green parel

 
 

پیام های بمناسبت بزرگداشت از روز جهانی زن

 زن ، مادر

 

زرغونه "ولى "

 

زن در كانون سنت زنى زندانى بود 

زندگى در عزلت و مرگش جاودانى بود

پيشه كرده تيره روزى را با زلت تمام 

اينكه زن در كيش اسلام مال مردانى بود

مثل زن در تاريكى ها هيچ موجودى نبود 

مرگ سنگسار بر زن حكم طالبانى بود

گر عدالت خواست و انصاف را از بر خدا 

اين عدالتخواهى ها در شب ظلمانى بود

دين و مذهب را عنوان كرد در كشتار زن 

حكم ملا و أهريمن كار شيطانى بود

قدر ان حجاب و چادر را گرامى داشت او 

هويت اش گمگشته در دين و مسلمانى بود

زر و زيور رسم و خلعت ها در شب زفاف 

بيخبر از ان كه فردا قيد و زندانى بود

جامه ابريشمى و چادرش رنگ سياه 

در قفس چو مرغ بيجان عمر قربانى بود

حافظ دل رسم و عشق ناز دادى بر زنان 

جسم لطيف حامى ان عشق و عرفانى بود

زن كه مهرو خرد را داشته چو دُر در دمن 

گل ها در با غ تقوا سرخ و ارغوانى بود

كشتى درد و غم ات در بحر تاريكى شب 

ساحل شادى و بخت علمى خلبانى بود

" زرغون " ازاده را آيين دين اش علم و فن 

شعر من در وصف زنان نسل اريايى بود

زرغونه "ولى " مورخ 13.02.2018

 

" زن و یاس "

زمان بايد گريست 

اسمان بايد گريست

به صداى درد هاى ان زن دردمند 

که از شلاق مردان سياه پوش نعره مى زن

درخلوت مردانه

با نواى الله اكبر

سنگ مى ريزند 

به دست وصورت ان تن نحيف نا توان 

شاخه اى از درخت غرور مردانه تكانى ندارد 

هيولاى غرور مى بلعد بنام ناموس و غيرت 

تن ان مادرى را تن ان زنى را 

جستجوى سحر در تاريكى شب 

نمى جنبد خسى از باد هاى تند

نه دست كمك 

نه تمنايى حيات 

انتظار مرگبار

با قبر كنده 

در دشت سوزان

با درد و ياس 

نا اميد 

خفته در گورستان ابدى

"اعتراض عليه خشونت با زنان "

زرغونه "ولى" جرمنى 09.02.2018

به پيشواز از هشتم مارچ روز جهانى زن 

 

" زن ،مادر "

تو اى زن  تو اى مادر تو هستى همه دنيا 

بنازم مهر اين الفت تا قلب هاى بى همتا  

تو كه با مهر پروردى ان فرزندى دلبندت 

كه بر پا كرده اى محشر تا اسمان ها و زمينها 

هر انچه صبر و طاقت  را تو دانى با دل معلول 

ز درد اين همه قانون كه كرده بر حق ات  جفا

زسنگسار زمانه درد ها را در كمند دارى 

ولى هردم  تو دارى مهر وعشق سجده و  صفا

نواى  هر كلام  ات اشك و دردت در دل تاريخ

قصه رنگ و رخ ات شبگونه وار در دل  شبها 

تو كه  گشتى بنام دين مذهب منفور عزلت 

مگر ننگ و عارييست تا كه باشد طالب و يغما 

بيافراش بار ديگر قامت ات از ظلم و استثمار 

تا  كه يابد با حديث صلح زخم ها مرهم و شفا   

اگر گويم ز جور اين دهر و اين شهر ناميمون

به غير از صبر و طاقت  هيچ  ندارد  مادر تنها   

 

زرغونه "ولى"جرمنى 08.02.2018

بالاى لينك فشار بدهيد 

دكلمه اين سروده به صداى دلنشين كامله رسول بشنويد از زيبايى شعر لذت ببريد 

 

https://www.facebook.com/wali.zarghuna/posts/855775627925710

://www.facebook.com/wali.zarghuna/posts/855775627925710

 

نورسنگر

فرخنده باد روز همبستگی بانوان جهان!

...........................................

بانوی سر زمینِ خراسان به پا بخیز

در پیشِ چشمِ تو

ضحاک های عصر

گورِ هزار کاوه ی تو نبش می کنند

شیر سپید خود

نورِ امید خود

بیهوده در گلــــوی فریبِ سیاه مریز

امروز روزِ تُست

فردا از آنِ تُست

تصمیمِ خود بدستِ حوادث رها مکن

بر خیز و عزم کُن

 با فتنـــه رزم کُن

حالا زمانِ برگه ی تاریخ زندگیست

یــــادِ "اناهیتا"

عشقِ" اناهیتا" 

پیوسته همسفــــــر و هــــم گامِ تُست

مـــــادر وطــن تُرا

این بوم و مرز ترا

شایسته ی اراده ی فردا نموده است

حیف است این چنین

آزرده و غمیــــــن

تسلیـــمِ نابکاری ایـن روزگار شوی

یک حزب پُشتِ تُست

امــــــروز تا نخـست

همـــواره در کنار تو پیکار می کند

تسلیــمِ شب مشو

در گیرِ تب مشو

بانوی سر زمینِ خراسان به پا بخیز!

 

 

صمد کارمند

 

زن، الهه خداوندی

 

بسياری ها در هشتم مارچ روز همبستگئ زنان جهان از جشن و پایکوبی،تدويرمحافل باشكوه كه نمايش بيش نيست سخن ميزنند و يا هم سخن از خشونت مردعلیه زن، و يا هم خشونت زن عليه زن و دهه ها موارد دگر.

اما چه ضرور و بهتر است در اين روز از زن، معرفت و شناخت او سخن زنيم و زن را به مثابه موجود گهربار و زنده گی بخش قبول و مقام او را انچنان كه شايسته است شايسته بداريم.

زن واقعی نمادعشق،بی الايش، دلسوز،ساده ،صمیمیمهربان، خوش قلب،زحمتكش،متين،با حوصله و چون الماس درخشان، رهنما و فردا ساز است.
 
دلش همچنون بهاران صاف و مملواز گل های ارام بخش است كه بوی گواراه ان روان انسان را تازه گی خاص ميبخشد، ساخت ظاهری زن خیلی هم زیباست، زیباتر از زيبايی طبيعت.
 
زن برای احترام كردن،دوست داشتن ساخته شده پس چه بهتراست تا زن را در كنار همه ارزش هائ دنيا احترام كرد و هميش رفیق و همراز خوب برايش بود.
 
فراموش نبايد كرد كه اگردوستش بداری و برايش صادق باشی در تمام عمر تو را عاشقانه دوست ميداشته باشد و اگر برایش خیانت کنی، انگاه خشم زن جهان را به لرزه مياورد و چنان بر زمين ميخوری كه دگر توان بلند شدن و به پا استاده شدن را از دست ميدهی.
 
پس با زن دوست و رفيق شو، از خشونت، لت و کوب، سنگسار، شلاق زدن، توهين، دشنام و برتر بودن خود نسبت به او دست بردار، برای ازادی و مقام والای زن مبارزه كن و بگذار زن دوشادوش مرد در همه ای امور زنده گی قرار داشته باشد، با زن رفيق باش و او را مثل انسان و بهتر از خود رعايت و قبول داشته باش و در نهايت عاشقانه دوستش بدار، آنگاه همچون افتاب خواهی درخشيد.

اما در ميهنم:

با دريغ و درد كه در افغانستان بنابر عوامل و معضلات گوناگون مانند سنتزدگی و سنتگرایی،مرد سالارئ، خشونت،فقر، فقدان و یا بیکیفیت بودن آموزش و پرورش، جنگ، و ده ها چیزهای دیگر، بیشترینه زنها به درجهای از خودشناسی، خود اگاهئ و تكيه بر خود نمیرسند که بتوانند دشواری های شان را در اجتماع و خانواده حل بکنند و از بودن منحيث جنسيت دوم خارج شوند، به حق  میتوان گفت که  رنجی که زنان افغانستان متحمل شده اند، تنها با گروه های اندک دیگری در تاریخ اخیر جهان برابری می کند.در نتيجه زنان به افسرده گی و مريض های روانی دچار شده و بيشترين فشار زنده گی را متقبل ميشوند.

زنان و مردان افغانستان بايد به اين باور و اعتقاد برسند كه زن قبل از زن بودن يك انسان است و در نهايت يك شهروند اين كشور، در اين راه مردان، نهاد های كار با زنان، جامعه مدنی، رسانه ها،دولت و مجموع سيستم جامعه وظيفه و رسالت دارند تا در كنار زنان و با زنان بر چالش هائ موجود غلبه حاصل كنند برای اين امر مقدس بيشتر قانونی ساختن جامعه و انسانی ساختن ان ضرورات است.

همچنان هر نوع گرايش بطرف زن ستيزی و يا هم مرد ستيزی نه زن را به ازادی، زنده گی با همی، رفاه و سعادت ميرساند و نه هم مرد را، ازادی زن را نبايد در تقابل با مرد بلكه در زنده گی واقعی جستجو كرد، بهتر و لازم شمرده ميشود تا هر دو موجود در كنار هم و با هم زيست، كار و مبارزه كنند اين همه فرهنگ بلند، اگاهی همه گانی، اقتصاد خوب  و جامعه بدون تعصب، حسادت،و كينه را در موجوديت عدالت و عدالت اجتماعی ضرورت دارد.

بگذار هر روز، روز زن و برای زن باشد.

 

صمد"كارمند"

هشت مارچ ٢٠١٨

 

 

 

 

 

 

 

ىصالحه كامه وال 

بسم‌الله الرحمان الرحیم

 

مادران بزرگوار خواهران گرامی مسرت دارم که با چند سطر  روز خجسته زن را برای زنان تمام جهان بلخصوص افغانستان عزیز تبریک و تهنیت عرض میدارم و از خداوند داد گر التجا دارم  که  زنان افغانستان عزیز نیز مانند سایر زنان جهان از حقوق مسلم شان که خداوند یکتا ءبرای شان در قرآن پاک خود  امر فرموده مستفید شوند.

دوستان  مادران و خواهران رنجدیده زجر کشیده شهید پرور و بدون آینده روشن  افغان  نمیدانم از کجا  آغاز  کنم از روز تولد که خانواده بنام تولد دختر نهایت  آزرده به کلمه وی زنده گی دختر به کلمه  وی آغاز میشود بعدا تا عروسی باید دختر افغان مانند برده هم مسئولیت خانه را داشته باشد و هم مسئولیت درس و مکتب و یا درخانه یا خارج خانه  بدوش دختر ان باشد شوهر و پسران از این امر مستثنی هستند و هم در پهلوی تمام کارها باید از شوهر و پسران نیز وارسی کند لباس برای شان اطو کند بوت رنک کند   و غیره و غیره در حالیکه زن افغان در هر ارثه نام خدا با استعداد  و با فرهنگ هستند زن افغان یا مادر و خواهر افغان بهترین نوسنده بهترین داکتر انجنیر  شاعر  معلمه استاد  پوهنتون ورزش کار  همچنان خیاط نجار  گلکار  نانوا  دست دوز که واقعا زن افغان بایک دست گهواره را شور میدهد با دست دیگر جهان را  ولی با هزاران دریغ و درد که گلوی زن افغان نهایت بیرحمانه از دست انسان های منفور به شدت فشرده میشود و خفه میگردد زن افغان نمیتواند که از حق مشروع خود  دفاع کند زن و دختر افغان  حق انتخاب را ندارند در حالیکه پروردگار عالم این حق را برای شان  ارزانی فرموده  است و یک مشت انسان های بی خرد  و وحشی صفت حقوق حقه شانرا از ایشان گرفته و مانند رخشانه  ها سنگسار میگردند در این بیست سال زن افغان در کشور خود به انواع و اقسام  شکنجه روبرو شدند هم از دست حاکمان وقت و هم از دست خانواده بهر صورت پس برما زنان افغان لازم است که با اتحاد وحدت و همبستگی خویش صفوف های خویش را فشرده بسازیم و مانند ملال ها کمر همت خویش ببندیم تا دیگر مادران وخواهران  در سوگ شوهران و پسران خود ننشسته و مانند قهرمانان زن ما که فعلان در راه حقوق زن در داخل و خارج کشور  بیدون هراس توسط قلم و قدم خویش این را مقدس را ادامه میدهند  باید کمر همت ببندیم و برادران و همسران خویش را تنها نگزاریم و دوشادوش شان در راه تحکیم حقوق زن در جامعه افغانی کوشیده و پدیده شوم زن ستیزی را  شجاعانه و قهرمانانه از بین ببریم در اخیر به امید افغانستان با ثبات واحد وسربلند بپیش بسوی تحکیم حقوق زن در سراسر افغانستان عزیز و خارج از کشور ومن الله توفیق

 

 

 

بصیر : عطایی :

 

 

 

پیام خویش را بمناسبت !

هشت  مارچ روز همبستگی زنان جهان بخصوص بانوان رنجیده کشور .م

عنوانی تلویزیون  اروپایی " دریچه بهار 

زن فرشته تابناکی است ،که زیربنای فضلیت خلقت هستی را شور و عشق می بخشد .

سهم زندگی از دستان پر مهر اش ، 

همیش شاداب و پر طروت می شود . 

هر روز ، روز تست فرخنده و خجسته باد . 

گامهای تان استوار و صدای تان رسا باد . 

 

********

ای بانو ندا شو

بشکن زنجیر دو باره مردن را 

شلاق آن خیابان های سیاه 

باز سرو دم نکشد . 

********

زن ستاره یست !

که در روز روشن می درخشد 

در طیمت شب .

هر شمع ضعیف هم نور دارد . 

 

با حرمت .....

 

بصیر : عطایی :

 

 

 

 

 

 

زليخا پوپل

 

 

 

در ابتدابرای برنامه ګزاران ودست اندر کاران تلویزیون بهاربخصوص محترمه زرغونه جان ولی و تمام زنان پیشګام نهضت زن و مادران خواهران با عفت و رنج دیده کشور هشتم مارچ روزهمبستګی ومبارزات عادلانه  زنان بخاطراحقاق حقوق حقه ایشان مبارکباد عرض نمایم:

خواهران و مادران:

 ما درینجا(در خارج از کشور) در فضا و شرایطی زندګی مینماییم که زنان از حقوق بزرګ انسانی برخوردار اند. اما در کشور ما در طول تاریخ زن بمثابه فرد درجه دوم حتی برده از کوچکترین حقوق انسانی برخوردار نبوده زنجیر اسارت در پا دارند و آواز شان خفه نګهداشته میشود . در جاییکه تبعیض علیه زنان مخالف اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر میباشد لت و کوب ،شکنجه ،بینی بریدن و آتش سوزی ،تیزاب پاشی برچهره معصوم زنان.

 در شرایط بعد از سقوط حاکمیت دموکراتیک در کشور ما به (مود و افتخار انسانهای حیوان صفت ) مبدل شده است.

در شرایط حکومت اسلامی رعایت حقوق زنان نمایشی بوده در فاصله های پنج کیلومتری از مرکز دولتی با زنان برخورد وحشیانه صورت میګیرد.ما طرفدار حق اشتغال از فرصتهای یکسان برای استخدام بکار تحصیل و زندګی بهتر مساوی به زنان هستیم.

شکوهمندی،عزت،افتخار و جلال  طرب ونشاط تسکین و آرامش تنها در قدرت و آفرینش زن وجود دارد .خاطرات زنان مبارز کشور ما بخصوص دوکتور اناهیتا راتبزاد و دها مبارز دیګر جاودانه اند فرخنده باد هشتم مارچ، و آزاد باد زنان کشور از قید استبداد خانوادګی و اجتماع