green parel

 
 

کزارشات هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان

در کشور شاهی هالند

ششمسن سالروز انجمن فرهنگی گلخوشه های هنر

 

          

 

 

محفلى دلنشين و پر محتواى ششمين سالروز انجمن فرهنگى گلخوشه هاى هنر و به پيشواز بزرگداشت از هشتم مارچ روز همبستگى بين الملى زنان جهان و همچنان به پيشواز تجليل با شكوه از سال جديد ١٣٩٧هجرى شمسي به تاريخ 02.03.2018 در كشور شاهى هالند كه توسط گرداننده گان و ژورناليستان محبوب كشور محترم ميلاد شريف و بانو فوزيه ميترا صداى هميشه آشنا با اشتراك  تعدادى از سخنوران ،شاعران ،نويستده گان ، 

سينماگران ،ژورناليستان ، مسؤولين نهاد ها و انجمن ها 

برگزار گرديده بود بنابر دعوت كمسيون تدارك  و گرداننده گان انجمن وزين فرهنگ گلخوشه هنر محترم شريف و بانو ميترا اينجانب هم از جمله اشتراك كننده گان اين نشست مخلصان فرهنگى و اجتماعى بودم كه شامل لست سخنرانان شعرأ مدبر زبان فارسى "درى"  بودم  بعد از صحبت كوتاه و تبريكى ششمين سالروز انجمن فرهنگى گلخوشه و ارزوى موفقيت بيشتر براى دست اندر كاران با تجربه و موفق اين نشست و مختصر سروده ام را به خوانش گرفتم كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت و تقدير نامه اين انجمن را برايم اهدا كردند 

كه از ايشان قلبا سپاسگزارم 

در اين نشست كه تعدادى بيشتر فرهنگيان از اروپا، امريكا  حضور به هم رسانيده بودند 

با پذيرايى گرم از جانب هيت تدارك و تيم كارى اين  انجمن با توزيع آوارد ها، تقدير نامه ها به سخنوران و ادبيان با اجراى موسيقى دلنشين توسط هنرمندان محبوب كشور و اجراى پارچه هاى تمثلى دلچسپ ،قرأت متن هاى ادبى ،طنزى ، و سروده هاى دلنشين با صرف غذا شب و پايكوبى بساعت 2 شب خاتمه يافت 

اينجانب از پذيرايى گرم كمسيون تدارك اين نشست در رس ان  ژورناليست هاى موفق كشور و گرداننده گان اين انجمن مخلصان أدب و شعر محترم ميلاد شريف و بانو فوزيه ميترا صدايى هميشه آشنا متشكرم 

موفقيت هاى بيشتر شان را ارزو دارم .

 

"گلخوشه ها "

 

بزم امشب كه مشعل فروزان  شماست   

انجمن هنر وفرهنگ  گلخوشه هاست 

 

گر تو بينى هر طرف درجمع عارفان بزم   

غزل هاى دلنشين و اينه اى مهر وصفاست 

 

هر چه انديشى نهان در پرده مهر و ادب  

چو عزل هاى  شيرين در كنار اشناست

 

مخلصان اين چمن با رنگ وبوى از علم و فن 

سرود هاى  دلنشين و غزليات از مولا ناست 

 

هفت فلك اسوده است ارام در اغوش شب  

شام امشب بى ريا و عقوبت از ان ماست  

 

در بساط اين چمن تفسير ها از علم و فضل 

سخنان  عارفان از ان سماى مصطفاست

 

تا نفس باقيست " زرغون "هستى در قيد زمان

پيرو بيدل و جامى تا كه اين عمر در فناست  

زرغونه "ولى " جرمنى 30.01.2018

 

شورای سراسری زنان کشور شاهی هالند

محفلی بزرگداشت از هشتم مارچ روز بین الملی زنان

 

 

 

 

 

دوستان  گرانقدرم 

بتاريخ 03.03.2018 محفلى با شكوه از جانب شوراى سراسرى زنان "همايش اروپايى زنان "كشور شاهى هالند جهت بزرگداشت از هشتم مارچ روز بين الملى زنان جهان در هالند تدويد شد كه بنا بر دعوت مسؤولين شوراى زنان اينجانب هم يكى از اشتراك كننده گان اين نشست با شكوه بودم بعد از اينكه محفل توسط مسؤولين بانو ياسمين "همسنگر "اغاز شد رئسيه شوراى زنان كشور شاهى هالند بانو سهيلا "زحمت "صحبت هاى ارزنده در مورد اهميت هشتم مارچ روز بين المللى زنان  و گزارش مختصر كار شورا را آرائه داشتند و همچنان بانو زليخا پوپل يك تن ديگر از مسؤولين در مورد ايجاد و تاريچه اينروز صحبت ارزنده نموده اند متاقبن از من دعوت شد تا در مورد صحبت داشته باشم در نخست با ابراز امتنان از مسوولين شورا بخاطر دعوت ام ابراز داشتم  بعد از اينكه اين روز خجسته را به حاضرين و بانوان جهان تبريك عرض نموده  و تسليت عميق به مادران اشكبار كشور جهت از دست دادن فرزندان شان در افغانستان ابراز نموده و از بانوان مبارز و حماسه سازان كشور ياد شد بخصوص زنده ياد بانو داكتر اناهيتا راتبزاد و مطلب ادبى در مورد مبارزات اين زن سرسپرده  تاريخ زنان افغانستان كه منحيث اولين بانوى سياستمدار كشور ،مؤسس سازمان دموكراتيك زنان افغانستان و بانوى فرهنگى و اجتماعى قرايت گرديد  كه به تعقيب ان يكى از سروده هاى جديدم 

بنام "مادر زن " دكلمه شد كه با كف زدن ها مورد استقبال حاضرين قرارگرفت و همچنان در مورد كتاب موج الهام كه بيشترين سروده ها از درد هاى زنان كشور است براى حاضرين معلومات داده شد و يك جلد  كتاب  " موج الهام " به مسؤول شوراى زنان  كشور شاهى هالند اهداگردثد كه با ابراز سپاس پذيرفته شد ادامه را با پيام اتحاديه انجمن هاى هالند توسط نماينده اين اتحاديه بانو ناهيد علومى قرأت گرديد و سروده. درد ناك  زن را بانو سعيده طلوع  يكى از مسؤولين زنان كشور هالند به خوانش گرفت كه با حمايت حاضري 

استقبال شد 

متاقبن  موسيقى شاد با هنرمند خوش اواز نجيم نيك بين شروع و ادامه را با پايكوبى ها حاضرين دنبال كردند حاضرين با صرف غذا و نوشيدنى ها تا نيمه هاى شب جشنواره را دنبال كردند 

قابل ياد اورى مى دانم بنابر گزارش مسؤول شوراى زنان 

بانو سهيلا زحمت كاركرد و تدوير سيمنار هاى خشونت عليه زنان ارزنده تلقى شده است و اميد وار استم كارى  رهنمودى به مسؤولين شوراى هاى  د اخل و خارج كشورباشد تا بتوانيم 

با اتحاد و اتفاق جهت ارتفاع سطح اگاهى مردم بخصوص زنان تدوير چنين سمينار ها خشونت عليه زنان را  بيشتر از بيش راه اندازى نمايم 

يكبار ديگر از دعوت اينجانب و پذيرايى گرم شان  در اين نشست با شكوه از مسؤول شوراى  سراسرى زنان هالند

سهيلا "زحمت" و تيم كارى شان سپگزارم 

براى تيم كارى شوراى سراسرى زنان كشور شاهى هالند موفقيت هاى بيشترارزو دارم .

زرغونه "ولى" جرمنى 04.03.2017

 

"متن  قرأت شده ادبى  در مورد زنده ياد اناهيتا راتبزاد "

آناهیتا  الهه آب و فرشته، نگهبان چشمه ها و باران بود. او نماد عشق، باور مندی و دوستی بود. آناهیتا عصیانگر و سنت شکنی از تبار خونی شقایق های سرخ که از جهان بی تفاوتی فکر ها و صدا ها و فریاد ها آمده بود تا برای عدالت و رهایی و آگاهی زن برزمد. او در پی بدست آوردن حق یا حقوق گرفته شده، گُم شده و یا پنهان شده بود و با همت و عواطف شفاف وارد میدان رزم و پیکار گردید و راه رهایی و آزادی را برگزید

او  یک سنت شکن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود که در برابر سنت هزار و چند صد ساله مردسالاری عصیان و مبارزه کرد. مبارزه او به معنی مبارزه یک بُعدی با فرهنگ مرد سالار و زن ستیز نیست؛ آناهیتا برای بیداری می تپید و برای  آگاهی دادن می رزمید.

او که به فردیت رسیده بود، از فردیت رسیدگی به جمع دموکراتیک پیوست و شانه به شانه همرزمان خود از جایگاه فعال جمعی مبارزه  را جولان بخشید و اسطوره آفرید و خود ستاره شد. او با شناختی که از زمانه و محیط پیرامونی اش بدست آورده بود به مبارزه چند بُعدی پرداخت. او قصد آفریدن آگاهی کاذب نه، بلکه حد نهایی آگاهی ممکن برای آزادی، رهایی و برابری را به زنان و جوانان شامل دختران و پسران انتقال میداد

عصیانگری و نبرد زنانه او در برابر بی عدالتی و نابرابری اجتماعی پایدار ذاتی، واقعی و انسانی خود غایت و رهایبخش و آزادیخواهانه بود. آناهیتا الهه بود ستاره شد.

 

آناهیتا  الهه بود، ستاره شد!

آناهیتا  الهه آب و فرشته، نگهبان چشمه ها و باران بود. او نماد عشق، باور مندی و دوستی بود. آناهیتا عصیانگر و سنت شکنی از تبار خونی شقایق های سرخ که از جهان بی تفاوتی فکر ها و صدا ها و فریاد ها آمده بود تا برای عدالت و رهایی و آگاهی زن برزمد. او در پی بدست آوردن حق یا حقوق گرفته شده، گُم شده و یا پنهان شده بود و با همت و عواطف شفاف وارد میدان رزم و پیکار گردید و راه رهایی و آزادی را برگزید

او  یک سنت شکن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود که در برابر سنت هزار و چند صد ساله مردسالاری عصیان و مبارزه کرد. مبارزه او به معنی مبارزه یک بُعدی با فرهنگ مرد سالار و زن ستیز نیست؛ آناهیتا برای بیداری می تپید و برای  آگاهی دادن می رزمید

او که به فردیت رسیده بود، از فردیت رسیدگی به جمع دموکراتیک پیوست و شانه به شانه همرزمان خود از جایگاه فعال جمعی مبارزه  را جولان بخشید و اسطوره آفرید و خود ستاره شد. او با شناختی که از زمانه و محیط پیرامونی اش بدست آورده بود به مبارزه چند بُعدی پرداخت. او قصد آفریدن آگاهی کاذب نه، بلکه حد نهایی آگاهی ممکن برای آزادی، رهایی و برابری را به زنان و جوانان شامل دختران و پسران انتقال میداد.

عصیانگری و نبرد زنانه او در برابر بی عدالتی و نابرابری اجتماعی پایدار ذاتی، واقعی و انسانی خود غایت و رهایبخش و آزادیخواهانه بود. آناهیتا الهه بود ستاره شد.

سروده به اناهيتا راتب زاد

بزرگداشت از جسور زن افغان دوكتورس اناهيتا راتب زاد 

اي زن افغان تاريخ ساز ما

مادري چو ماه جانثارما

اي كه تو چون برق روشن در زمان

داداي از خود فترت در زنان

سر سپر ده در نبرد زندگي

تو كه بودي رهنماي كار ما

چو اناهيتا ديگر زاده نشد 

تو كه بودي مظهر ديباي ما

نام نيكت زنده است تا ابد

جاويدان و پايدار در نبرد

زرغون تو كه هستي پيرو ديدگاه او 

تا أبد باش پيرو افكار او

او زنده است هميشه در جهان

نام او ماند هميشه در زبان

زرغونه  ولي  جرمنی 2014