green parel

 
 

به بهانه روز تولدم

 

 

سلام به شما هموطنان گرامى ، عزيزان و سرورانم ! 
نخست اولين بهار سده ى پانزدهم هجرى شمسى را مملو از شادى و سرور برايتان آرزو دارم ثانين از دوستان ، حاميان و هموطنان گرامى سپاسگزارم كه هميشه با من همراه بودند.
سال ديگر هم گذشت برگى از درخت سبز عمرم به زمين ريخت اى واى ! كه چه زود گذشت در شرايط كرونا اين دشمن بشريت در كره جهان و متقبل شدن فشار هاى روحى از نا امنى كشور و به قربانى گرفتن وطنداران بى گناه ما ! 
اينجا كه خبرى از جنگ و فقر نيست ! چه سخت دشوار است زندانى شدن  در چهار ديوارى خانه که یکسال تمام با زمان نا معلوم در قرنطين ويروس كرونا كه جهان را به مخاطره انداخت است و ما را بى گناه به حبس محکوم كرده است حتى تماس ما با خانواده ها ، دوستان  و همكاران هيچ و يا كم ، كه روح و روان ما را مى آزارد ، مرگ پشت دروازه هر كدام ما ، با آغوش باز ايستاده است تا نابود ما كند و با هر روز شنیدن خبر جدید آزادی ما هيجان  زده می شویم خوشی را آغاز می کنیم
با تاسف ناگهان با از دست دادن عزيزان دوباره سقوط كرده مایوس  و سوگوار مى شويم، چه سوگ تلخ كه حتى اجازه به خاك سپارى پدران ، مادران ، خواهران ، برادران و دوستان خود را نداريم ، گر چه طاقت فرسا است كه هنوز هم در اروپا ادامه دارد ولى نمى دانم از شما خوبانم در صفحات مجازی و رسانه ها كه با من بوديد شادى ها و غم ها را با شما تقسيم كردم و شما با كمنت ها ، تماس ها و لايك هاى تان براىم انرژى را هديه نموده ايد چگونه سپاسگزارى كنم ؟ 
كه مديون محبت ها و احسان تك تك شما هستم 
و از خانواده ى بزرگوارم بايد متشكر باشم كه با توجه شان بالايم از علم و دانش بهره دارم و اين قلم رنگين در دشوارى ها من را همراه است گاهی می نویسم ، گاهی می سرایم گاهی هم از همین زندان گامی بر می دارم که خدمات ارزنده سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را از طریق" زوم " برنامه هاى تلویزیونی اروپای دریچه بهار و صفحات اجتماعی براى شادى و تسكين درد هاى وطن و  وطندار پیشکش می نماییم .در همين شرايط دشوار يكى از دستاورد هاى بزرگ فرهنگى ام چاپ چهارمين مجموع اشعارم بنام فروغ سحر بود که در كابل قلب افغانستان  اقبال چاپ یافت كه به علاقمندان شعر و غزل پيشكش شد ، و همچنان به دستاورد هاى مثبت و انجام كار هاى ارزنده كه اگر افتخار كمك رسانى زنى را كه پشت تيلفون زار زار مى گريست و مى گفت كمكم كن خانم ولى كه شوهرم اسير طالبان شده است اگر شخصى را  از مرگ يا حكم هاى صحرايى با همكارى سياسيون و مردم  نجات دادم ، و یا اگر قومندان سربکف با احساس بلند از  جبهه جنگ روی به روی با دشمن که به تابوت های بر در بر همقطارانش پشت گوشی تیلفون با نا امیدی شکایت از کمرسی های دولت سر داد و طلب کمک کرد و انتظار رسانیدن پیام شان را به مقامات مسوول نمود بی درنگ و با احساس شتافتم و جلب توجه جنرالان و مسوولین امنیتی را نمودم، 
يا اگر جهت دستگيرى و حمايت مردم جنگزده  و گير مانده در فقر و كرونا صدا بلند كردم در شرايط دشوار مرگ و زنده گی برای از مستحقین که با صدای من تعدادی از همفكرانم اعم از زنان و مردان با من پيوستند با توزيع مواد امدادى در كابل،  حيرتان و ولايت قندهار شتافتم و تعداى را دستگيرى كردم ، يا اگر كار روشنگرى براى مردم خود از همين زندان قرنطين كرونا انجام دادم كه مى توان از بهترين برنامه هاى دريچه بهار اعم از گفتمان سياسى در مورد"  پروسه جنگ و صلح افغانستان و مذاكرات ميان افغانى دوحه ، تجليل شايسته از روز زبان مادرى و تجليل از هشتم مارچ روز همبستكى بين المللى زنان با همكار خوبم محترم صمد كارمند تهیه و تقدیم هموطنان کردم  كه به استقبال هزاران تن تماشگران تلويزيون هاى جهانى وصفحات اجتماعى مواجه شد و يا اگر صدا رسا زنان خشونت بار كشور را با مصاحبه ها از هر تربيون هاى ممكن داخل و خارج کشور اعم از تلويزيون ها  ، راديو ها ، ويبسايت ها و صفحات اجتماعى  بلند كردم و يا از تربيون بعضى برنامه هاى زنده فرهنگى همچو بيست سالگى مجله بانو در كشور اتريش كه بطور زنده به بر گذار شد و يا برنامه فرهنگى شب شعر در هامبورگ با از خودگذری و قبول ريسك مصاب شدن كرونا اشتراك كردم  تا صدا زنان ستم ديده كشورم باشم و اين صدا هاى داد خواهى را با خوانش سروده هايم و بيانيه ها به گوش جهانيان برسانم كه به استقبال صد ها تن از هموطنان مواجه شد و ده ها نهاد زنان درين بخش به حمايت من در کنارم قرار گرفتند كه روزنه ى سعادت و موفقيت را بيشتر برايم پر نور ساخته و مى سازد .
گاهى هم مى رنجم !  چرا كه زن هستم بعضا احساس بلند زنانه گى ام من را مى كشاند تا دلگیر انه از تعدادى دوستان نا اهل گله مند باشم ، چرا كه تعجب مى كنم با خدمات بى مزد و رايگان من چرا يا با خشونت زن عليه زن روبرو مى شوم يا معمولا خشونتگران تعداد مردان متعصب و متعقد به تبعيض جنسيت هستند ولى 
 گله ندارم از تعدادى انگشت شمار نا اهل كه در صفحات شان به من توهين كردند يا تحقير با ايشان مشكل ندارم زيرا همه مى دانند كه چهره هاى مردمى از خود قربانى مى خواهد كه بايد به اين قربانى اماده بود كه من به چنين قربانى ها از گذشته هاى دور آشنا هستم فقط از چنين هموطنان گرامى انتظار دارم همديگر پذيرى را بياموزندزيرا هر انديشه يا حركت مردمى موافقين و مخالفين خود را دارد اگر به نظريات و كار كرد هاى من موافق نيستيد ، یا سلیقه های کار ما با هم مغایرت دارد حرمت و عفت كلام را حفظ نماييد و تاپه هاى سياسى كه امروز معمول شده است به من بر چسپ نكنند  زيرا اصول و خطوط كار من در نشراتم واضع به نشر مى رسد جز اينكه اگر سياست و يا اصول من به سود مردم و تامين صلح تغییر پذیر باشد شايد منجمد باقى نمانم و دستاوردى باشد براى انجام وظايف مردمى و تامين صلح و ثبات كه ارمان همه سياسيون ، جهات هاى درگير، مردم ما و جهانيان است كه مطمينآ  باز هم در حمايت مردمى قرار خواهم گرفت در غير آن من ازاد مى انديشم بر عليه تعصبات قومى ،مذهبى و نژادى مبارزه مى كنم براى خدمتگذارى انسان بدون مرز ميرزمم كه ارزو دارم در اين كاروان اميد كه ارمان ما صلح است همه با هم در فضاى اخوات ،برادرى و برابرى يكجا برزمیم  و با مشت پولادين در دهن اجنبى بكوبيم تا افغانستان مستقل ، سر بلند با یک زیر بنا مستحکم و پايه هاى اساسى در مشاركت ملى و مردمى را دوباره اعمار كنيم تا بستر مناسب براى تمام أقشار و اقوام مختلف ساکن افغانستان باشد 
از هموطنان ، همفكران ، دوستان ، حاميان ، علاقمندان و مخالفين خطوط فكرى من كه در انجام رسانيدن چنين وظايف سترگ مردمى من را همكارى و حمايت كرده اند و مى نمايند بار ديگر سپاسگزارى نموده و مطابق به روند قرن ٢١ تكنالوژى مدرن به هر انديشه و سياست كه باشيم خدمت به انسان و انسانيت را فراموش نكنيم . 
قوت ما در وحدت و همديگر پذيرى ماست . 
سال ١٤٠٠ را دور از خشونت وجنگ برايتان ارزو دارم 
هر روز تان نو روز ، نو روز تان پيروز 
جهت سپاسگزارى از هموطنان سروده جديد بهارى رابرايتان پيشكش مى نماييم  . 

 
"نو بهاران "

 
آن مطرب خوش اواز  با صد غزل و صد ناز 
با دهل و نى و سرنا زد اتش به جانم باز 

 
روح دميد بارى بر دشت و باغ و بوستان 
از لاله و گل ريحان با نقش و نگار انداز 

 
با گلواژه هاى نغز غوغا كرده است در شهر 
شادى بخش دلها گشت اندر پرده هاى ساز 

 
اى فسونگر خوبان اسرار از دلم بدان 
ارى دريده پرده از قصه و از صد راز 

 
ايام شاد كاميست در فصل نو بهاران 
يكبار بيا سويم اى گلبن سروى ناز 

 
زرغونه "ولى " جرمنى 23.03.2021