green parel

 
 

هدف ومقصد جوان تحصیل کرده افغان 

 

نویسنده : نورین "غفوری"

 

 

 

 

معنی ومفهوم واژه جوان چیست ؟

اهداف وکارکرد جوانان چی میباشد ؟

با کدام مشکلات وموانع روبرو میگردد؟

با کدام رویکرد ها می توان به موفقیت رسید ؟

 

 

 

نتیجه ، پشتکار وتلاش چی میشود سوالهای اند با آنها روبرو میشویم

در قدم نخست واژه جوان را معنی میکنیم جوان را به معنی توانمندی ، مقتدر ، سلامت ، شاداب با محرک وفعال وغیره واژه ها را میتوان بکار برد .

زمانیکه یک طفل پاه به عرصه نوجوانی می گذارد پس از بازی های کودکانه طبیعتآ به اهداف بزرگ به مانند اینکه چه می خواهد در آینده شود به اندیشه می افتد که چی کاره شود در آینده به کدام اهداف ومقاصد خود برسد ؟ یعنی اوج توانمندی های انسان در این سنین می گذرد.

طور مثال : خودم زمانیکه من در مکتب بودم همیشه تلاشم براین بود که به تمام دروس ومضامین خود رسیده گی بتوانم ، همیشه استادان که سوال بپرسند جواب ارایه کنم خواه اشتباه می بود ویا درست . هدف من ازاین بود که به هرسوال پاسخ ارایه کنم واگر اشتباه هم می بود بازهم ارایه می کردم ومیگفتم که نظر خود را می گویم اگر اشتباه میبود عفو نماید واستادان مان نیز به بسیار مهربانی تشویق میکردند زمانیکه صنف 12 به اتمام رسید همه تلاش شان براین بود که نتیجه خوب را در امتحان کانکور باید اخذ بنمایم البته بعضی ها بودند که اجازه فامیلی داشند که کورس های آماده گی کانکور را بگیرند . ولی بعضی ها توانایی آنرا نداشتند . اکنون فامیل ها هم به دلیل اینکه شرایط چندان خوب ومناسب را در اختیار ندارند وچندان وجود ندارد اجازه نمیدهند تا فرزندانشان قسمی شاید باید آرزوهای خویش را دنبال نمایند .

زیرا صلح وامنیت که از خواسته های اصلی جامعه ماست وپیشرفت های منحصر ومنحود با آن است بدبختانه آنرا در اختیار ندارند چون صلح وامن بودن بنیاد وبنای اساسی کشور ما را تشکیل میدهد همه پیشرفت ها در هر عرصه با تامین صلح ثبات آرامش وآسوده گی پدید می آید بنده به این باورم که جوانان امروزی در چنین شرایط هم با وجود محدودیت های که دامن گیر ایشان میباشد سعیه وتلاش خویش را بخاطر آبادانی جامعه خویش توقف نداده وهمواره در تحرک وتحول اند . چون دوران جوانی کارکردن وثمردادن است پیامد اهداف گذاری خوب است پیامد های کاردرست با افراد واشخاص خوب مهم ومفید وبانگیزه اند میتوانند بجای برسند . زیرا آنها خود دارای انگیزه سازنده میباشند.  بنآ مشارکت تحصیلات و سهم جوانان و فعالیت های شانرا در کشور عزیز خود به یک چهره کاملآ متفاوت ومترقی به کشور ها پیشرفته وجهانی ترجیح خواهیم داد . البته باید یادآور شویم که جوانان در این مسیر به مشکلات زیاد روبرو خواهند شد . باالخصوص طبقه اناث چون در جامعه کنونی هرچند ادعا ی برابر دوجنس در حقوق اجتماعی وانسانی به نحو فراگیری در حال پذیرش است . بین پذیرش عقلانی آن، واجرای آن در عمل فاصله بسیاری موجود است اما نگرش وارزشهای جامعه ما متاسفانه کاملآ پدرسالاری بوده ومتاسفانه این ارزشها تقریبآ تمامی حوزه های حیات اجتماعی وفردی اعضای جامعه را تحت تاثیر قرار داده است .

متاسفانه امروزه در کشور ما نقش زنان عمدتآ مادرها وندرتآ معلمان تعریف شده است . دختران وزنان در محدوده خانه و منازل ومدرسه حرکت میکنند ودر حالیکه پسران از طرف اعضای خانواده فعالانه در خارج از خانه مشغول فعالیت کارهای اند این امر ازهمان ابتدا در اذهان مردم ما وجود داشته است ولی امروز زنان با فعالیت های چمشگیرشان در جامعه به پیشرفت ها ی زیادی نایل گردیده اند .

بدین لحاظ راه خروج ازاین تنگنا تغیر دیدگاه ها تمامی اعضای جامعه است اگر روزی جامعه امروزی ما جامعه مترقی وبالغ باشد وداعیه عدالت اجتماعی وحقوق بشر برای تامین حداکثر بهره گیری اعضای جامعه از امکانات رفاهی وسعادت حقیقی را پیدا کنند با جوانان امکان دارد اعم از طبقه ذکور واعم اناث موفقیت های خوب را میتوانند شاهد باشند .

پس نباید در مراحل تجربه اندوزی ویادگیری اندیشه های خوب را زندانی کنید بکوشید آن ها را تحقق کنید .با تطبیق قانون واهتمام به حاکمیت قانون سبب خواهد گردید که تمامی راه ها وشاهراه های منتهی به تهدید ( ناامنی فساد اداری ، نقص حقوق بشری ناسامانی های اجتماعی و.......... مسدود گردد.

این همه موارد با جوانان تحصیل کرده امکان میدهد که با تغیر اذهان عمومی مردم ما را به عزم آهنین در تطبق قانون وعینی بخشیدن به حاکمیت قانون به عنوان حسن مطلع سازند .

خلص یادآورمیشویم که به هراندازه که افکار مثبت داشته باشیم یعنی اینکه کسی به خود بگوید من موفق خواهم شد یا به هرقیمت این کاررا خواهم کرد تا هروقت لازم باشد کار میکنم تا انجایکه بتوانم یاد میگیرم تا جایکه نیاز باشد تغیر میکنم وتغیر می آورم به هرقیمت که باشد در کشور خود با اتحاد همدیگر صلح میاوریم بی تردید موفق خواهیم شد چون افکار ، باور ، اعتقاد وحرکت مبنای درونی دارد.

 

 

نویسنده : نورین "غفوری"