green parel

 
 

گلچهره یفتلی

گلچهره یفتلی هستم ٫در شهر فیض آباد و در استان زیبای بدخشان در یک فامیل روشنفکر بدنیا آمدم ٫و بعد از تحصیلات ثانوی به کشور دوست و برادر

‎تاجیکستان در همجواری استان بدخشان افغانستان در دانشگاه ملی تاجیکستان در دانشکده ژورنالیسم شامل گردیدم. بعد از فراغت از دانشکده ژورنالیسم نظر به شرایط ناگوار وطن، مجبور به ترک وطن شدم٫ و به مانند هزاران هموطن دیگر ما، عزم هجرت نموده و در سال 1998 ترسایی به کشور شاهی هلند پناهنده شدم بعد از مدت یک سال و نیم توانستم اجازه اقامه کشور
‎هالند را بدست آورده و ‎بعد از بدست آوردن اجازه زندگی در هالند، شرو ع  به ‎آموختن زبان هلندی نموده ٫و بعد از اتمام دوره آموزش زبان، در بخش کمره، سینماتوگرافی و سناریو آغاز به تحصیل نمودم. که بعد از مدت معیینه و اخذ سند فراغت ٫‌دروس اکادمیک خود را به اتمام رساندم ٫در پهلوی گیرو دار زندگی در غربت ٫از مدت ده سال بدینسو نهادی را تحت نام همیاری زنان افغانستان در کشور شاهی هلند تأسیس نمودم که در این نهاد از بدو تاسیس و نهادینه شدن اش تا امروز، توانسته است که فعالیت های زیادی را در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رقم بزند