشتن دور ماندم و در سال هاى اخير دوباره اغازگر كار هاى فرهنگى شدم  

-از كدام سبك در سرودن راضي هيستد

تلفیق و بیان مطلب در شعر هر شاعر، ویژگی خاصی دارد که همان ، سبک روش کار او است بنابراین،

سبک هر شاعر ؛ یعنی، شیوه ای که وی برای بیان مطالب خود به کار می برد مختلف است  . 

من بيشتر سبك خراسانى را در سروده هاى كلاسيك و سفيد خود مى پسندم

زيرا بعضا از لغات أسان عربى استفاده مى نمايم و بيشتر كوشش مى نمايم كه سروده ها  فارسى ( درى ) ساده وسليس باشد تا هر فردى از مردم من معناى انرا بفهمند وسردوه هاى  تمام مردم باشد    

- راجع به كار هاي فرهنگي تان به ويژه  تلويزيون بهار چيست ؟ 

تلويزيون بهار كه توسط  شخصيت هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى كشور جهت توسعه و رشد كار روشنگرى براى مردم ما در داخل و خارج كشور و بلند كردن صدام رساى عدالت  و عدالتخواهى ،تأمين صلح سراسرى در كشور ، 

مبارزه بر عليه تعصبات زبانى و قومى ، اتحاد و همبستگى تمام أقوام ساكن كشور جهت تأمين زندگى مشترك با همى إيجاد شد كه مورد حمايت تمام مردم افغانستان بخصوص روشنفكران كشور قرار گرفت كه از جمله من و همكارم محترم صمد كارمند هم بخاطر تحقق چنين أهداف والاى انسانى  در نظر گرفتيم تا در اروپا برنامه تلويزيونى اروپاى دريچه بهاركه برنامه سياسى ، فرهنگى و اجتماعى است در سال جارى إيجاد كنيم با خط كارى مشابهى مطابق نورم رسانه اى در خارج از كشور واز هامبورگ بريمن نشر مى شود

ما با نشر اولين برنامه خويش مورد حمايت مردم أعم از شخصيت هاى سياسى ،اجتماعى ، فرهنگى و نخبه گان ملى داخل و خارج كشور قرار گرفته ايم  

دريچه بهار روزنه پر نوركار روشنگرى مردم ما با معرفى تاريخ پنج هزار ساله كشور مى باشد وبيان سيماى اطفال ، زنان ، جوانان نشراتى از  واقعيت هاو چالش هاى موجود كشور أعم 

از بى عدالتى ، عدم امنيت شهروندى ، كشتار 

قتل ، انتحار ، خشونت عليه زنان ، تعصبات قومى ، فقر ، بيسوادى ، بيكارى وووو بالاخره پيام اور صلح وثبات ، زيستن هموطنان ما أعم از أقوام ًقبايل مختلف تاجك ، پشتون ، هزاره ، أزبك ، هندو ، نورستانى 

وغيره در فضاى اخوات ، برادرى ، برابرى دور از تعصبات زبانى قومى وغيره مسائل مبرم كه اتحاد وهمستگى مردم ما را مورد سؤال قرار مى دهد مى باشد    

و رشد استعداد هاو چالش هاى جوانان اين نسل فراموش شده ، مبارزه عليه خشونت زنان  بلند كردن صداى رساى مهاجران در خارج از كشور ،  رشد أدبيات و فرهنگ كشور ، گفتمان سياسى بحث در مورد سياست كشور ما و جهان را با حمايت دبيران تلويزيون بهار بحضوص محترم  اشرف شهكار إيجاد كرديم كه با نشرات متنوع از اين دريچه مورد استقبال شخصيت هاى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى و مردم افغانستان قرار گرفتيم كه چندى قبل هامبورگ شايد  نخستين جشنواره تلويزيونى دريچه بهاربود كه از جمله نشرات ناب تلويزيون بهار محسوب شد در يؤخذ صفحات اجتماعى بود كه مورد استقبال هموطنان وبيننده گان قرار گرفت در يويتوپ هم موجود است كه عزيزان مى توانند تماشا نموده نظريات سازنده شان را با ما شريك بسازند  

- نظر تان راجع به كسانيكه شعر خواندن را با دكلمه كردن  يكي ميدانند چيست

مطلب ژرف را اشاره نموده أيد 

قابل ياد أورى مى دانم كه شعر سرودن و دكلمه هر دو بخش هاى جدا استند

و بسيارى از شاعران انتظار دكلمتاران موفق را مى كشند تا سروده هاى شان را با همان احساس عالى وظريفانه كه خود شاعر سرده است  اشعار شان دكلمه شود واز شنويدن  شعر خود به زيبايى ان لذت ببرند 

شعر خواندن  بر كردن شعر است يعنى اينكه تون ها وهيجا ها در ان مراعات نمى شود تنها قرائت مى گردد مع إبلاغ كردن به ديگران است 

ديكمه به نظر من نوعى از موسيقى است كه تون ها ،هيجا ها و اهنگ ها در اجراى شعر در نظر گرفته مى شود وظرافت ان گوش ها را به نوازش مى گيرد 

و خود شاعر از شنيدن دكلمه شعر خود لذت مى برد و مردم همچنان 

كه من شخصا خودم علاقمند دكلمه إستم ولى وقتى دكلمه اشعارم را از كسى مى شنوم لذت مى برم   
 

نظر تان در مود انجمن گلخوشه هاي هنر منحيث يك انجمن. فعال فرهنگي چيست ؟ 

 سؤال بسيار عالى وارزند  

من تقربيا از چند سال به اينطرف عضو ابن انجمن إستم 

خوشبختانه با مديريت محترم ميلاد شريف گرامي ءشما و تيم كارى انجمن گلخوشه هاي هنر با تلاش هاى شبانه روزى با إيجاد بخش هاى مشخص  انجمن گلخوشه هاي هنر جان گرفت و بسوى همگانى شدن گام گذاشته است كه اين موفقعيت را به شما و همكاران تان تبريك مى گويم 

 در اخير اجازه دهيد من منحيث يكى از بأنوان فعال فرهنگى ،سياسى ،و اجتماعى در خارج از كشور تا از كار كرد هاى شما و تيم كارى تان حمايت و قدردانى نمايم . 

گام هاى متين و استوار با موفقيت هاى مزيدبرايتان ارزو دارم 

با تشكر از بانو زرغونه ولي عزيزچاپ مجموعه زيباي شانرا تبريك گفته و موفقيت بيشتر برايشان ارزو دارم

با درود ها