green parel

 
 

 

 

زن و جامعه

 

 

زنان و مادران را بايد ستايش كرد

 

عقاب پرنده افغان ( بانو شايسته واعظ )

گفت و شنود با مجله بانو

 

 به سلسله نشست های دوستانه مدير مسوول مجله بانو " ناشر انديشه های زنان افغانستان در اروپا"،با همکار قلمی مجله  خانم زرغونه ولی ، زن مبتکر و متشبث خصوصی ،که توانست به پای خود به ايستتد وخودکفا گردد

***

ناهيد : خانم ولی سلام بر شما،

زرغونه :دوست عزيز ناهيد جان سلام به شما و تمام هموطنان و عزيزان عاليقدر اين برگه زيبا و پر محتوا 

ناهيد :زرغونه خود  را چه طور به ديگران ميشناساند.؟ 

 زرغونه : - ، گرچه بيوگرافى مكمل من در شماره 34 مجله بانو و همچنان در صفحه هاى زنان سرشناس، پشتبانى از آزادى و حقوق زنان افغانستان ، صفحه خودم و بعضى از صفحه هاى ديگرى فيسبوک به دست نشر سپرده شده است .

زرغونه ولى هستم در يك فاميل روشنفكر در افغانستان متولد گرديده ام  دوره ثانوى رادر ليسه سوريا تكميل و از همين ليسه فارغ التحصل شدم و تحصيلات عالى را  در دانشكده روشان فرا گرفته 

وبه مسلك مقدس معلمى بيشتر از 10سال در ﻛﺎﺑﻞ و اخرين محل كارم مكتب ابو القاسم فردوسى بود و در ضمن  مصروف كار هاى اجتماعى به خاطر اعاده  حقوق زن و منع خشونت عليه زنان  ، كار با جوانان ، كار با كارگران  و ساير اقشار بوده است،  در سال 1997مانند هزاران هموطنان ديگر مهاجر شدم كه از 1999به اين طرف در المان زنده گى مى نمايم كه البته بعد از اتمام تحصيلات مسلكى در رشته نرسنگ فعلا به حيث نرس در يكى از شفاخانه هاى كهن سالان در بريمن  ايفاى وظيفه مى نمايم و در ضمن مسوؤليت رستورانت { نمستى جى } را به عهده دارم كه در رابطه مصاحبه مكمل من در شماره ٣٤ مجله بانو و زنان متشبث و صفحه فيسبوك خودم بدست نشر سپرده شده است

ازدواج كرده ام ثمره ازدواجم 5 پسر و 1دختر ميباشد

كه همه بزرگ هستند و دارى تحصيلات  عالى و مسلكى در رشته هاى مختلف و تعدادى هم خودكفا البته در رشته هايي كه  تخصص دارند مصروف كار هستند جوانترين فرزندم ، دخترم است كه 21 سال  عمر دارد   دانش اموز سال سوم دانشكده انجنيرى فضا و طياره است.

ناهيد : زنان سياستمدار پيشين افغان ، چرا امروز به طرف خاموشی گراييده اند، آنها کمتر فعاليت های سياسی و روشنگری در بين زنان دارند، علت آن را در چه می بينيد؟ 

زرغونه : در مورد اينكه زنان سياسى چرا خاموش هستند و چرا فعاليت هاى سياسى و روشنگرى شان كمتر است .

 جواب اين سؤال دشوار است و از طرف ديگر اين مسأله مربوط خود شان است كه انفرادى بايد پاسخ آرايه نمايند  ولى قابل ياد اورى مى دانم  زنانيكه در خارج از كشور پناهنده هستند  مشكلات بسيار زياد دامنگير شان است ازجمله  كار هاى شاقه  بيرون از منزل ، نفهميدن زبان  بشكل ژرف و تهدابى ان ، خانواده ، تربيه فرزندان كه سيستم  تعليم تربيه اطفال در خارج از كشوربا  مقايسه تربيه کودکان در افغانستان كاملا مجزا است  و به سطح بلندتر ان با اطفال بايد كار كرد كه اول بايد خود مادران افغان سيستم تربيه اطفال را در اروپا بياموزند باز با اطفال كار تربيتى را پيش ببرند كه خود ضرورت به وقت كافى دارد كه متاسفانه ماو كسانيكه در اروپا زنده گى مى كنيم  هميشه از وقت قرضدار هستيم .

ولى با وجود اين هم ما تعدادى زيادى از زنان آگاه و سياسى داريم كه  در داخل  و خارج از كشور در  بين زنان با نشرات پرس ،  ،تدوير محافل كلتورى و فرهنگى  ، تماس مستقيم با زنان ،إيجاد اتحاديه ها ، انجمن ها، وغيره و همچنان در  داخل كشور عضويت زنان در پارلمان ويا انجام  وظايف زنان در پست هاى مهم  و اساس دولتى مانند والى و يا وزير و خبرنگاران راديو و تلويزيون  و كارمندان حقوق مدنى زنان كه خود  كار روشنگرى را با زنان دنبال مى نمايند .

ناهيد : زن از ديد شما چه اوصافی بايد داشته باشد؟ آيا  چهره های سياسی کنونی  زنان  درداخل و خارج از  کشور کافی است؟ تا مرحم درد های والای زنان شوند و درمان گر باشند؟  

زرغونه : زنان بايد داراى اوصاف پسنديده باشند كه اين اوصاف را مى توان در اگاهى درونى ذهنى و تحصيلى ، توانايى و جرأت ، مقاومت ،  قاطيعت بيان، از خود گذرى ، مهربانى ، محبت 

شفقت ، اتحاد و همبسته گى با همجنسان خود دور از حسادت و حس خود خواهى  وبالاخر  صميمت و همديگر پذيری ميباشد.

ناهيد: خواستم بدانم که زرغونه چطور به فکر آن شد، تا خود کفا  گردد و کار مستقل و رستورانت داشته باشد؟ 

زرغونه : خواستم در پهلوى وظيفه دولتى يک شركت كوچک شخصى و فاميلى نيز  داشته باشم كه از اين طريق خدمت براى هموطنان و بنيه اقتصادى خانواده گی   خود بدون كمك هاى سوسيال و يا دولتى نموده  ومانند  يك شهروند المانى زنده گی نورمال داشته، مصارفات و ضروريات خود و خانواده خود را تكافو نمايم . صرف خواستم خودم باشم

مى دانم كار آسان نيست ولى كسانيكه به كار خود كفايى اغاز مى نمايند بايد در قدم اول زبان و بعدأ مسايل مالياتى و عوايد و مصارفات را با همكارى افراد مسوؤل و با تجربه در كنترول داشته باشند و همچنان اگاهى خودى را با تعقيب كورسهاى مالئ پى گيرى نمايند . موفقيت نصيبشان مى شود  

 ناهيد : طوريکه شاهد هستم، شما در موارد مختلف تحليل ها و نبشته های موثرهم  داريد،

 آيا وقت کافی  به اين منظور ريزرف ميتوانيد، هدفم از برنامه ريزی کاری تان است که چه گونه است؟ 

زرغونه : من در خارج از كشور ارزش وقت و ارج گذاشتن  بوقت و قيمت وقت را ياد گرفتم و فهميدم لحظه از گذشت زنده گى با ارزش است وبايد استفاده سودمند نمود زيرا قسميكه در بالا ياد اور شدم در اينجا يگانه چيز يكه كم است و با ارزش و قيمت ، وقت است به اين اساس من با پلان منظم كارى روز ودرج ان در دفتر پلان روز انه البته باقاطعيت و جديت ودر موارد لازم با فن نرمش و مهربانى  انجام وظيفه  مى نمايم كه  انجام كار هاى خانه پخت وپز ، تفريخ ، نوشتن در فضاى ارام وتمام مسائل روز هم مطابق پلان پيش ميرود اما وقتى هم اتفاقى مى افند كه كار را عاجل و خارج  از پلان روزانه ام انجام دهم به مشكل مى پذيرم زيرا كه ما افغانها به پلان سالانه ،ماهانه ،هفته وارو روزانه عادت نداريم به همين خاطر بعضى از دوستانم شاكى هستند و برايم خانم مصروف  و فعال خطاب مى نمايند

تحليل ها و مضامين را كه مى نويسم از تجارب كارى ، كمبود ها  و نواقصات عينى در جامعه ما ست  ومواد روز است كه بايد هم برجسته شده و عزيزان متوجه ارزش هاى ان باشند اميد كه مورد استفاده خواهران و هموطنان عزيزم قرار گيرد، بعضى اوقات هم علاقه به شعر نوشتن و يا هم به  تحليل مطالب سياسى و متن هاى رومانتيک و فاجعه های كه در مقابل زنان در كشور صورت مى گيرد سخت مرا دردمند مى ساز و نا خود اگاه دستم بسوى قلمم  مى رود كه مى خواهم درد هاى  خواهران و  هموطنانم  را يا به شكل شعر يا به شكل متن به تحرير دراورده گرچه كه من شاعر نيستم ولى شريک كردن اين مضامين  و مطالب با دوستان برايم ارامش بخش است.

بطور مثال در اين اوخر تعداد زيادى از هموطنان و مهاجران در ابحار غرق شده اند با سرايدن پارچه شعر تحت عنوان فرار از وطن تا اندازه توانسته باشم درد هموطن و غرق شدن انان را بگوش دولتمندان زور وزر و مسولين برسانم . خودم از طرز ديد و روابط با دوستانم و زنده گى شخصى ، سياسى و اجتماعى ، فرهنگى خود خوشبين و راضى هستم .

ناهيد :  نظر زرغونه  منحيث همکار قلمی، مشترک مجله و خواننده مجله بانو در رابطه به صفحه های مجله چيست؟ از نگاه شما  برای بهسازی  صفحه و مجله چه کار های ديگر هم ضروری ايست که بايست  انجام دهيم؟ 

زرغونه : ناهيد جان عزيز خود مدير مسوؤل نشر مجله بانو هستيد  و محترم مير،  صاحب امتياز اين مجله ؛ تلاش هاى شبانه روزى شما  و همكاران شما در زمينه قابل قدر و ستودنى است و با توجه به گروپ كارى تان كه همه مسلكئ و قلم بدست و فرهنگى هستند مطالب ارزنده را دست نشر مى سپاريد در مجله اكثريت مطالبى كه مربوط زنان است در صفحه هاى مختلف تحت عنوان های جداگانه بشكل عالى ان نشر مى شود .

صرف نظر دارم جهت  سراسرى شدن مجله بانو  در خارج از كشور ودر داخل كشور  به خاطر سهولت در كار شما  و توضيح و تشريح مجله براى هموطنان بخصوص زنان كه مجله خود شان است برايشان توضيحات لازم آرائه شود، مگرکم نسبت ضيقی وقت برنامه ها کمتر توانستم مجله را معرفی نمايم ، اگر مجله تشريح شود ،زنان واقعا براى مجله دلچسپى و علاقه پيدا مى كنند

 به خاطر كاروسيع  تبليغاتى در بين زنان بار اول اگر مجله رايگان توزيع  گردد زيرا خودم بار بار مواجعه به سؤال هاى خواهران به خاطر اشنايى بهتر با مجله بايد مجله خود را برايشان مى فرستم ولى دوباره مجله را اخذ ميدارم زيرا به ارشيف خودم ضرورت است .

زنان  در اولين صحبت وديد از مجله  ،با  چشمان بزرگتر به مجله علاقه مى گيرند و مى خواهند مجله را بعدتر در فضاى ارام دقيق مطالعه نمايند.

همچنان اگر هيئت تحرير متشكل از چند تن از نويسنده گان و قلم بدستان  در هر ايالت در خارج از كشور و در هر ولايت داخل  كشور  البته با داشتن امكانات تان ( مادى و معنوى)   در نظر گرفته شود بهتر است .

ناهيد؛ خانم ولی گرامی ممنون ازاينکه  وقت تان را به ما اختصاص داديد  

زرغونه : ناهيد جان عزيز از شما ممنونم كه درجمله معرفى همكاران و مصاحبه با انان از من دعوت نموديد تا با شما  شيرين كلام گفت وشنود داشته باشيم 

موفقيت هاى بيشتر تان را در تمام عرصه هاى زنده گى تمنا دارم 

سبز و خرم باشيد.

 

به مناسبت زادروز زرغونه جان" ولئ"

 

 

پيام هيت تحرير سايت "مرواريد سبز

گزارش از ادامه توزيع مواد امدادى انجمن خيريه نواى زنان افغانستان

میرمن زیتون بهرام

بانوی با پنجاه مدال و تقدیر نامه

آصفه ستانکزی

زنان افغانستان در فراز و فرود زنده گی

دستگیر صادقی

نامۀ سرگشادۀ فعالین  حقوق بشر در هرات

بانو عزيزه خير انديش

سیمون دو بووار فیلسوف ، نویسنده وفمینیست فرانسوی

 

 

 "خــديــجــه"

نگارش: خـاتـول  مهمند

فعال فرهنگی- اجتماعی

انجنیر فرديانا طبیب زاده

گفت وشنید فایزه ابراهمی با شیرین نظیری

شیرین نظیری

 

اغلې پوهنمل زیتون بهرام

 مشفق همت

ديالوگ

پرده بكارت  زنانگى را مرگبار مى  رقصاند !

بهار سهیلی

زنِ مبارز که درنبرد ومقاومت ...

 

شیرین نظیری

 

      زن و مرد....

نادیه انجمن، بالِ پروازی که شکست

 از قلم رخشانه خروش  

تجلیل از هشتم مارچ

دوکتور رابعه رشید انصاری

 

ترا ای زن! ترا ای نسل خاموشان!!

نظيفه مستعد واعظى

آموزه ها ودر سهايی از روز جهانی زن

ناهيد صديق علومی

 

 

زنان افغانستان ونگارش

غوث الدين مير مسول  فرهنگى افغانان مقيم اتريش و صاحب امتياز مجله

 جایگاه کلارا زتکین در تاریخ!

نور سنگر

 

پیام های به مناسبت 8 مارچ

 

 

 

 
 

 

هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند.

بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن، زنی هرزه ساختهاند.

 

منهای التماس

 

ياد بود از شهادت فرخنده ملكزاد

ولی

سرِ بی سنگر

راحله یار

 

منع خشونت علیه زنان ...

مرخصی عادت ماهانه

 

تصويراز عشق بانوان افغانستان

زنِ مبارز که درنبرد ومقاومت ...

شیرین نظیری

من زنم  !

 

زرغونه ژواک عطاء

صداى داد خواهى زنى از ديار خشونت و

 

قمر گل

حریف معروف 

خطاب به خواهر هموطنم !    

زرغونه ولی

نخستین سفر گروه ارکستر زهره به اروپا

 

 

اعتراض و داد خواهى

'محدودیت‌های زنان افغان

زنان چگونه با خشونت خانگی مقابله می‌کنند؟

شکل‌های مختلفی از خشونت بر اساس باورهای رایج اجتماعی، غیر مهم و جزیی تلقی می‌شود که به سادگی می‌توان از آن گذشت.

 بسیای از شکل‌ها هم طبیعی دانسته می‌شود و مثلا زنان این باور را به همدیگر انتقال می‌دهند که دلیل آن، اشتباهات خود زن، طبیعت مرد یا صلاح زندگی مشترک است.

حماسه کوهستانی؛ ملکۀ زیبایی

 حماسه کوهستانی ملکه زیبایی اعلام کرد: خوشحالم که (تاریخ ساز) شدم و می توانم در رقابتهای دختران شایسته بی همتا باشم.

 تخريب زنان و مشكلات شان

فرحت زیبا یوسفزی

حميرا قاضيزاده كيست ؟

 

 اينبار شما با زن فعال مدنى زنان كه با سرسپرده گى در جامعه خشونت بار عليه زنان  ولايت جوزجان با قامت استوار قد علم كرده با وجود تهديد و اخطاريه هاى مخالفين و زن ستيزان بدون ترس و حراس جسورانه رزميده و افتخارات را بخود كماى نموده كه امروز زنان و ﻣﺮﺩﻡ ولايت جوزجان با نام وى اشنا استند . اين بانو فرهيخته محترمه حميرا قاضيزاده است 

 

صالحه محک یادگار

  انوى ادب قلم كشور را كه بسيارى از داستان هاى دلنشين وى از درد هاو رنج هاى بانوان كشورتحرير گرديده كه با ظرافت و زيباى نوشتار حروف و جملات در داستان ها بشكل  مرواريد بار پهلوى هم چيده شده است ،  در دل خواننده چنگ  مى زند و خواننده را در صحنه روياى مجسم مى سازد ، ارى اين بانوى قلم بدست كه كار روشنگرى را با انگشتان ظريف  ولى استوار ومقاوم داشته و  با نوشتار هاى ادبى خود دراين عرصه كار مثمرى را انجام مى دهد كه مى توان با قلم وأدب شاعرانه راه رشد خشونت عليه زنان را تا اندازه بسته نمود و راه را بسوى روشنى خروج از تاريكى براى بانوان كشور به ارمغان مى اورد ، اين بانوى فرهيخته  

بانو عزیزه عنایت

شب درسکوت و خامه بدستم شتاب داشت 

 گویا زشوق واژه بخود پیچ وتــاب داشــت 

 از ما بخوانید!

اين بانوى فرزانه و روشنگر از جمله بانوان برازنده ايست كه جهت  تنوير أفكار و اندیشه هاي

بانوان افغان و مواظبت از حقوق حقه زنان كشور از محبوبيت خاص

در بين مردم ما ومهاجرين افغان مقيم در کشورهندوستان برخوردار مى باشد

فرحت زیبا یوسفزی

كوچه هاي سبز
من از آن كوچه بار ها گذشتم
دگر پاييز و سرد شده بود
كاش بار ها گذشتنت را تكرار مى كردى