green parel

 
   

گزارشات از تظاهرات اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرزی در برلین

ویدیو ها

گزارش تظاهرات اجماع بين المللى زنان افغانستان بيرون مرزى  با نهاد هاى فعال فرهنگى ، اجتماعى ، مدنى

 و نهاد هاى رسانه هاى معتبر و تعدادى از شورا هاى زنان جرمنى مورخ 24.07.2021 برلين المان فدرال 

هموطنان گرامى ! 

 
تظاهرات كه با مديريت زرغونه ولى يك تن از موسسين اجماع بين المللى زنان و هماهنگى پوليس المان و مسوولين دفتر تظاهرات المان به شكل رسمى و قانونى در المان ثبت و راجستر شد در پيوند به وضعيت نا امن كشور اعم تشديد جنگ و سقوط ولسوالى هاى بيشتر توسط طالبان به دفاع از مردم بى گناه كه قربانى اين جنگ هستند اين وضعيت نا امن شخصيت هاى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى را نگران ساخته است به اين منظور دو تن از خواهران شما به حمايت شخصيت هاى مدبر مدنى و حقوق زن اروپا اينجاب زرغونه ولى و تمنا شينوارى براى < از من به سوى ما شدن > اجماع بين المللى زنان افغانستان بيرون مرزى را ايجاد گرديد   كه مورد حمايت نهاد هاى زنان اعم از انجمن ها ،شورا ها ، فعالين مدنى ، رسانه هاى معتبر بيرون مرزى ، بانوان فعال و مسوولين بیشتر از ۲۱ نهاد هاى فعال زنان از داخل و خارج كشور ، هالند ، بلجيم ،انگلستان ، استرليا و كانادا قرار گرفت .
نخستين گامهاى اين اجماع ايجاد كميسيون تدارك به اشتراك مسوولين زنان و شخصيت هاى فعال مدنى و رسانه هاى معتبر بيرون مرزى براى راه اندازى تظاهرات تحت عنوان< تامين صلح سراسرى ، دفاع از ارزش هاى مدنى و حقوقى زنان و تمام اتباع افغانستان > ضمنآ حمايت از نيرو هاى امنيتى و دفاعى <اردوى سر بكف >كشور و حمايت از خيزش هاى مثبت مردمى به دفاع از خانه و مزرعه شان مشترك با نهاد هاى فعال اعم از دريچه بهار اروپا  فعالين مدنى از هامبورگ ، شوراى مهاجران بريمن ، همايش اروپايى زنان  ، انجمن زنان مگديبورگ <افى ما >انجمن زنان هانوفر ، شوراى زنان هشتود گارد ، انجمن زنان سازمان يار برلين ، کانون اتحاد برلین دو گروپ بزرگ زنان برلين ، فعالان زنان بايان منشن ، تعداد از شخصيت ها راه اندازى شده بود و هموطنان عزيز ما به شكل فعال در قيد رقم تعيين شده از جانب مسوولين در وضعيت كرونايى اشتراك نموده بودند در گردهمايى ، اغاز تظاهرات توسط گرداننده گان فارسى ، پشتو و المانى با مقدمه از وضعيت موجود كشور به خوانش گرفته شد ثانين از زرغونه ولى فعال سياسى ، فرهنگى و اجتماعى عضو دياسپور ، يك تن از موسين اجماع بين المللى زنان افغانستان بيرون مرزى و يكى از مسوولين دريچه بهار اروپا كانديداى دوره ١٧ پارلمان افغانستان تقاضا گرديد تا در مورد اهداف تظاهرات سخنرانى نموده و نامه سرگشاده عنوانى سر منشى ملل متحد و اتحاديه اروپا را به خوانش بگيرد متاقبن به زبان المانى ترجمه و به خوانش گرفته شد كه ادامه را با سخنرانى هاى در مورد تامين صلح و ثبات ، حمايت از زنان ، حمايت از خيزش هاى مثبت مردمى و حمايت از اردوى  ملى وقهرمان كشور 
١-بانو شفيقه رزمنده ريس همايش اروپايى زنان مقيم جرمنى 
٢- محترم صمد كارمند شخصيت سياسى ، فرهنگى و اجتماعى اروپا مقيم جرمنى و يكى از مسوولين برنامه تلويزيونى دريچه بهار اروپا 
٣- بانو گل غتى تلاش مسوول انجمن زنان 
<افى يا > مگديبورگ المان 
٤- بانو شفيقه احسان ريس انجمن زنان ، جوانان  هانوفر جرمنى و عضو جرگه افغان ها اروپا. 
٥- بانو امليا اسپارتك فعال مدنى و مبارزه حقوق زنان 
٦- بانو حبيبه معاون شوراى زنان برلين 
٧- بانو نجيبه اتش فعال حقوق زن ، شاعر نويسنده و شخصيت فرهنگى از منشن جرمنى 
٨- محترم سميع جوان پر افتخار از كشور بلجيم 
٩- خوانش اشعار ترانه هاى ميهنى توسط بانو 
١٠ - در اخير خوانش قطعنامه توسط بانو زهرا اسرافيل مسوول زنان سازمان يار برلين از جانب كه حاضرين با علاقمندى تكرار شعار هاى كه توسط گرداننده گان به زبان هاى المانى ، پشتو و فارسى پيشكش مى گرديد با كف زدن ها استقبال مى شد ترانه هاى دسته جمعى همه سهم گرفتند تا صداى بلند شان را به گوش جهانيان برسانند 
در تظاهرات دو سند مهم تصويب گرديد 
1- نامه سر گشاده عنوانى سرمنشى ملل متحد اقاى گوتريش  
دقيقا چند دقيقه بعد از تصويب به ايشان ايمل شد
2- و قطعنامه  خطاب به مردم افغانستان به تصويب رسيد 
١- . 
تظاهرات با رعايت نظم كامل كرونايى از جانب اشتراك كننده گان دنبال شد . و با تصاوير دسته جمعى اشتراك كننده گان دوباره روانه اقامت گاه هاى شان گرديده اند 
مسوولين اجماع بين المللى زنان افغانستان بيرون مرزى از  بانو داكتر شفيقه رزمنده ، محترم صمد كارمند ، بانو گل غتى تلاش ،بانو شفيقه احسان ، بانو نجيبه اتش ازاد بكتاش ولى فعال مدنى و كار با جوانان ، محترم رضوان تلاش و  اعضاى محترم تيم شان كه از راه هاى دور چندين ساعته تشريف اورده بودند بايد به حوصله مندى و علاقمندى شان در تظاهرات ارج گذاشت .
از 
-بانو امليا اسپارتك مبارز حقوق زن مقيم برلين 
 ⁃ بانو زهرا اسرافيل مسوول زنان سازمان يار مقيم 
برلين
-بانو پریسا حسینی  مسوول  کانون اتحاد  
 ⁃ از بانو مديا و بانو حبيبه از شوراى زنان برلين 
 ⁃ محترم بشیر شفعی از اطلاعات برلين 
 ⁃ محترم كاوه اسپارتك ريس سازما يار برلين 
 ⁃ بانو بلقيس مردان يار  فعال مدنى و ترجمان در برلين 
 ⁃ بانو فريبا مسوول گروپ زنان برلين با دو تن اشتراك كننده گان المانى 
 ⁃ بانو زينت بازيگر فلم هاى افغانى 
⁃ محترم حسيب  همكار كميسيون تدارك جوان پر افتخار مقيم برلين 
 ⁃ محترم الهام فلم بردار مقيم برلين 
 ⁃ بانو تورپيكى مقيم براين
- بانو زينت بازيگر موفق  فلم هاى افغانى
-بانو مهناز جعفری (کت نارنجی ) عضو کانون اتحاد برلین
- محترم سنبر يكى از اشتراك كننده گان كه سخنران  ارزنده داشت سپاسگزارم    
 ⁃ و سائرين كه از قلم مانده اند سپاسگزاريم كه همه تان عالى درخشتيد ارزو دارم كه موفقيت از ان شما باشد . 
 ⁃ تظاهرات به ساعت ١٦ به وقت اروپا در فضاى صميمانه اختام يافت.  
 ⁃ قوت ما در وحدت ماست.  
 ⁃ تهيه كننده : زرغونه ولى يك تن از موسسين اجماع بين المللى زنان و گزارشگر دريچه بهار اروپا 
 ⁃ 

 

 
متن سخنرانی ام در تظاهرات  اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرزی !برلین جرمنی 24.07.2021

 
به نام خدا 
هموطنان گرامی ! 
نخست اجازه دهید که  از شما اشتراک کننده گان گرامی اعم از فعالین حقوق زنان ، فعالین مدنی ، رسانه های معتبر بیرون مرزی ، شخصیت های پر نفوس مردمی در اروپا بخصوص در جرمنی ، از تمام نهاد های زنان همسو اعم از دریچه بهار اروپا TV ، نهاد های فعال زنان اروپا در تظاهرات امروز ما که توسط اجماع بین المللی زنان بیرون مرزی و نهاد های فعال و سابقه دار زنان در جرمنی ، فعالین مدنی ، شخصيت هاى مستقل سياسى ، اجتماعى و فرهنگى راه  اندازی شده است  منحیث یکی از بنیاد گذاران اجماع بین المللی زنان افغانستان بيرون مرزى سپاسگزاری نمایم  که با همدیگر پذیری اتحاد و همبستگی به صدای صلح و دفاع از مردم گیر مانده در وضعیت بد افغانستان که اهداف ملی و مردمی است ما را تنها نگذاشته گام به گام همراه بودند و حمایت کردند کار مشترك انجمن زنان مگدیبورگ افی ما ، همایش اروپایی زنان ، انجمن زنان هانوفر ، همیاری زنان افغانستان هالند ، سازمان یار برلین  ، شورای زنان اتحاد برلین ، شورای جهانی هزاره نماینده گی المان ، شورای زنان هشتود گارد ، گروپ های فعال زنان برلین ، مسوولین اطلاعات برلین وغيره 
که عملن با  جسارت و از خود گزاری در کمیسیون تدارک این تظاهرت عضويت داشته و تدابير برنامه امروز را با احساس بلند وطنپرستى بر گذار و همكارى كرده اند قابل قدر و ستایش است . 
آن چنانکه شما آگاهی دارید ، کشور عزیز ما در تداوم یک تراژدی خونین چهل ساله ، جنگ تحمیلی و بحران های پی هم،  اینک همزمان با خروج نظامیان خارجی با موج وحشتناک از عملیات های تهاجمی طالبان و در گيرى هاى دو طرف جنگ وارد مرحله خطر ناک ، حساس و سرنوشت ساز گر گرديده است .
حرکت افراطی و واپسگرای طالبان همه توانایی خود را در تسخیر مناطق بیشتر متمرکز کرده آند. 
آنان با راه انداختن موج از کشتار ، خشونت و ویرانگری ، رعب و وحشت ، مدافعان سربکف،  فرزندان رشید وازاده میهن را که در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی ، خیزش ها و بسیچ مردمی از شرف و عزت،  آزادی و امنیت مردم دفاع میکنند ، بیرحمانه قتل عام میکنند ، مکاتب ، دارالمعلمین ها ، کلینک ها  شفاخانه ها و سایر تاسیسات عام المنفعه را ویران و به آتش می کشند،  رسانه های آزاد را تعطیل و ساکت میکنند ، مردم بومی و محلی را مجبور به کوچ اجباری مینمایند. قوانين سختگيرانه را براى زنان وضع كرده است سرو صدا ها از كشور به گوش ميرسد و سر خط اخبار صفحات اجتماعى است كه تا به غنميت بردن زنان و دختران جوان افغانستان و انتقال شان به پاكستان و تجاوز گروهى دست زده اند 
بدین گونه حرکت افراطی و سرکوبگر طالبان با حمایت پیدا و پنهان حلقات استخباراتی کشور های بیگانه میخواهند بار دگر کشور را برای همه نیروهای طرفدار آزادی و عدالت ، ترقی و پیشرفت ، بویژه برای زنان رنجدیده و عذاب کشیده مان که بیشترین مصایب این جنگ را تحمل میکنند،  به زندان بزرگ جهان مبدل کنند كه اين وضعيت نا هنجار كشور تمام شخصيت هاى مستقل وطنپرست و فعالين مدنى بيرون مرزى را نگران ساخته كه با درك اين وضعيت اجماع زنان افغانستان بيرون مرزى توسط دو تن از زنان فعال اينجاب و بانو تمنا شينوارى با همكارى نهاد هاى نامبرده ايجاد و براى خدمتگزارى به مردم دردمند كشور كمر همت بسته ايم كه به جا خواهد بود محتصر اشاره به 
اهداف اجماع بين المللى زنان بيرون مرزى كه نو پا است و نخستين  گام هايش تظاهرات امروز است مختصر معطوف مى دارم 
منسجم كردن نهاد ها ،شورا ها ، انجمن ها و فعالين مدنى ، شخصيت هاى مستقل فرهنگى ، سياسى اجتماعى زير يك چتر تا به قوت صداى ما بى افزايد و جهانيان را مجبور به پاسخدهى در مورد سرنوشت افغانستان نمايم .
حمايت از مردم بى دفاع ما اعم از تامين حق شهروندى ، مدنى ، اجتماعى ، سياسى و فرهنگى 
-دفاع از حقوق انسانى زنان مشاركت فعال شان در تمام عرصه هاى اجتماعي سياسى و فرهنگى و مبارزه عليه تبعيض جنسيت و خشونت بر زنان 
 ⁃ كار روشنگرى و مبارزه عليه بيسوادى و بلند بردن سطح توانمندى فقر زداى زنان 
 ⁃ تامین روابط زنان افغانستان با سازمانهای جهانی زنان و فعالین حقوق زنان 
 ⁃ حمایت از میثاق ها ، مصوبات ، اعلامیه ها..‌‌.سازمان ملل متحد در قبال زنان .                              --مبارزه علیه تروریزم ، افراط گرایی ، تجاوز ، جنگ وجنایت مى باشد 
كه ارزوى دارم در اين حركت خود جوش زنان ما را همراه باشيد 
به خاطر وقت كم امروز در اغاز نامه سر گشاده را از نام همين تظاهرات به ملل متحد و اتحاديه اروپا تهيه كرده ايم تا پاسخ روشن در مورد وضعيت افغانستان بخصوص سر نوشت زنان و ازادى بيان از جانب سر منشى ملل متحد و حقوق بشر ، اتحاديه اروپا و ديگر مسوولين حهانى داشته باشيم به خوانش مى گيرم .
زنان نيروى با تحرك جامعه هستند دور از حضور پر رنگ شان شگوفانى و تامين صلح در كشور ممكن نيست .
زنده باد افغانستان

 
هموطنان گرامى و بانوان شجاع و با عزت كشور ! 

 
داد خواهى تظاهرات ما در برلين با 
إرسال نامه به سر منشى سازمان ملل متحد ، اتحاديه اروپا و ٧ ارگان هاى مسوول  آنها ارسال شد . 

 
نامه سر گشاده اجماع بین المللی زنان افغانستان بيرون مرزى با نهاد هاى مدنى ، فرهنگى ، اجتماعى ، رسانه ها معتبر و شورا هاى زنان جرمنى !

 
جلالتمآب گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد. 
خانمان و آقایان! 
اضافه ازچهار دهه است که  آتش جنگ و خون ریزی در افغانستان شعله ور میباشد و تمام هست و بود افغانستان را از بین برده است. این جنگ خانمان سوز میلیون‌ ها کشته،زخمی ومعلول از خود به جا گذاشته و میلیون ها هم وطن ما را مهاجر و دور از خانه و کاشانه ی شان ساخت.  این جنگ، درواقع جنگ اعلان ناشده و نیابتی است که توسط کشور های ذینفع راه اندازی شده است. پایگاه این جنگجویان جهادی- گروه طالبان بیشتر در خارج کشور بخصوص در خاک‌ پاکستان قرار دارد. دراین میان هزاران عرب افراطی که بعدها سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن، ایجاد کردند، در این جنگ شرکت دارند. برعلاوه، ده‌ها سازمان تروریستی دیگر، با اهداف متفاوت در کشور ما فعالیت ميكند . این ها همه یک تهدید جدی نه تنها برای افغانستان، بلکه برای منطقه و جهان می‌باشند.  حادثه دردناک ۱۱ سپتمبر در مرکز تجارتی آمریکا، نمونه خونین ترین جنایاتی بشری شان به شمار می رود. 
آمریکا و کشورهای ناتو در بیست سال اخیر با مصرف چندین تریلیون دلار نتوانستند تروریزم را ریشه کن نمایند، زیرا آنها مخفیگاه های در پاکستان دارند. حتی شخصی اسامه بن لادن در خاک پاکستان زندگی می‌کرد و درهمان جا ازبین برده شد. 
  حضور آمریکا و ناتو در افغانستان دستاورد های نسبی در عرصه های فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان را در قبال داشت. اما با خروج شتابزده و غیر مسولانه نیروهای خارجی از افغانستان، بدون‌ رسیدن به یک توافق صلح، خطر جدی وجود دارد تا همه دستاورد ها، از بین برود و زنان افغانستان به شرایط قرون اوسطی بیست سال قبل زمان طالبان، برگردند. اين وضعیت مخصوصآ برای زنان و جوانان فاجعه بار میباشد. همین الان علائم چنین فاجعه در مناطقی که طالبان به تازه گی  به تصرف خود درآورده اند، به وضاحت دیده می‌شود. 
 روزانه ده ها تماس های تیلفونی و درخواست های نجات را، از زنان و فعالین جامعه مدنی ازولسوالی های سقوط کرده که تحت کنترول طالبان است دریافت می نماییم آنها بیان می‌دارند که جان ، مال  و نوامیس شان در خطر است. 
ما از همین تربیون با صدای رسا، از نام زنان و فعالین مدنی که بخاطر حقوق و آزادی های برحق شان می رزمند، از سازمان ملل متحد، کمسیون حقوق بشر و اتحادیه اروپا، تقاضا داریم که مردم افغانستان، بخصوص زنان و فعالین مدنی ، رسانه ها و روشنفکران را حمایت نموده و آنها رادر این لحضات مهم و اساس تاريخ تنها نگزارند.   
 ما فعالین حقوق زنان توقع داریم، تا ندای ما را، امروز از همین تظاهرات دادخوهانه، که توسط اجماع جهانی زنان افغانستان با حمایت نهاد های توانمند اروپا و جهان در حمایت از زنان و مردم افغانستان، راه اندازی شده است، بشنوید، ما منتظر پاسخ روشن تان در مورد سرنوشت زنان کشور می‌باشیم. 
 - ما زنان خواهان، تامین اتش بس بدون‌ قید و شرط از هر دو جانب، یعنی، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، می‌باشیم. 
 ⁃ ما زنان نمی خواهیم به دوره سیاه حاکمیت امارات اسلامی طالبان برگردیم . 
 ⁃ ما زنان می خواهیم اطفال ما در فضای صلح و ثبات زنده گی نمایند .
 ⁃ ما زنان می خواهیم تا در کنار مردان نقش بزرگ در تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشیم،بخاطر رسیدن به این هدف حمایت جامعه جهانی، در راس سارمان‌ملل متحد را ضرور و مهم می پنداریم
 ⁃ ما اعتراض کننده گان این تظاهرات از سر منشی سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا تقاضا داریم هر چه زودتر به وضعیت جاری افغانستان رسیدگی نماید. 
 ⁃ ما اعتراض کننده گان و مردم افغانستان از سازمان ملل متحد ،شورایامنیت انتظار داریم كه با مداخله مثبت  شان در پروسه مذاکرات صلح، مردم افغانستان را با دستاورد ها حمايت نمايند تا مردم ما از اين وضعيت نا هنجار نجات يابند
 ⁃ با احترامات فایقه
 
نامه سر گشاده اجماع بین المللی زنان افغانستان بيرون مرزى با نهاد هاى مدنى ، فرهنگى ، اجتماعى ، رسانه ها معتبر و شورا هاى زنان جرمنى !
 ⁃ برلین المان فدرال  
 ⁃ مورخ 24.07.2021
 ⁃

 

 

قطعنامه تظاهرات اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرزی ، فعالین فرهنگی‌، اجتماعی ، رسانه های معتبر اروپایی و نهاد های زنان مقیم جرمنی ! 

 

هموطنان گرامی ! 

تظاهرات امروز اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرزی  و تعداد از نهاد های همسو و فعال زنان افغانستان مقیم اروپا بخصوص جرمنی تحت شعار تامین صلح و ثبات و دفاع از ارزش های مدنی وحقوقی زنان و تمام اتباع افغانستان  مطابق قوانین منشور ملل متحد در برلین پایتخت کشور آلمان فدرال برگزار  شده است با در نظر داشت 

 تحولات اخیر در کشور، بویژه گسترش جنگ و احتمال آغاز مذاکرات صلح  همبستگی خود را با زنان و هموطنان  خود ابراز می داریم، 

ما زنان خارج مرزی وظیفه خود می دانیم که در این برهه ی حساس و سرنوشت ساز، در کنار زنان و هموطنان خود بایستیم  و صدای آنان را به مسئوولین مقامات اروپایی و تا سطح جهان  منعکس سازیم. 

 بدین جهت  اجماع بین المللی زنان افغانستان همراه با نهاد های مدنی و حقوق بشری فعال در کشور آلمان  و حمایت نهاد های زنان استرلیا و انگستلن قطع نامه ای را با در نظر داشت موراد زیر صادر کرده است.


 

1. ما زنان به عنوان متضررين اصلی جنگ های چند دهه اخیر خواهان صلح و ثبات و قطع فوری جنگ که بر مردم ما تحمیل  می شود هستیم.ما خشونت های سیستماتیک را علیه زنان محکوم می کنیم و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زنان هستیم. 


 

۲- ما خواهان تامین حقوق شهروندی برای تمام اتباع افغانستان هستیم. هر نوع معامله را در این راستا خیانت دانسته و برای تامین ارزش های انسانی و عدالت اجتماعی  درجامعه مبارزه ی خود را از راه قانونی و مدنی ادامه می دهیم 

 -۳- مشارکت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مطابق قوانین منشور ملل متحد حق ماست ما  زنان این مشارکت را حق خود میدانیم نه  تنها در موارد مربوط به حقوق ما مطابق قوانین منشور ملل متحد  بلکه در تمام موارد و مراحل مذاکرات، اتخاذ تصامیم و اجرای موافقتنامه(های) صلح  باید حضور واقعی و موثر داشته باشیم . مشارکت معنادارزنان و اقلیت ها به شفافیت و همه شمول بودن پروسه صلح صحه گذاشته و بنیان صلح عادلانه و پایدار را بنا می کند

۴- ما خواستار توجه به جوانان ، نوجوانان این نسل فراموش شده و به  ویژه وضعیت کودکان  از سوی سازمان ملل و دولت افغانستان می باشیم.تا چالش های فر روی شان را جدی بگیرند زیرا آینده کشور متعلق به نونهالان جامعه است 


 

۵- ما نگران ادامه درگیری ها مسلحانه در محلات مسکونی هستیم. کشیده شدن دامنه ی جنگ در بین مردم آسیب های جدی را نه تنها به اقتصاد و اجتماع کشور وارد می‌کند بلکه کودکان و نوجوانان قربانی اصلی آن است . 

۶- ما از حرکت دفاعی مردم  و اردوی ملی که برای حفظ جان ،خانه و کاشانه  در برابرگروهک های تروریستی و دشمنان مردم  که دور از سوی استفاده  های سیاسی و تنظیمی است حمایت می کنیم.


 

۷-- ما جمهوریت که به شکل واقعی آن تامین عدالت اجتماعی ، دموکراسی و حقوق شهروندی نه تنها در قانون تصویب بلکه در عمل هویدا باشد خواهانیم هیچ حاکمیت را نمی پذیریم که منافع مردم وحقوق زنان در آن نقص شده باشد 


 

۸-  زنان امروز مستعد ، ازاده و آگاه هستند نمی خواهیم به دوره ی حاکمیت امارات و دوره سیاه زنستیزی بر گردیم زنجیر اسارت را می شکنیم با هر نوع خشنونت و جمود فکری و یخ زده گی سیاسی زنستیزی و تبعیض جنسیت حال  و آینده مبارزه میکنیم 


 

.۹- ما می خواهیم توافقات صلح و روند گذار باید بر اساس میکانیزمهای واضح و عملی، ضمانت های اجرایی و نظارتی مشخص ، و تحت نظارت سازمان ملل متحد و کشورهای بیطرف استوار باشد. طرفين مذاکرات با اتخاذ سیاست بیطرفی  و ارجیت  دادن به منافع ملی گام های جدی بردارند

۱۰- مهاجرت که یکی از عوامل جنگ است مردم ما مشقت و رنج روز افزون را تحمل می نمایند کشور های میزبان هم با چالش ها مواجه است ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد صمیمانه خواهان اتخاذ تصامیم و موضعگیری های روشن شان در قبال جنگ افغانستان هستیم تا صلح این آرمان دیرینه مردم ما در کشور تامین شود . 


 

در اخیر ما از ملل متحد و سازمان حقوق بشر  ،اتحادیه اروپا تقاضا داریم تا مداخلات نظامی و سیاسی کشور های ذینفع که نزد جهانیان مشهود است بخصوص پاکستان و ایران با موضعگیری روشن بخاطر تامین صلحدو ثبات در افغانستان دنبال نمایند ‌و در این وضعیت نا امن ما را تنها نگذارند و از حمایت و همکاری های شان دریغ نورزند .

همه باهم به پیش در راه تحقق آرمان های مشترک ما 


 

اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرزی ، فعالین فرهنگی‌، اجتماعی ، رسانه های معتبر اروپایی و نهاد های زنان مقیم جرمنی ! 

برلین المان فدرال مورخ 24.007.2021